Siirry pääsisältöön

Maasydänjärvi ja Ahvenlampi 4570

Maasydänjärvi ja Ahvenlampi sijaitsevat Sievissä, Pohjois-Pohjanmaalla. Tällä vapalupa-alueella on hyvät kalastusmahdollisuudet sekä perhokalastukseen erikoistuneille että muille vapakalastajille. 

Matkailualueella sijaitseva Maasydänjärvi on täyden palvelun kalastuskohde monen tyyppiselle kalastajalle. Ahvenlammella perhokalastajat voivat puolestaan kokea erämaista rauhaa ja kalastuksen jännitystä helposti kalastettavalla kohteella. Lampiin istutetaan kesäisin kirjolohta, jonka lisäksi kalastaja voi hyvin saada saaliikseen myös siian.

Ahvenlammella on kesäkuussa 2021 uusittu pitkokset ja rakennettu kaksi liikuntarajoitteisille soveltuvaa heittolaituria sekä esteetön sorastettu polku parkkipaikalta laitureille.

Maasydänjärvi ja Ahvenlampi

Vapakalastus
Kalenterivuosi
Perhokalastus, Heittokalastus, Pilkkiminen, Uistelu, Onkiminen
Kirjolohi, Siika, Ahven, Hauki
Pyyntikokoisen kalan istutuksia, Luontaisten lajien poikasistutuksia
Tulentekopaikka, Laavu, Kota, Liikuntarajoitteisille sopiva

Luvan ostaminen

Maasydänjärven ja Ahvenlammen vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita kolme tuntia tai 24 tuntia. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
3 tuntia  15 €
24 tuntia  25 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotias voi kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin hän ei tarvitse omaa vapalupaa.

Perhe voi ostaa perheluvan, jonka hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen yhden hengen lupiin verrattuna. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Kaikkeen kalastamiseen Maasydänjärven ja Ahvenlammen vapalupa-alueella täytyy hankkia vapalupa 4570.

Maasydänjärvellä ja Ahvenlammella eivät päde yleiskalastusoikeudet. Näillä vesialueilla on siis kiellettyä viehekalastaa sekä onkia ja pilkkiä, ellei ole hankkinut vapalupaa 4570. Päätöksen yleiskalastusoikeuksien rajoittamisesta on tehnyt Lapin ELY-keskus.

Muut Metsähallituksen vapaluvat eivät oikeuta kalastamaan Maasydänjärven ja Ahvenlammen vapalupa-alueella.

Aluerajoitukset

Kalastus on kielletty Maasydänjärven leirintäalueen uimarannalla.

Kalastusvälineet ja syötit

Rannalta tai ankkuroidusta veneestä kalastaessaan kalastaja saa käyttää yhtä (1) vapaa, jossa on yksi siima. Vavan on oltava kalastajan kädessä tai käden ulottuvilla, enintään kahden metrin päässä. Vapaa ei saa jättää yksin pyyntiin.

Soutu-uistelussa ja perhonsoudussa yksi kalastaja saa käyttää enintään kahta (2) vapaa, joissa molemmissa on yksi siima.

Jäältä kalastaessaan kalastaja saa käyttää enintään kahta (2) vapaa, joissa molemmissa on yksi siima. Näistä vavoista toinen saa olla niin kutsuttu ootto-onki. Jos 18–69-vuotias kalastaa jäältä aktiiviongella eli pilkkii ja hänellä on samaan aikaan pyynnissä ootto-onki, täytyy hänellä olla kalastonhoitomaksu maksettuna. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä: heidän ei tarvitse suorittaa kalastonhoitomaksua.

Maasydänjärvellä vapalupa oikeuttaa onkimaan, pilkkimään sekä viehekalastamaan uistimella ja perholla. Sallittua on käyttää kaikenlaisia keinotekoisia ja luonnollisia syöttejä. Kalojen ruokkiminen ja houkuttelu mäskäämällä on kielletty.

Ahvenlammella saa avovesikaudella kalastaa ainoastaan perinteisin perhokalastusvälinein rannalta.

Pyörätuolilla liikkuvat kalastajat saavat kuitenkin kalastaa Ahvenlammella myös virvelillä ja mato-ongella. Syöttitahnan käyttö ja ootto-onki on kielletty.

Jääpeitteen aikana Ahvenlammella saa pilkkiä mutta ilman syöttitahnaa.

Vesikulkuneuvot

Venettä ja kelluntarengasta saa käyttää Maasydänjärvellä mutta ei Ahvenlammella. Maasydänjärvellä veneessä saa käyttää ainoastaan sähköperämoottoria.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Luvan voimassaoloaika Enimmäissaalis
3 tuntia 1 kirjolohi ja 3 siikaa
24 tuntia 3 kirjolohta ja 5 siikaa

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

24 tunnin saaliskiintiötä ei voi kasvattaa hankkimalla useita lupia samalle 24 tunnin ajanjaksolle.

Lisätiedot

Alueen palvelut

Maasydänjärvi sijaitsee Maasydänjärven matkailualueella, Sievin ja Reisjärven välisen tien varressa noin 30 kilometrin päässä Sievin keskustasta. Alueen varustukseen kuuluu heittolaitureita, nuotiopaikkoja, laavu sekä savustuspaikka.

Ahvenlammelle johtavaa tietä ei pidetä auki talvisin.

Esteettömät kalastuspaikat

Ahvenlammella on kaksi liikuntarajoitteisille soveltuvaa heittolaituria. Laitureille pääsee parkkipaikalta esteetöntä sorastettua polkua pitkin.

Kalaveden hoito

Kesäaikana Maasydänjärveen ja Ahvenlampeen istutetaan pyyntikokoista kirjolohta. 

Syksyllä Maasydänjärveen ja Ahvenlampeen istutetaan yksikesäisiä siian poikasia.