Siirry pääsisältöön

Tien päätyttyä alkaa elämys! Metsähallitukselta saat maastoliikenteen luvat valtion maille.

Maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikennettä maastossa. Maastoa ovat ne maa-alueet, jotka eivät ole moottoriajoneuvoille tarkoitettuja teitä tai virallisia moottorikelkkareittejä. Maastoliikenteeseen tarvitset aina maanomistajan luvan. Maastoliikennelupa valtion maille on oman kotikunnan alueelle maksuton (laki Metsähallituksesta 234/2016 24§/2).

Moottorikelkkailijoille Metsähallitus ylläpitää moottorikelkkauria valtion mailla. Urat ovat maksullisia, epävirallisia reittejä. Moottorikelkkaurille tarvitset henkilökohtaisen tai perheen yhteisen uraluvan. Tällä luvalla voit kelkkailla kaikilla urilla, jotka löydät Metsähallituksen urakartastosta.

Moottorikelkkailu urien ulkopuolella sekä muilla moottorikulkuneuvoilla ajo on valtion mailla pääsääntöisesti kielletty. Olemassa on kuitenkin poikkeuksia, jolloin voit hakea Metsähallitukselta erillisen maastoliikenneluvan. Lupa vaatii aina käsittelyn ja tapauskohtaisen harkinnan.

Vapaa moottorikelkkailu, josta käytetään myös nimityksiä syvän lumen kelkkailu, umpihankikelkkailu tai freeride, on mahdollista valtion mailla eri puolille Suomea. Vapaasta kelkkailusta ja sille osoitetuista alueista voit lukea lisää metsa.fi-sivustolta.

Uralla

Meahciráđđehus doaimmaha Eanodaga báikegotti olbmuid bievlla áigge meahccejohtaluslobi jagiide 2024-2025 áššehasaid šleađgapostii miesse-geassemánu áigge

15.05.2024

Meahciráđđehus mieđihii mannan gease bievlla áigge meahccejohtaluslobiid báikegotti olbmuide spiehkastatlaččat dušše jahkái 2023 Eanodaga meahccejohtalusluottaid sajádatčielggadanbarggu geažil. Beaivádanbargu lea gárvvis ja luoddakárttat leat beaiváduvvon nu, ahte dat dávistit duođalaš johtindárbbu.

Metsähallitus toimittaa Enontekiön paikkakuntalaisen lumettoman ajan maastoliikenneluvan vuosille 2024–2025 asiakkaiden sähköpostiin touko-kesäkuun aikana

13.05.2024

Enontekiön kuntalaisille, joille myönnettiin lumettoman ajan maastoliikennelupa kaudelle 2023, lähetetään automaattisesti uusi, vastaavanlainen lupa urakarttoineen. Uusi lupa on voimassa vuoden 2025 loppuun.

Erälupien puhelinpalvelu suljettu 16.–17.5.2024

13.05.2024

Erälupien puhelinpalvelu on suljettuna torstaina 16.5. ja perjantaina 17.5. Lupia voi kuitenkin hankkia verkkokaupasta normaaliin tapaan.

Moottorikelkkaurien merkinnät puretaan jäiltä Inarin Kaamasessa

17.04.2024

Kaamasen kylän tuntumassa kulkevan kelkkailu-uran merkinnät puretaan jääpeitteisiltä alueilta. Kyseessä on vuosittain toistuva työ, jonka myötä kelkkailukausi jäällä päättyy.