Siirry pääsisältöön

Tornionjoki-Muonionjoki-Könkämäeno 2502

Pohjoisen tuntureilta Pohjanlahdelle laskeva Tornionjoki-Muonionjoki-Könkämäeno eli ”Väylä” on Suomen ja Ruotsin välinen rajajoki. Se on Euroopan pisin vapaana virtaava lohijoki: pituutta sillä on noin 450 kilometriä, ja paikoin joki voi muuttua 100 metrin levyisestä koskesta jopa kilometrin levyiseksi suvannoksi. Lohen lisäksi joessa on meritaimenta ja harjusta.

Tornion-Muonionjoen-Könkämäenon viehekalastuksen yhteislupa-alue on suosittu viehe- ja perhokalastajien keskuudessa. Perinteinen kalastusmuoto Väylällä on lohensoutu, mutta rannalta kalastamiseen on hyviä paikkoja pitkin jokivartta.

Tutustu yhteislupa-alueen infokarttaan (infogis.fi).

Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää merellä pyydyksistä vapautettujen lohien eloonjääntiä ja vaelluskäyttäytymistä. Mikäli saat saaliiksesi merkityn lohen, ilmoita merkkitiedot Lukelle. Tietojen ilmoittamisesta maksetaan 25 euron palkkio. Lue ohjeet sivulta luke.fi.

Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta sekä Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi).

Vuonna 2024 lohenkalastus on sallittu 8. kesäkuuta (Suomen aikaa kello 12) – 25. elokuuta.

Tornionjoki-Muonionjoki-Könkämäeno

Vapakalastus
Kaikenlainen kalastus on kielletty 15.9.–15.12. Tarkista kalalajien rauhoitusajat lupaehdoista.
Heittokalastus, Perhokalastus, Uistelu
Harjus, Hauki, Merilohi, Ahven, Siika

Luvan ostaminen

Vuoden 2024 luvanmyynti alkaa 21.5.2024 kello 9.00.

Yhteisluvan voi hankkia kalastamiseen kaikilla yhteisluvan vesialueilla tai yhdellä seuraavista alueista:

 • alue 1 Tornio
 • alue 2 Ylitornio
 • alue 3 Pello
 • alue 4 Kolari
 • alue 5 Muonio
 • alue 6 Enontekiö.

15–17-vuotiaan yhteisluvan hinta on puolet aikuisen yhteisluvan hinnasta. Alle 15-vuotiaat eivät tarvitse viehekalastuksen yhteislupaa rajaväylällä kalastamiseen.

Lupa kaikilla yhteisluvan vesialueilla kalastamiseen

Jos asiakas ostaa yhteisluvan kaikilla yhteisluvan vesialueilla kalastamiseen, hän voi valita luvan voimassaoloajaksi 24 tuntia, seitsemän vuorokautta tai koko kauden. Yhteislupien hinnat ovat seuraavat:

Yhteislupa aikuisille

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 20 €
7 vuorokautta 90 €
Kausi 200 €

Yhteislupa 15–17-vuotiaille

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 10 €
7 vuorokautta 45 €
Kausi 100 €

Lupa yhdellä alueella kalastamiseen

Lupa yhdellä alueella kalastamiseen on voimassa koko kauden, ja sen hinta on 90 euroa aikuisille ja 45 euroa 15–17-vuotiaille.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Enontekiö: Grayling Guide
Muut luvanmyyntipisteet löydät infokartan sivuilta (infogis.fi).

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kaikenlainen kalastus on kielletty 15.9.–15.12. Tarkista kalalajien rauhoitusajat lupaehdoista.

Mihin lupa oikeuttaa

Yhteislupa oikeuttaa kalastamaan vavalla ja vieheellä sekä pilkillä sopimuksen osapuolina olevien kalastusoikeuden haltijoiden vesialueilla, eli kalastettaessa soutu- tai moottoriveneestä kalastus saa tapahtua vain näillä vesialueilla. Kalastuksessa tulee noudattaa yhteisluvan ehtoja.

Myös soutajalla täytyy olla voimassa oleva yhteislupa, mikäli hän osallistuu kalastamiseen. Soutajalla täytyy olla myös kalastonhoitomaksu suoritettuna, jos hän on 18–69-vuotias ja osallistuu vavalla tai pyydyksellä kalastamiseen Suomen puolella. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä: heidän ei tarvitse suorittaa maksua.

Tämän yhteisluvan ehtojen lisäksi ovat voimassa hallitusten antamat päätökset kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella.

