Siirry pääsisältöön

Kalliojoki 5575

Kalliojoki 5575 on yhteislupa-alue, joka on muodostettu Lentuan osakaskunnan ja Metsähallituksen hallinnassa olevista jokialueista. Kuhmossa sijaitseva Kalliojoen vesireitti saa alkunsa itärajan tuntumasta ja laskee vetensä lopulta Lentuaan. Vesireitillä on kymmenkunta järveä, joita erottaa lyhyet koskiosuudet.

Kalliojoen vapalupa oikeuttaa kalastamaan viehekalastusvälinein reittivesistön jokiosuuksilla, joiden kokonaispituus on noin 40 kilometriä. Vesireitillä on yhteensä 27 koskea, joiden yhteispituus on yli 4 kilometriä. Suurin osa koskista on helposti saavutettavia.

Aikoina ennen uittoperkauksia Kalliojoki oli Lentuan järvitaimenen tärkein lisääntymisalue. Reitin koskia on jälkeenpäin kunnostettu lohikaloille suotuisammaksi. Yleisimmin tavoiteltu saaliskala reitin koskilla on harjus, mutta myös taimenta esiintyy kohtalaisesti. Näiden lisäksi koskista saadaan ”sattumasaaliina” kirkaskylkisiä järvitaimenia.

Kalliojoki

Vapakalastus
Kalenterivuosi. Joessa kahlaaminen on kuitenkin kielletty 1.9.–31.5.
Heittokalastus, Perhokalastus
Harjus, Taimen, Hauki, Ahven, Siika
Luontainen kalasto (ei istutuksia), Luontaisten lajien poikasistutuksia
Tulentekopaikka, Laavu

Luvan ostaminen

Kalliojoen yhteislupa-alueella vapaluvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia, 7 vuorokautta tai koko kalenterivuoden. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 10 €
7 vuorokautta 25 €
Kalenterivuosi 50 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotias voi kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin hän ei tarvitse omaa vapalupaa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Kuhmo: Pääkkönen & Piirainen
Suomussalmi: TB Turjanhovi

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi. Joessa kahlaaminen on kuitenkin kielletty 1.9.–31.5.

Mihin lupa oikeuttaa

Kalliojoen 5575 vapalupa oikeuttaa viehekalastukseen uistimella, perholla tai jigillä.

Onkiminen ja pilkkiminen on koski- ja virta-alueilla kielletty riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Muut Metsähallituksen vapaluvat ja pelkkä kalastonhoitomaksu eivät oikeuta kalastamaan yhteislupa-alueella.

Alue- ja kulkurajoitukset

Kalliojoen vesireitin ylimmät kosket on rauhoitettu kalojen poikastuotantoalueiksi. Rauhoitusalueet on merkitty lupa-alueen karttaan.

Korpikosken alueelle kuljetaan pohjoispuolen metsäautotietä. Kosken etelärannalta kalastamiseen kalastaja tarvitsee maanomistajan luvan.

Kalastusvälineet

Rannalta ja jäältä kalastaessaan kalastaja saa käyttää yhtä (1) vapaa, jossa on yksi siima. Vavan on oltava kalastajan kädessä tai käden ulottuvilla.

 

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Rasvaevällinen taimen Vähintään 60 cm Koski- ja virta-alueilla 1.9.–30.11.
Rasvaevätön taimen Vähintään 50 cm Koski- ja virta-alueilla 1.9.–30.11.
Harjus Vähintään 35 cm 1.4.–31.5.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta lohikalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Luvan voimassaoloaika Enimmäissaalis
24 tuntia Joko 3 harjusta tai 1 taimen
7 vuorokautta Joko 3 harjusta tai 1 taimen vuorokaudessa
Kalenterivuosi Joko 3 harjusta tai 1 taimen vuorokaudessa

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

24 tunnin saaliskiintiötä ei voi kasvattaa hankkimalla useita lupia samalle 24 tunnin ajanjaksolle.

Lisätiedot

Vinkit

Parhaita ajankohtia Kalliojoella kalastamiseen ovat alku- ja loppukesä, kun vettä riittää koskissa ja pintavedet eivät ole liian lämpimiä. Erityisesti harjukset ovat helpoiten napattavissa loppukesästä ja syksyllä.

Kannattaa etsiä koskia, joilla on vähän kalastuspainetta. Useimmat Kalliojoen koskialueet ovat helposti saavutettavia, ja koskelta toiselle voi liikkua verrattain pienellä vaivalla. Koskelta, jolla on paljon kalastajia, kannattaa suunnata kokonaan toiselle koskelle.

Varovaisella syönnillä olevat kalat ovat todella vaikeita höynäytettäviä. Tällöin on hyvä vaihtaa vieheiden ja perhojen kokoa astetta pienempiin kokoluokkiin. Pienempiin perhoihin vaihtaminen toimii erityisesti silloin, kun perholla kalastetaan harjusta.

Kosken loppuliuku voi tarjota yllätyksiä. Kalliojoen reitillä on useita koskia, jotka laskevat suoraan järveen. Näiden koskiosuuksien loppuliukuihin saapuu silloin tällöin suuria taimenia, joille kelpaavat parhaiten perhot ja vieheet, jotka jäljittelevät pikkukalaa, kuten muikkua.

Kalaveden hoito

Kalliojoen vesireitti on kunnostettu vuosina 2009–2010. Kunnostuksessa uittoperatun joen monimuotoisuutta on palautettu lähemmäs luonnontilaa, erityisesti on parannettu lohikalojen elinolosuhteita. Kunnostuksia on jatkettu myös 2010-luvulla lisäämällä koskiin kalojen luontaisen lisääntymisen mahdollistavaa kutusoraa.

Kalliojokeen istutetaan taimenen ja harjuksen pienpoikasia.

Virtaamat

Kalliojoen keskivirtaama on reitin yläosissa 3,6 kuutiometriä sekunnissa ja alaosissa 5,5 kuutiometriä sekunnissa.