Hoppa till huvudinnehåll

Konnuskoski 7591

I Leppävirta, mellan Konnusvesi och Unnukka, i ett nordsavolaxiskt kulturlandskap, brusar den mångskiftande Konnuskoski. Vid forsens södra strand finns Konnus kanal, där leden mellan Saimen och Kallavesi går, så man når Konnuskoski med båt även från längre avstånd. Om somrarna kan man njuta av god mat, dryck, veckoslutsevenemang och sommarteater i sommarcaféet Konnustupa.

I Konnuskoski finns tre olika forsar samt lugnare strömpartier, som bildar ett intressant och mångsidigt spöfiskeområde. Pirttikoski och övre delen av Emäkoski passar bra för flugfiske och Koivukoski för kastfiske. Området nedanför forsarna är populärt bland dragroddare. Fångsterna i Konnuskoski grundar sig på utplantering av små yngel och naturlig fortplantning och de mest eftertraktade fiskarna är öring och gös. Man kan också få harr, gädda eller abborre på kroken.

I Pirttikoski restaurerade vandringsfiskarnas livsmiljöer 2018 genom att man anlade lekbottnar och yngelproduktionsområden.

Vattentemperaturen i Konnuskoski kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi).

Välkommen att uppleva stämningen vid Konnuskoski och oförglömliga fiskestunder i ett kulturlandskap i Savolax.

Konnuskoski

Rekreationsfiske
1.1.–31.8. ja 1.12.–31.12.
Kastfiske, Flugfiske
Öring, Gös, Gädda
Naturliga fiskstammar (inga planteringar), Ungfiskar av naturliga arter planterats
Skärmskydd, Eldplats, Sjösättningsplats for båt

Köp tillstånd

På Konnuskoski tillståndsområde för spöfiske kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 6 timmar, 12 timmar, 24 timmar, 7 dygn eller under hela säsongen. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd                                                

PRIS
6 timmar 15 €
12 timmar 20 €
24 timmar 25 €
24 timmar (från och med 1.1.2024) 30 €
7 dygn 80 €
Hela säsongen 180 €
Hela säsongen (från och med 1.1.2024) 200 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. I så fall behöver de inte eget spökfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

 

 

Leppävirta: Neste Leppävirta 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1.–31.8. ja 1.12.–31.12.

Vad får man göra med tillståndet

Handredskapsfiske utan spöfisketillståndet 7591 i tillståndsområdet Konnuskoski är förbjudet. NTM-centralen i Norra Savolax har fattat beslutet om begränsning av de allmänna fiskerättigheterna.

Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden med vandringsfiskstatus, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Konnuskoski 7591 spöfisketillståndet gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg).

Forststyrelsens spöfisketillstånd 7413 för Södra Finland berättigar inte till fiske i tillståndsområdet Konnuskoski. 

Områdesvisa begränsningar

Vadande är förbjudet i Pirttikoski och dammen vid Emäkoski årligen under tiden 1.9 – 31.5. Man har konstaterat att öringen förökar sig naturligt i Konnuskoski och med vadningsförbudet tryggar man rommen och ynglens kläckning i forsen. 

Fiskeredskap och bete

Fiskaren får använda ett (1) spö med en lina. Spöet ska vara i fiskarens hand eller inom räckhåll för handen, högst två meter bort. Spöet får inte lämnas ensamt att fiska.

Vid dragrodd får en fiskare använda högst två (2) spön, som vardera har en lina.

Forststyrelsen rekommenderar att fiskaren använder krokar utan hullingar. 

På Konnuskoski tillståndsområden är det förbjudet att använda betespasta, silikonbollar eller motsvarande samt naturliga beten såsom larver, maskar, räkor eller agnfisk.

Vattenfordon 

Vid fiske är det förbjudet att använda utombordsmotor, även eldriven utombordsmotor. 

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd  

KVOT
6 timmar 1 insjölax med klippt fettfena eller insjööring med klippt fettfena
12 timmar 2 insjölaxar med klippt fettfena eller insjööringar med klippt fettfena
24 timmar 3 insjölaxar med klippt fettfena eller insjööringar med klippt fettfena
7 dygn 2 insjölaxar med klippt fettfena eller insjööringar med klippt fettfena per dygn
Säsong 2 insjölaxar med klippt fettfena eller insjööringar med klippt fettfena per dygn

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

FISKART Fångstmått Fredningstid
Insjölax med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Insjööring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Insjölax med klippt fettfena Minst 60 cm 1.8.-30.11.
Insjööring med klippt fettfena Minst 50 cm 1.9.-30.11.
Harr Minst 35 cm 1.4 - 31.5. Resten av året rekommenderas frisläppning av harr. 
Gös Minst 42 cm Ingen fredningstid

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske. 

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Det finns vindskydd, eldplats och sjösättningsplats för båt i Konnuskoski. På området finns också sommarrestaurangen Kesäravintola Konnustupa. 

Vård av fiskevatten

Man gör utplantering av insjööringsyngel i forsen. Ynglen har klippt fettfena.

I Emäkoski har man byggt en bottendamm och i Pirttikoski har man byggt grusbäddar för lek i slutet av sommaren 2018. 

vattenföring

Den aktuella vattenföringen i Konnuskoski hittar du här (ymparisto.fi).

Vattentemperaturens inverkan på fisket

Vattentemperaturen i Konnuskoski kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi). Läs mer i anvisningarna för ansvarsfulla fiskare om hur du kan beakta höga temperaturer i din egen verksamhet.