Siirry pääsisältöön

Kolima-Keitele -koskireitti 6576

Viitasaarella sijaitsee perinteinen Kolima–Keitele-koskireitti, jonka kolme erillistä lupa-aluetta tarjoavat monipuolisia kalastuselämyksiä. Koskilla on kalastajakiintiöt, joten jokaisella luvan hankkineella on hyvin tilaa kalastaa. Vaihtoehtoisesti voit varata koko kosken käyttöösi ja nauttia koskiluonnon elämyksistä omassa rauhassa, omalla porukalla. Reitin koskista keskimmäinen eli Kellankoski on tarkoitettu vain perhokalastajille. Kellankoskella vain väkäsettömien koukkujen käyttö on sallittu.

Koskireitillä on panostettu myös vaelluskalojen elinympäristöihin erilaisin kunnostuksin. Vuonna 2018 kunnostustoimia tehtiin muun muassa Kärnänkoskella, Kellankoskella ja Kymönkoskella, jotka kaikki sijaitsevat lupa-alueella. Aiemmin lupa-alueena ollut Kyrönpuro on rauhoitettu kaikelta kalastukselta.

Veden lämpötilaa Kellankoskella voi seurata sulan veden aikana reaaliaikaisesti SensorMonitor-palvelussa (map.sensormonitor.fi).

Huomaathan, että Kolima-Keiteleen-koskireittiin kuuluva Kellankoski sijaitsee Viitasaarella. Myös Konnevedellä sijaitsee samanniminen koski, joten kohteeseen navigoidessa kannattaa olla tarkkana.

Kolima-Keitele -koskireitti

Vapakalastus
1.12.–31.8. Kahlaaminen on kielletty 1.12.–31.5.
Perhokalastus, Heittokalastus
Taimen, Harjus, Siika, Ahven, Hauki
Luontainen kalasto (ei istutuksia), Luontaisten lajien poikasistutuksia
Tulentekopaikka, Laavu, Vuokratupa
Kärnänkoskella sijaitsee Kärnän vuokratupa.

Luvan ostaminen

Vapaluvat Kymönkoskelle, Kellankoskelle ja Kärnänkoskelle myydään erikseen, vaikka ne kaikki kuuluvatkin Kolima–Keitele-koskireitin vapalupa-alueeseen. Kymönkoskella saa kalastaa yhtaikaa enintään viisi henkilöä, Kellankoskella myös enintään viisi henkilöä ja Kärnänkoskella enintään kuusi henkilöä.

Kolima–Keitele-koskireitin vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 6 tuntia, 12 tuntia tai 24 tuntia.

Luvanmyynti

Vuoden 2024 luvanmyynti alkaa 8.1.2024 kello 9.00. 

Yksittäiset varaukset

8. tammikuuta alkaen verkkokaupasta ja puhelinmyynnistä voi varata yksittäisiä lupia ainoastaan ajalle 8. tammikuuta – 31. maaliskuuta.

1. huhtikuuta alkaen verkkokaupasta ja puhelinmyynnistä voi varata lupia ajalle 1. huhtikuuta – 31. joulukuuta.

Koko kosken varaaminen

8. tammikuuta alkaen koko kosken voi varata ajalle 8. tammikuuta – 31. maaliskuuta verkkokaupasta tai puhelinmyynnistä mutta ajalle 1. huhtikuuta – 31. joulukuuta vain puhelinmyynnistä. Tällöin puhelinmyynnistä koko kosken voi varata ainoastaan 24 tunniksi.

1. huhtikuuta alkaen koko kosken voi varata verkkokaupasta ja puhelinmyynnistä ajalle 1. huhtikuuta – 31. joulukuuta.

Yhden hengen vapalupa

voimassaoloaika hinta Voimassaolo alkaa
6 tuntia 25 € Kello 0.00, 6.00, 12.00 tai 18.00
12 tuntia 30 € Kello 0.00, 6.00, 12.00 tai 18.00
24 tuntia 40 € Kello 18.00

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Koko kosken varaaminen

Jos haluat varata koko kosken, voit tehdä sen hankkimalla verkkokaupassa niin monta yhden hengen lupaa, kuin kalastajakiintiö sallii: Kymönkoskella ja Kellankoskella viisi ja Kärnänkoskella kuusi lupaa. Jos varaat koko kosken useammalle kuin viidelle tai kuudelle kalastajalle, pystyt tekemään varauksen ainoastaan soittamalla Erälupien puhelinpalveluun.

Lupavarauksen yhteydessä kalastukseen osallistuvat henkilöt on nimettävä.

Jokainen koski varataan erikseen.

