Langinkoski 7581

Langinkoski spöfiskeområde ligger nära Kotka stads centrum, vid den nedersta forsen i Langinkoski-armen av Kymmene älv, vid kejsar Alexander III:s fiskestuga, i Langinkoski naturskyddsområde. Langinkoski bjuder på en kulturhistorisk fiskemiljö och södra Finlands bästa chans att få stora havsöringar och laxar på fluga. 

Kombinera kultur och fiske - kom till Langinkoski och lura havsöring och lax med fluga och bekanta dig med kejsar Alexander III:s fiskestuga som nu är ett museum. 

Langinkoski

Rekreationsfiske
1.1–30.9 och 1.12–31.12.
Flugfiske
Havslax, Öring, Sik, Regnbågsforell, Harr, Asp
Naturliga fiskstammar, inga planteringar, Ungfiskar av naturliga arter planterats

Köp tillstånd

Området har en kvot på högst 8 flugfiskare, kontrollera på förhand att det finns tillstånd att få!

Tillståndsförsäljningen börjar 3.1.2019 klockan 9.00.

Priser:

 • 20€ / 6 timmar (tillståndet kan börja kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00) 
 • 25 € / 12 timmar (tillståndet kan börja kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00) 
 • 35 € / dygn (dygnstillstånd börjar alltid kl. 18:00) 
 • Bokning av hela forsen 160 €/6 h, 200 €/12 h och 280 €/d, ytterligare personer (över 8 personer) 20 €/6 h, 25 €/12 h och 35 €/d.  Bokning av hela forsen = boka hela fiskarkvoten på en gång. 
 • Bokning för grupper på fler än 8 personer endast via servicenumret för jakt- och fisketillstånd. 

Grupper kan reservera hela forsen på så sätt, att det maximala antalet fiskare är 15 personer (=15 olika namn), som var och en kostar 35 €/dygn. Gruppens ansvarsperson är skyldig att för fiskekontrollanten visa upp en namnlista på alla som fiskar med grupptillståndet. Grupper på färre än 8 personer betalar tillståndsavgiften enligt 8 personer. 

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd. 

Vid bokning av tillstånd måste personerna som deltar i fiskandet namnges

 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

Tillstånd kvar / Dagar kvar
 • Flera kvar
 • Mindre än 5 kvar
 • Slut

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1–30.9 och 1.12–31.12.
 • Endast traditionella flugfiskeredskap är tillåtet med tillståndet
 • För allt fiske krävs Langinkoski 7581 spötillstånd. Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland 7413 berättigar inte till fiske i områdets vatten. Att fiska med handredskap med betald fiskevårdsavgift och att meta och pilka enligt den allmänna fiskerätten är också förbjudet i tillståndsområdet. 
 • Drag och naturliga beten (även betespasta e.d.) är förbjudna.
 • I Kymmene älv lever naturliga lax- och havsöringsstammar, som skyddas genom att det är förbjudet att ta naturlig lax och havsöring (=som har fettfenan kvar) som byte. I Langinkoski görs inga utplanteringar, men på annat håll i Kymmene älv utplanteras yngel av lax och havsöring, som är märkta genom att fettfenan är avlägsnad.
 • Användning av båt är förbjuden. 

Fångstkvot

6 timmars tillstånd 1 utplanterad laxfisk (klippt fettfena) eller harr 
12 timmars tillstånd 1 utplanterad laxfisk (klippt fettfena) eller harr 
1 dygns tillstånd  1 utplanterad laxfisk (klippt fettfena) eller harr 

 

Regnbågslax och sik har inga kvoter. 

Fisketillståndet upphör att gälla när fiskaren tagit den mängd kvoterade fiskar som kvoten tillåter. 

Från och med 2020 lämnas fångstrespons för detta fiskeställe genom att svara på Naturresursinstitutets och Forststyrelsens fiskeenkät. En länk till enkäten i fråga finns under punkten Beställningshistorik på ditt kundkonto i webbutiken. Under sommaren 2020 får du också per e-post en uppmaning att svara på enkäten.

Du får enkäten per e-post under sommaren 2020 om du har köpt ditt fisketillstånd i webbutiken utan att logga in.

Även släppta fiskar ska anmälas. 

Endast laxar och öringar med klippt fettfena får tas som byte. Alla laxar, öringar och sikar bör släppas omedelbart och oskadda tillbaka i älven under tiden 1.9 - 30.9 och 1.12 - 31.5. Som undantag får man ta en blank stigande öring 1.12 - 31.5. 

Fångstmått

Lax med klippt fettfena 60 cm. Laxen är fredad 1.9.-30.11.
Öring med klippt fettfena 60 cm. Öringen är fredad 1.9.-30.11.
Harr 40 cm. Harren är fredad 1.4.-31.5.
Gös 42 cm.

 

 

 

Övriga uppgifter

Tjänster

 • Kotka stads tjänster
 • Vid forsen finns en villa som byggdes för Alexander III och som i dag är ett museum, öppet under sommaren.

Vård av fiskevatten

Antalet naturliga yngel följs med årligen med elfiske och smoltskruv. I biflödena har småskalig restaurering genomförts. I Kymmene älv utplanteras vandringsyngel av lax och havsöring med klippt fettfena.

Den aktuella vattenföringen i Langinkoski ser du här.