Hoppa till huvudinnehåll

Mikkelin Valkea 7552

I Södra Savolax nära S:t Michel ligger den klara Valkeajärvi, som är 14 hektar stor. Sjöns mest eftertraktade bytesfiskar är regnbågslax som utplanteras i fångststorlek 1-3 gånger i månaden, samt feta sikar. De populäraste fiskemetoderna är på vintern pilkfiske och i slutet av sommaren och början av hösten flugfiske.

Valkeajärvi har två eldplatser och runt sjön går en stig som är delvis belagd med bräder. Sjön är lättåtkomlig och enkel att röra sig kring och passar därför alla fiskare och naturintresserade.  

Kom och lura sik och regnbågslax och njut av den vackra skogssjön, kanske med korvgrillning och pannkaffe på lägereld! 

Mikkelin Valkea

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Fiske i Valkeajärvi är förbjudet mellan 6.6. kl. 00.00 – 8.6. kl. 15.00 (Spödagen 2024).
Pilkfiske, Kastfiske, Flugfiske
Regnbågsforell, Sik, Abborre
Planterade vuxna fiskar, Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Skärmskydd

Köp tillstånd

På Mikkelin Valkea, tillståndsområde för spöfiske, kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 3 timmar eller 24 timmar. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
3 timmar 15 €
24 timmar  25 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd. 

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Fiske i Valkeajärvi är förbjudet mellan 6.6. kl. 00.00 – 8.6. kl. 15.00 (Spödagen 2024).

Vad får man göra med tillståndet

För allt fiske i tillståndsområdet Mikkelin Valkea måste du skaffa spöfisketillståndet Mikkelin Valkea 7552.

I Valkeajärvi gäller inte de allmänna fiskerättigheterna. Där är det alltså förbjudet att fiska med fiskevårdsavgiftens handredskapsfiskerätt samt att meta och pilka om man inte har skaffat spöfisketillstånd 7552. NTM-centralen i Södra Savolax har fattat beslutet om begränsning av de allmänna fiskerättigheterna.

Mikkelin Valkea 7552 spötillståndet gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske.

Fiskeredskap och vattenfordon

Valkeajärvi är indelad i två delar, den norra och den södra. I dessa delar gäller olika tillståndsvillkor för fiskeredskap och farkoster. Gränsen mellan delarna går mellan sjöns stora bassäng och den lilla bassängen och den har märkts ut på kartan över tillståndsområdet.

Valkeajärvis södra del, det vill säga den stora bassängen

Under den isfria perioden får fiskaren använda ett (1) spö med en lina. Spöet ska vara i fiskarens hand eller inom räckhåll för handen, högst två meter bort. Spöet får inte lämnas ensamt att fiska.

Under den isfria perioden får man i Valkeajärvis södra del enbart använda konstgjorda drag. Betespasta, silikonbollar och naturbeten såsom mask, larv, räka och agnfisk är förbjudna.

Flytring får användas i Valkeajärvis södra del. Det är förbjudet att använda båt.

Vid fiske på is får en fiskare använda högst två (2) spön, som vardera har en lina. Av dessa spön får det ena vara ett så kallat ismetespö (spö som lämnas ensamt att fiska). Ismetespöet får vid fisket vara högst 10 meter från fiskaren. Om en 18–69 år gammal person isfiskar med ett aktivt spö, dvs. pilkar, och också med ett ismetespö, måste han eller hon ha betalat fiskevårdsavgiften.  Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala fiskevårdsavgiften.

När man pilkar på isen får man också använda naturbeten samt betespasta och silikonbollar.

Valkeajärvis norra del, det vill säga den lilla bassängen

I Valkeajärvis norra del får man använda alla slags konstgjorda drag, betespasta, silikonbollar samt naturbeten såsom mask, larver, räkor och agnfisk.

En fiskare får använda högst två (2) spön, som vardera har en lina. Av dessa spön får det ena vara ett så kallat ismetespö (spö som lämnas ensamt att fiska). Ismetespöet får vid fisket vara högst 10 meter från fiskaren. Om en 18–69 år gammal person isfiskar med ett aktivt spö, dvs. pilkar, och också med ett ismetespö, måste han eller hon ha betalat fiskevårdsavgiften.  Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala fiskevårdsavgiften.

I Valkeajärvis norra del är det förbjudet att använda flytring och båt.

Fångstkvot

Fångstkvotens storlek beror på tillståndets giltighetstid. Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd kvot
3 timmar 1 regnbågslax
24 timmar 3 regnbågslaxar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstkvoten för 24 timmar kan inte ökas genom att skaffa flera tillstånd för samma 24-timmarsperiod.

Fångstmått och fredningstider

Fiskaren ska följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

I området finns en spånglagd 2,2 km lång stig, 2 eldplatser, ett vindskydd och ett torrdass.

Det finns vägledning från S:t Michel-Pieksämäki-vägen och Ihastjärventie. 

Vård av fiskevatten

Regnbågslax av fångststorlek utplanteras 4 gånger under mars och april, varannan till var tredje vecka i maj-oktober och innan jul.