Kymönkosken tai Kellankosken varaamisen hinnat

voimassaoloaika hinta Voimassaolo alkaa
6 tuntia 125 € Kello 0.00, 6.00, 12.00 tai 18.00
12 tuntia 150 € Kello 0.00, 6.00, 12.00 tai 18.00
24 tuntia 200 € Kello 18.00

Jos kalastajia on enemmän kuin viisi, kunkin lisähenkilön lupa maksaa saman verran kuin yhden hengen lupa eli 25, 30 tai 40 euroa riippuen luvan voimassaoloajasta.

Kärnänkosken varaamisen hinnat

voimassaoloaika hinta Voimassaolo alkaa
6 tuntia 150 € Kello 0.00, 6.00, 12.00 tai 18.00
12 tuntia 180 € Kello 0.00, 6.00, 12.00 tai 18.00
24 tuntia 240 € Kello 18.00

Jos kalastajia on enemmän kuin kuusi, kunkin lisähenkilön lupa maksaa saman verran kuin yhden hengen lupa eli 25, 30 tai 40 euroa riippuen luvan voimassaoloajasta.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

1.12.–31.8. Kahlaaminen on kielletty 1.12.–31.5.

Mihin lupa oikeuttaa

Kolima–Keitele-koskireitin vapalupa-alueella on kiellettyä viehekalastaa ilman vapalupaa 6576. Onkiminen ja pilkkiminen on vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla kielletty riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Metsähallituksen Etelä-Suomen vapalupa 7413 ei oikeuta kalastamaan Kolima–Keitele-koskireitin vapalupa-alueen vesissä.

Kalastusvälineet ja syötit

Kalastaja saa käyttää vain yhtä (1) vapaa, jossa on yksi siima.

Vapalupa-alueella on kiellettyä käyttää luonnollista syöttiä, kuten matoa, katkarapua, syöttitahnaa tai muuta sellaista.

Kellankoskella on sallittua ainoastaan perinteinen perhokalastus. Kellankoskella vain väkäsettömien koukkujen käyttö on sallittu.

Kärnänkoskella ja Kymönkoskella saa käyttää perhon lisäksi uistinta.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Rasvaevällinen taimen Kaiken kokoiset vapautettava Ympäri vuoden
Rasvaevätön taimen Vähintään 50 cm Koski- ja virta-alueilla 1.9.–30.11.
Harjus Vähintään 35 cm 1.4.–31.5.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

LUVAN VOIMASSAOLOAIKA ENIMMÄISSAALIS
6 tuntia 1 harjus tai rasvaevätön taimen
12 tuntia 2 lohikalaa, joista 1 saa olla harjus
24 tuntia 3 lohikalaa, joista 1 saa olla harjus

Tässä kiintiötaulukossa lohikalalla tarkoitetaan rasvaevätöntä järvitaimenta ja harjusta. Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

24 tunnin saaliskiintiötä ei voi kasvattaa hankkimalla useita lupia samalle 24 tunnin ajanjaksolle. Esimerkiksi kolme 6 tunnin lupaa ei oikeuta ottamaan saaliiksi kolmea harjusta 24 tunnin sisällä.

Lisätiedot

Alueen palvelut

Koskilla on nuotiopaikkoja ja laavuja kalastajien ja retkeilijöiden käyttöön. Kärnänkoskella on myös Kärnän vuokratupa, josta on tietoa Luontoon.fi:ssä. Tupa on varattavissa Eräluvat-verkkokaupan (verkkokauppa.eraluvat.fi) kautta.

Kalaveden hoito

Koskiin istutetaan pääasiassa rasvaeväleikattua taimenta.

Kolima-Keiteleen koskireitillä tehtiin mittavia kunnostustöitä vuonna 2018. Lupa-alueeseen kuuluvilla Kärnänkoskella, Kellankoskella ja Kymönkoskella vaelluskalojen elinympäristöjä parannettiin muun muassa lisäämällä kutusorakoita ja poikastuotantoalueita. Kunnostusten tuloksellisuutta on seurattu sähkökoekalastusten ja kutupesäinventointien avulla. Lue lisää Kolima–Keitele-koskireitin kunnostamisesta.

Virtaamat

Ajantasainen Kellankosken vedenkorkeus- ja virtaamatilanne selviää osoitteesta www.ymparisto.fi.

Veden lämpötilan vaikutus kalastamiseen

Veden lämpötilaa Kellankoskella voi seurata sulan veden aikana reaaliaikaisesti SensorMonitor-palvelussa (map.sensormonitor.fi). Lue vastuullisen kalastajan ohjeista lisää siitä, miten voit huomioida korkeat lämpötilat omassa toiminnassasi. Samalla sivulla on tietoa myös lupamyynnin mahdollisesta keskeyttämisestä lämpötilojen kohotessa.