Yhteisluvan piiriin kuuluvat vesialueet ja aluerajoitukset

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Havs- och vattenmyndigheten sekä Tornion-Muonionjoen-Könkämäenon viehekalastuksen yhteislupa-alue ovat tehneet sopimuksen viehekalastuksesta Tornionjoki-Muonionjoki-Könkämäenolla. Tornion-Muonionjoen-Könkämäenon viehekalastuksen yhteislupa-alueeseen kuuluu kalastuskuntia, osakaskuntia ja vesialueiden omistajia.

Kalastus Suomen puolella

Suomessa yhteislupa koskee lohen pyyntiä Tornionjoen, Muonionjoen ja Könkämäenon vesialueilla.

Muita kalalajeja saa kalastaa vain seuraavien kalastusoikeudenhaltijoiden vesialueilla Torniojokisuusta Alisen Kilpisjärven luusuaan:

 • Pirkkiön kalastuskunta
 • Tornion kaupunki
 • Kivirannan kalastuskunta
 • Kukkolankosken kalastuskunta
 • Karungin kalastuskunta
 • Kukkolan osakaskunta
 • Alavojakkalan jakokunnan osakaskunta
 • Ylivojakkalan kalastuskunta
 • Matkakoski Oy
 • Korpikylän osakaskunta
 • Kaulirannan kalastuskunta
 • Närkki-Tengeliö-Portimon kalastuskunta
 • Kainuunkylän kalastuskunta
 • Nuotiorannan kalastuskunta
 • Alkkulan kalastuskunta
 • Armassaaren kalastuskunta
 • Suomen valtio/Metsähallitus
 • Lappean-Ääverkosken osakaskunta
 • Kolarin kalastuskunta
 • Ristimella-Luttunen osakaskunta
 • Kangosjärven osakaskunta
 • Muonionniskan osakaskunta
 • Ylimuonion osakaskunta
 • Ylimuonion Isosaaren osakaskunta
 • Kätkäsuvannon osakaskunta
 • Palojoensuun osakaskunta
 • Karesuvannon kalastuskunta
 • Kelottijärven kalastuskunta
 • Lompolo 1:1
 • Kuivakankaan kalastuskunta
 • Lempeän kalastuskunta
Kalastus Ruotsin puolella

Tornionjoessa Pajalan kunnan etelärajasta etelään jokisuuhun saakka yhteislupa koskee lohen pyyntiä koko vesialueella. Tämä yhteislupa ei kuitenkaan oikeuta kalastamaan Haaparannan kunnassa Matkakosken kalastusalueella, sillä siellä on voimassa erityinen lohen ja taimenen kalastussopimus.

Tornion-Muonionjoessa Pajalan kunnan etelärajalta pohjoiseen yhteislupa koskee lohen pyyntiä vain niiden kalastusoikeuden haltijoiden vesialueilla, jotka ovat sopimuksen osapuolia.

Muita kalalajeja saa kalastaa vain seuraavien sopijapuolina olevien kalastusoikeuden haltijoiden vesialueilla:

 • Nedre (Ala) Vojakkalan jakokunnan yhteinen vesialue
 • Övre (Yli) Vojakkalan jakokunnan yhteinen vesialue
 • Kukkolan jakokunnan yhteinen vesialue
 • Karungin jakokunnan yhteinen vesialue
 • ForestLand/Linus Rova
 • Parkajoen yhteinen vesialue
 • Kieksiäisvaaran jakokunnan yhteinen vesialue
 • Kengis Bruk AB/C-E Sohlbergin yhteinen vesialue
 • Ruokojärven jakokunnan yhteinen vesialue
 • Jarhoisen jakokunnan yhteinen vesialue
 • Juoksengin jakokunnan yhteinen vesialue
 • Kuivakankaan jakokunnan yhteinen vesialue
 • Pellon jakokunnan yhteinen vesialue
 • Kassan jakokunnan yhteinen vesialue
 • Ruskolan jakokunnan yhteinen vesialue
 • Vitsaniemen jakokunnan yhteinen vesialue
 • Niemis jakokunnan yhteinen vesialue
 • Päkkilän yhteinen vesialue
 • Huukin jakokunnan yhteinen vesialue
 • Ristimella 1:1
 • Koivukylän yhteinen vesialue.

Pajalan kunnassa sopimus koskee vain lohen kalastusta.

Aluerajoitukset

Suomessa yhteislupa oikeuttaa kalastamaan rannalta.

Ruotsissa rannalta saa kalastaa sopijapuolina olevien jakokuntien alueella. Pajalan kunnan alueella rannalta saa kalastaa vain kalastuskuntien merkitsemillä, opastetuilla paikoilla.

Kalastaminen on kiellettyä 200:aa metriä lähempänä lohipatoja ja nuottapaikkoja.

Kalastusvälineet, pyyntitavat ja vesikulkuneuvot

Yhteislupa-alueella on kielletty koukkukalastus, jonka tarkoituksena on kalan tartuttaminen suun ulkopuolelta.

