Siirry pääsisältöön

Simojoki, Simo 2581

Simojoki, Simo 2581 on yhteislupa-alue, jonka kalastusjärjestelyistä on sovittu Metsähallituksen ja Simojoen Nousulohi ry:n kesken. Lupa kattaa lähes koko Simojoen vesialueet Simon kunnassa. Joki soveltuu kokonsa, virtaamansa ja runsaiden koskiensa ansiosta hyvin perho- ja uistinkalastukseen, mutta myös soutu-uistelu on mahdollista.

Aluetta on kunnostettu aktiivisesti, etenkin lohien kutu- ja poikastuotantoalueiden osalta. Simojoki on erittäin hyvä kohde myös harjuksen kalastajalle elinvoimaisen harjuskannan ansiosta. Hidasvirtaisilta alueilta siiman päähän voi hyvin saada myös ahvenen tai hauen.

Simojoessa on oma luontaisesti lisääntyvä lohikanta. Viime vuosina jokeen nousevien lohien määrä on kasvanut. Luonnonvarakeskuksen nousulohiseuranta on luettavissa osoitteessa kalahavainnot.luke.fi.

Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää merellä pyydyksistä vapautettujen lohien eloonjääntiä ja vaelluskäyttäytymistä. Mikäli saat saaliiksesi merkityn lohen, ilmoita merkkitiedot Lukelle. Tietojen ilmoittamisesta maksetaan 25 euron palkkio. Lue ohjeet sivulta luke.fi.

Simojoki, Simo

Vapakalastus
Kalenterivuosi. Tarkista rauhoitusajat lupaehdoista.
Perhokalastus, Heittokalastus
Merilohi, Harjus, Ahven, Hauki, Siika, Taimen
Luontainen kalasto (ei istutuksia)
Laavu, Veneen vesillelaskupaikka, Mökki

Luvan ostaminen

Simojoen yhteislupa-alueella 2581 luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia, 7 vuorokautta tai koko kauden. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 25 €
7 vuorokautta 90 €
Kausilupa (kalenterivuosi) 120 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotias voi kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin hän ei tarvitse omaa vapalupaa.

Perhe voi ostaa perheluvan, jonka hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen yhden hengen lupiin verrattuna. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Rovaniemi: Tiedekeskus Pilke (luontoon.fi)
Alaniemi: Simojoen Lohiranta Oy

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi. Tarkista rauhoitusajat lupaehdoista.

Kesällä 15. kesäkuuta–31. elokuuta alueella on jokaviikkoinen 24 tunnin rauhoitusaika, jolloin kaikenlainen kalastaminen on kiellettyä. Rauhoitusaika alkaa maanantaisin kello 19.00 ja päättyy tiistaisin kello 19.00.

Yhteislupa-alueeseen Simojoki, Simo 2581 kuuluu lähes koko Simojoki Simon kunnan alueella. Simojoessa on myös yksityisvesialueita, jotka eivät kuulu yhteislupa-alueeseen. Lupa-alueeseen kuuluvien vesialueiden rajat voi tarkistaa lupa-alueen kartasta ja Retkikartta.fi-karttapalvelusta.

Kalastajan tulee välttää kalastamasta ja kulkemasta mökkien, talojen, saunojen ja laitureiden välittömässä läheisyydessä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Rasvaevällinen taimen Vähintään 60 cm 1.9.–30.11.
Rasvaevätön taimen Vähintään 50 cm 1.9.–30.11.
Lohi Vähintään 50 cm 1.9.–30.11.
Siika Ei pyyntimittaa 1.9.–30.11.
Harjus Vähintään 35 cm 1.4.–31.5.

Saaliiksi saatu talvikko eli joessa talvehtinut kutulohi on välittömästi päästettävä takaisin veteen.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen vuorokauden aikana enintään kolme (3) lohikalaa, joista yksi (1) saa olla lohi. (Esimerkkinä: saaliiksi saa ottaa kaksi harjusta ja yhden lohen mutta ei kahta harjusta ja kahta lohta.)

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

 

Lisätiedot

Alueen palvelut

Simojoen alueella on monipuoliset retkeily- ja majoituspalvelut. Alueella on useita huollettuja laavuja ja tulipaikkoja. Myös retkimelonnan harrastajille Simojoki on loistava kohde.

Lisää tietoa Simojoesta sekä alueen kalastuspaikoista, palveluista ja majoituksesta saa osoitteesta www.simojoki.com.