Etelä-Suomen vapalupa 7413

Metsähallituksen Etelä-Suomen vapaluvalla voit kalastaa perholla tai vieheellä valtion vesialueilla Etelä-Suomessa. Luvan piiriin kuuluu noin 47 000 hehtaaria järvi- ja lampivesiä ja vajaat tuhat kilometriä joki- ja purovesiä. Vapalupa ei kuitenkaan oikeuta kalastamaan yksityisvesillä, Metsähallituksen muissa vapakalastuskohteissa (entiset virkistyskalastuskohteet), järvien yleisillä vesialueilla, yhteislupa-alueilla, täyden kalastusoikeuden vuokravesillä eikä erikoisvesillä.

Metsähallituksen vapaluvan etuna on, että lupa on perhekohtainen ja sillä voit vetouistella usealla vavalla (enintään 8 vapaa). Etelä-Suomen vapaluvalla pääset kalastamaan myös valtion vesien vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, joihin kalastonhoitomaksu ei anna pelkästään kalastusoikeutta.

Jokainen lupa on sijoitus luontoon. Luvista saatu tulo käytetään kalavesien hoitoon.

 

Etelä-Suomen vapalupa

Vapakalastus
Kalenterivuosi
Viehekalastus, Uistelu, Perhokalastus
Taimen, Järvilohi, Harjus, Siika, Kuha

Luvan ostaminen

Hinnat:

Etelä-Suomen vapalupa aikuisille (perhekohtainen lupa)
 • 10 €/ vrk
 • 15 €/ viikko
 • 25 € / kalenterivuosi

Aikuisen luvalla voi kalastaa koko perhe. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa/huoltajansa. Perheeksi luetaan myös sekä avio- että avopari.

Etelä-Suomen vapalupa 15-18-VUOTIAille (HENKILÖKOHTAINEN lupa)
 • 10 € / kalenterivuosi
ETELÄ-SUOMEN VAPALUPA ALLE 15-VUOTIAille (HENKILÖKOHTAINEN lupa)
 • 0 € / kalenterivuosi

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka on avoinna arkisin kello 9–16.

 

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön

 

Mobiililuvat ovat poistuneet käytöstä 1.1.2020 operaattorin luovuttua järjestelmän ylläpidosta.

 

Lupia jäljellä / vapaita päiviä
 • Useita jäljellä
 • Alle 5 jäljellä
 • Loppu

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi
 • Lupa on voimassa vain Metsähallituksen omistamilla vesialueilla. Tarkista lupaan kuuluvat alueet retkikartta.fi- palvelusta.
 • Vapalupa ei oikeuta kalastamaan yksityisten omistamilla vesialueilla, Metsähallituksen kohdekohtaisilla vapakalastusalueilla, järvien yleisillä vesialueilla, yhteislupa-alueilla, täyden kalastusoikeuden vuokravesillä, rajavyöhykkeellä eikä erikoisvesillä. Kalastaja on velvollinen selvittämään mahdolliset kalastusalueiden asettamat erilliset kalastusrajoitukset ja alamittasäädökset. Lisätietoa aluekohtaisista rajoituksista löytyy kohdekuvauksen ”aluerajoitukset” välilehdeltä.
 • Lupa on voimassa vasta maksettuna. Lupa maksutositteineen on pidettävä mukana sekä näytettävä pyydettäessä Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle.
 • Luvan haltija (=nimi kirjattu lupaan) vastaa luvalla tapahtuvasta kalastuksesta. Kalastaja on velvollinen selvittämään harjoittamansa kalastuksen luvallisuus ja laillisuus.
 • Lupa voidaan perua, mikäli lupaehtoja rikotaan.
 • Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18-64 vuotiaiden on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu, kun kalastus on muuta kuin onkimista ja pilkkimistä.
 • Luvalla voi harjoittaa usealla vavalla täkyongintaa jäältä (ns. ismete kalastus). Täkyonginta ei kuitenkaan ole sallittua vaelluskalavesistöjen jokialueilla. (kielto koskee myös suvantoja, koski- ja virta-alueiden lisäksi).
 • Lupa sisältää oikeuden veneenpitoon metsätalousmaalla. Veneessä tulee olla omistajan nimi ja yhteystiedot. Omistaja on velvollinen huolehtimaan venepaikkansa siisteydestä.
 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi.
 • Vapalupa on perhekohtainen. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa/ huoltajansa. Perheeksi luetaan sekä avio- että avopari.

Sallitut vieheet

Uistin ja perho. Luvalla käytettävien vapojen/siimojen määrä on rajoitettu 8 vapaan / lupa.

Aluerajoitukset

Vapalupa ei oikeuta kalastamaan seuraavilla kohdekohtaisilla vapakalastusalueilla: Matildanjärvi, Niemisjärvet, Syväjärvi, Kalliojärvi, Vähä-Koukkujärvi, Teerilampi, Kotalan kosket, Koirajärvet, Kaunislampi, Ahvenlampi, Heikinlampi, Kolima-Keitele-koskireitti, Keihärinkoski, Peurajärven Iso-Valkeinen, Änäkäisen Saarijärvi, Ruunaa, Karvionkoski, Mikkelin Valkea, Viannankoski ja Langinkoski.

