Siirry pääsisältöön

Kotalan kosket 6550

Lupamyynti Kotalan koskille keskeytetään 23.7.2024 alkaen lämmenneiden vesien vuoksi. Lue uutinen aiheesta (22.7.2024).

Veden lämpötilaa Kotalan koskilla voi seurata sulan veden aikana reaaliaikaisesti SensorMonitor-palvelussa (map.sensormonitor.fi).

Kotalan kosket sisältävät kaksi erillistä lupa-aluetta, joista toinen on pyhitetty vain perhokalastukselle. Varsinkin Kituskosket ovat lähes erämainen kalastuskohde aarnimetsäalueen siimeksessä. Siellä voi nauttia luonnosta ja palata karhunkaataja Martti Kitusen synnyinmaisemiin vapaana virtaavien upeiden koskien reunoilla. Kosken kuohuista voi taitava kalastaja napata saaliikseen taimenen tai harjuksen. Kalastuksen lomassa voi keitellä nokipannukahvit kodassa tai tutustua läheiseen aarnimetsään luontopolkua kiertämällä.

Kotalan kosket

Vapakalastus
1.12.–31.8. Kahlaaminen on kielletty 1.12.–15.5.
Perhokalastus, Heittokalastus
Taimen
Luontaisten lajien poikasistutuksia, Luontainen kalasto (ei istutuksia)

Luvan ostaminen

Vuoden 2024 luvanmyynti alkaa 8.1.2024 kello 9.00.

Vapaluvat Kituskoskelle ja Vehmas-Koskelankoskelle myydään erikseen, vaikka ne molemmat kuuluvatkin Kotalan koskien vapalupa-alueeseen. Kituskoskella saa kalastaa yhtaikaa enintään 10 henkilöä ja Vehmas-Koskelankoskella myös enintään 10 henkilöä.

Kotalan koskien vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 6 tuntia, 12 tuntia tai 24 tuntia.

Yhden hengen vapalupa

voimassaoloaika hinta Voimassaolo alkaa
6 tuntia 25 € Kello 0.00, 6.00, 12.00 tai 18.00
12 tuntia 30 € Kello 0.00, 6.00, 12.00 tai 18.00
24 tuntia 40 € Kello 18.00

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Koko kosken varaaminen

Jos haluat varata koko kosken, voit tehdä sen hankkimalla verkkokaupassa kymmenen kappaletta yhden hengen lupia. Jos varaat koko kosken useammalle kuin kymmenelle kalastajalle, pystyt tekemään varauksen ainoastaan soittamalla Erälupien puhelinpalveluun.

Lupavarauksen yhteydessä kalastukseen osallistuvat henkilöt on nimettävä.

Kituskoski ja Vehmas-Koskelankoski varataan erikseen.

voimassaoloaika hinta Voimassaolo alkaa
6 tuntia 250 € Kello 0.00, 6.00, 12.00 tai 18.00
12 tuntia 300 € Kello 0.00, 6.00, 12.00 tai 18.00
24 tuntia 400 € Kello 18.00

Jos kalastajia on enemmän kuin kymmenen, kunkin lisähenkilön lupa maksaa saman verran kuin yhden hengen lupa eli 25, 30 tai 40 euroa riippuen luvan voimassaoloajasta.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

1.12.–31.8. Kahlaaminen on kielletty 1.12.–15.5.

Mihin lupa oikeuttaa

Kotalan koskien vapalupa-alueella on kiellettyä viehekalastaa ilman vapalupaa 6550. Onkiminen ja pilkkiminen on kielletty vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Metsähallituksen Etelä-Suomen vapalupa 7413 ei oikeuta kalastamaan Kotalan koskien vapalupa-alueen vesissä.

Kalastusvälineet ja syötit

Kalastaja saa käyttää vain yhtä (1) vapaa, jossa on yksi siima.

Kotalan koskien vapalupa-alueella on kiellettyä käyttää luonnollisia syöttejä, kuten matoa, katkarapua, syöttitahnaa tai muuta sellaista.

Kituskoskella on sallittua ainoastaan perinteinen perhokalastus. Vehmas- ja Koskelankoskilla saa käyttää perhon lisäksi uistinta.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Rasvaevällinen taimen Kaiken kokoiset vapautettava Ympäri vuoden
Rasvaevätön taimen Vähintään 50 cm Koski- ja virta-alueilla 1.9.–30.11.
Harjus Vähintään 35 cm 1.4.–31.5.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

Saaliskiintiöt

Saaliskiintiön suuruus riippuu luvan voimassaoloajasta. Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Luvan voimassaoloaika Enimmäissaalis
6 tuntia 1 taimen tai harjus
12 tuntia 1 taimen tai harjus
24 tuntia 2 taimenta tai harjusta

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Yksi henkilö saa 24 tunnin aikana ottaa saaliikseen enintään kaksi taimenta tai harjusta riippumatta siitä, kuinka monta vapalupaa hän on hankkinut. Saaliiksi saa 24 tunnin aikana ottaa siis

  • kaksi taimenta,
  • yhden taimenen ja yhden harjuksen tai
  • kaksi harjusta.

Lisätiedot

Alueen palvelut

Kotalan koskilla on nuotiopaikkoja ja laavuja kalastajien ja retkeilijöiden käyttöön.

Kotalan kyläkauppa palvelee osoitteessa Vironkoskentie 72, 42870 Kotala.

 

 

Kalaveden hoito

Koskiin istutetaan pääasiassa rasvaeväleikattua taimenta.

Kalaston kehitystä seurataan sähkökoekalastuksin.

VIRTAAMAT

Ajantasainen Kitusjärven vedenkorkeus- ja virtaamatilanne selviää osoitteesta www.ymparisto.fi.

Veden lämpötilan vaikutus kalastamiseen

Veden lämpötilaa Kituskoskilla voi seurata sulan veden aikana reaaliaikaisesti SensorMonitor-palvelussa (map.sensormonitor.fi). Lämpötilaseuranta on käytössä jäättömänä aikana. Lue vastuullisen kalastajan ohjeista lisää siitä, miten voit huomioida korkeat lämpötilat omassa toiminnassasi. Samalla sivulla on tietoa myös lupamyynnin mahdollisesta keskeyttämisestä lämpötilojen kohotessa.