Kun viehekalastuksessa käytetään heittopainoa, tapsisiimaa ja viehettä eli spinflugaa jokialueella, saa kalastaja käyttää ainoastaan yksihaaraista koukkua, jonka suurin kitakoko on 12 millimetriä. Spinflugakalastuksen ja yli 40 grammaa painavien vieheiden käytön kalastusaika on 8.6. klo 12 - 16.6. erikseen määritetyillä alueilla. Tämä on lisäehto kalastussäännön 8. pykälään.

Kalastuksen yhteydessä on kiellettyä käyttää moottoria, jos henkilö kalastaa vavalla ja uistimella. Moottorin käyttäminen on kuitenkin sallittua suvantopaikoilla, jotka sijaitsevat Ruotsin Ylitornion ja Aavasaksan välisen sillan ja Tornionjokisuun välissä.

Lue tarkemmin kalastuksesta Tornionjoella ELY-keskuksen sivuilta (ely-keskus.fi).

Ohjeita lohen kalastukseen

1. Kalastettaessa tulee noudattaa näitä kalastusohjeita sekä Suomen ja Ruotsin hallitusten määräämää kalastussääntöä.

2. Ellet tunne jokea riittävästi, kysele paikallisilta kalastajilta ohjeita, joiden mukaan voi turvallisesti liikkua ja kalastaa muita häiritsemättä. Pidä huoli itsestäsi – pelastusliivin käytölle ei ole vaihtoehtoja.

3. Aja moottorilla rannoille merkityille lähtöpaikoille ajoväyliä pitkin. Korkean veden aikana ajoväylä on yleensä joen keskellä, matalan veden aikana myös muualla.

4. Vältä aina ajamasta moottorilla ottipaikkojen yli. Kierrä kalastajat mahdollisimman kaukaa vauhtia hiljentäen.

5. Aloita kalastus lähtöpaikalta omalla vuorollasi. Älä etuile - se aiheuttaa vain turhaa riitaa.

6. Mikäli rannalla on soutuvuoroaan odottavia kalastajia, rantaudu ja odota omaa vuoroasi. Älä lähde kalastamaan odotuspaikalla olevien veneiden alapuolelta.

7. Älä pitkitä kalastusta samalla kalastuspaikalla, se on muille häiriöksi.

8. Väistä aina kalaa väsyttävää kalastajaa ja muista, että vieheessä kiinni oleva lohi voi olla jopa parin sadan metrin päässä kalastajasta. Kelaa tarvittaessa omat siimasi pois.

9. Käytä tulentekoon vain rannalla olevia laavu- ja tulipaikkoja. Älä vahingoita eläviä puita. Laavut eivät ole asumista vaan taukoa ja lyhyttä levähdystä varten.

10. Älä roskaa! Vie jätteet mukanasi tai laita ne niitä varten oleviin jätesäkkeihin. Palavat jätteet voit polttaa tulipaikoilla. Suojele arkaa ympäristöäsi aina kaikkialla.

11. Muista tehdä saalisilmoitus! Lisätietoa saalisilmoituksesta on kohdassa Saaliskiintiöt ja saalispalaute.

12. Älä ahnehdi! Lohta ei ole rajattomasti ja Sinä olet muiden tavoin vastuussa lohikannan hengissä pysymisestä. Muista, ettei lohi säily pakasteenakaan paria kuukautta kauempaa. Suomen ja Ruotsin puolella kalastuskiintiö on yksi lohi/vuorokausi.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Taimen Kaiken kokoiset vapautettava välittömästi Ympäri vuoden
Lohi Vähintään 50 cm 26.8.–8.6. sekä joka viikko sunnuntaista maanantaihin*
Harjus Vähintään 35 cm Kilpisjärven luusuasta alavirtaan 1.4.–31.5.

*Lohen kalastus on sallittu 8. kesäkuuta (Suomen aikaa klo 12 alkaen) – 25. elokuuta. Lohella on kuitenkin jokaviikkoinen 24 tunnin rauhoitusaika, jolloin lohen kalastaminen on kiellettyä. Rauhoitusaika alkaa sunnuntaisin kello 19.00 Suomen aikaa ja kello 18.00 Ruotsin aikaa. Rauhoitusaika päättyy maanantaisin kello 19.00 Suomen aikaa ja kello 18.00 Ruotsin aikaa.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen 24 tunnin aikana yhden (1) lohen. Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Lisätiedot

Lisää tietoa kalastamisesta Tornionjoen-Muonionjoen-Könkämäenon yhteislupa-alueella saa

 • verkko-osoitteesta www.yhteislupa.com.
 • Ilkka Paasolta, jonka puhelinnumero on +358 (0)400 187 954 ja sähköposti yhteislupa@gmail.com.