Lisäksi vapaluvalla ei saa kalastaa seuraavilla Metsähallituksen vesialueilla: Sotinpuron ampuma-alueen vedet pois lukien Saahkari, Hakolampi (Nurmes), Ylimmäinen Apulainen (Rautavaara), Miikkulanlampi (Lieksa, Ruunaa), Iso-Hietajärvi (Lieksa, Patvinsuon kansallispuisto), Koivusuon luonnonpuiston vedet (Ilomantsi), Iso ja Pieni Kuikkalampi, Savulampi ja Mustalampi (Ilomantsi, Petkeljärven kansallispuisto), Linnasaarenlampi (Rantasalmi, Linnansaaren kansallispuisto), Vaajalampi, Valkealampi, Tervalampi ja Kampukkalampi (Enonkoski, Koloveden kansallispuisto), Salamajärven, Seitsemisen, Pyhähäkin ja Helvetinjärven kansallispuistojen vesialueet.

Metsähallituksen Etelä-Suomen vapalupa kattaa Lieksassa lisäksi seuraavat yksityiset vesialueet (sopimus Ruunaan kalastusalueen kanssa): Tuulijoki, koko vesialue rajavyöhykkeeltä Alaniemen uittokanavalle, Pudasjoki, koko vesialue Höpöttäjän niemestä Pankajärvelle ja Lieksanjoki, koko vesialue Siikajärveltä Pankajärven pohjoispäähän (mm. Naara-, Käpy ja Saarikoskien alue).

Kalastus kiellettu Naarajoella välillä Naarakoski - Saarikoski vuosittain 1.9. - 30.11. välisenä aikana. Kieltoalueen yläraja 150 metriä Naarakosken niskalta ylävirtaa ja alaraja 150 metriä Saarikoskesta alavirtaan päin, kts Retkikartta.

Muut rajoitukset

Vapalupa sisältää oikeuden veneenpitoon Metsähallituksen metsätalousmaalla. Veneessä tulee olla omistajan nimi ja omistaja on velvollinen huolehtimaan venepaikkansa siisteydestä.

Muistathan selvittää kansallispuistojen erityissäännökset mm. liikkumisrajoitusten, maihinnousun ja tulenteon suhteen! Tietoa löytyy mm. osoitteesta www.luontoon.fi.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

 • Harjus vähintään 35 cm.
 • Rasvaeväleikattu (istutettu) taimen vähintään 50 cm.
 • Järvilohi vähintään 60 cm.
 • Nieriä Vuoksen vesistössä vähintään 60 cm. Muualla ei ole pyyntimittaa.
 • Lohi vähintään 60 cm.
 • Kuha vähintään 42 cm.

Huom! Seuraavilla alueilla kuhan pyyntimitta on vähintään 45 cm: Saarijärven kalastusalueen vedet, Haukivesi, Kermajärvi, Nurmeksen, Valtimon ja Lieksan kunnat, Ilomantsin kunnassa Petkeljärven kansallispuiston vedet sekä Hattu- ja Ilajanjärvi.

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Vapaluvan saaliskiintiö koski- ja virta-alueilla on korkeintaan 3 lohikalaa / vrk (taimen, lohi, järvilohi, kirjolohi, nieriä, harjus). Leveyspiirin 67°00`N eteläpuolisissa sisävesissä harjus on rauhoitettu vuosittain ajalla 1.4.-31.5. Lisäksi luontaisten harjuskantojen turvaamiseksi Metsähallitus suosittelee harjuksen kalastuksen välttämistä sen kutuaikana huhti- ja toukokuussa. Suositus koskee erityisesti pienimuotoisten jokialueiden koskisuvantoja, joissa kevätpyynnillä voidaan vaarantaa paikallista harjuskantaa.

Rasvaevällinen taimen (luonnontaimen) on rauhoitettu kokonaan. Rasvaeväleikattu (istutettu) taimen on rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.–30.11.

Rasvaevällinen järvilohi (luonnon lohi) on kokonaan rauhoitettu Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä ja lisäksi joessa ja purossa 1.8.–30.11. välisenä aikana. Rasvaeväleikattu (istutettu) lohi on rauhoitettu 1.6. - 31.8. välisenä aikana Pielisessä, Pyhäselällä, Orivedessä, Pyyvedessä, Enonvedessä, Haukivedessä, Pihlajavedessä ja Saimaalla sekä lisäksi joessa ja purossa 1.8.–30.11 välisenä aikana.

Vuoksen vesistössä vapaa-ajankalastuksessa saaliskiintiö on 1 lohi/vrk/hlö.

Nieriä on kokonaan rauhoitettu Kuolimossa ja Saimaalla Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella ja muualla Vuoksen vesistössä 1.9.–30.11 välisenä aikana.

Lohi on rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.–30.11 välisenä aikana. Lohen saaliskiintiö vapaa-ajankalastuksessa on 2 lohta/vrk/hlö.

Siika on rauhoitettu mereen laskevassa purossa ja joessa 1.9.–30.11 välisenä aikana.