Livojärvi 2595

Livojärvi on erittäin kirkasvetinen pääasiassa hiekkarantainen ja -pohjainen muikkuvesi. Järvellä harrastetaan verkko-, ammatti- ja vapaa-ajan kalastusta. Järvi sopii hyvin vetouisteluun. Säikänsalmessa on veneenlaskupaikka. Järvessä on hyvin muikkua ja taimenta. Myös siikaa ja ahventakin löytyy.

1.9.2016 aloitettu Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä -hanke muuttaa kalastusjärjestelyitä tietyissä Metsähallituksen vesissä ja kalastuskohteissa. Hankkeen tavoitteena on luoda vetovoimaisia kestävän kalastuksen mukaisia vapakalastuskohteita. Hankkeeseen valikoidut kehitettävät järvet ovat: Kylmäluomanjärvi Taivalkoskella, Livojärvi Posiolla, Koutusjärvi Pellossa sekä Suomussalmelta Pitkä-Hoilua/Kokalmus, Öllöri ja Kevättijärvi.

Hankkeen tavoitteet:
Hankkeessa rakennetaan uusi toimintatapa kalavarojen hallintaan ja kestävään hyödyntämiseen, jonka lähtökohtana on yhteistyö Metsähallituksen, osakaskuntien, kalastusalueen, luontomatkailusektorin ja Itä-Suomen yliopiston kesken. Hankkeen taimenistutukset aloitetaan kesällä 2017, pääasiassa 3 -vuotiailla taimenen poikasilla. Kohdekohtaisesti asetettavat kalastusjärjestelyt edesauttavat istukkaiden selviämistä ja mahdollistavat muun muassa pyyntiponnistuksen seuraamisen, kalastuskuolevuuden arvioinnin sekä kohdennettujen kalastustiedusteluiden tekemisen. Hankkeeseen valikoiduilla mallikohteilla toteutetaan kalabiologista kalakantojen seurantaa sekä kalakantojen mallintamista. Seuraamalla ja mallintamalla vesistökohtaisesti kalakannan tilaa, voidaan kohteiden kalastus mitoittaa kestävälle tasolle. Hankkeen tavoitteena on runsas suurten taimenten populaatio mallikohteilla, jonka varaan voidaan luoda vetovoimaisia kestävän kalastuksen mallikohteita.

Hankkeen edetessä kalaston kehittymistä seurataan ja kalastus järjestetään vastaamaan kestävän kalastuksen kriteerejä sekä hankkeen tavoitteita. Hankkeen edetessä kalastuksen säätelymekanismina voidaan käyttää esimerkiksi saaliskalojen ylä-, ala- tai välimittaa, ajallisia rauhoituksia ja saaliskiintiöitä. Osassa hankevesistä tehdään kalabiologista seurantaa ja tutkimusta yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Kalastusjärjestelyistä ja niiden muutoksista tiedotetaan ensisijaisesti Eraluvat.fi-sivuston sekä lupia myyvien organisaatioiden kautta.

Livojärvi

Vapakalastus
Kalenterivuosi
Uistelu, Heittokalastus, Pilkkiminen, Onkiminen
Taimen, Ahven, Hauki, Made, Muikku, Siika
Luontaisten lajien poikasistutuksia
Tulentekopaikka, Laavu, Oma vene, Veneen laskupaikka, Mökki

Luvan ostaminen

Hinnat:

 • 10 € / vrk
 • 15 € / vko
 • 40 € / vuosi
 • 250 € / vuosi (Yrittäjälupa)

Kaikki alle 18-vuotiaat saavat luvista 50% alennuksen.
Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen luvalla samaan saaliskiintiöön.

Kohteeseen on saatavilla perhekohtainen kalastuslupa. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa/huoltajansa. Perheeksi luetaan myös avio- ja avopari. Perheluvan hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen. Perhelupia ei voi lunastaa mobiilijärjestelmän kautta.

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

 

Mobiililuvat ovat poistuneet käytöstä 1.1.2020 operaattorin luopuessa nykyisen järjestelmän ylläpidosta.

 

 

Posio: Neste Posio / Huoltokorjaamo Säkkinen

Pudasjärvi: Neste Pudasjärvi

Pudasjärvi: Syötteen luontokeskus

 

Lupia jäljellä / vapaita päiviä
 • Useita jäljellä
 • Alle 5 jäljellä
 • Loppu

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi
 • Vaparajoitus; 6 vapaa/vene, 10 vapaa/vene (yrittäjälupa)
 • Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaa - Kainuun (5411) ja Länsi-Lapin (2410) vapalupa ei oikeuta kalastamaan Livojärvessä.
 • Kalastonhoitomaksulla viehekalastusta 1 vavalla ja jokamiehen onginta- ja pilkintäoikeus oikeuttavat kalastamaan Livojärvessä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

 • Rasvaevällinen taimen vähintään 60 cm
  Rasvaevätön taimen vähintään 50 cm
  Harjus vähintään 35 cm

 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi. Myös vapautetut kalat tulee ilmoittaa.

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

 • 2 taimen/kalastusvuorokausi
 • 15 taimenta/kalenterivuosi

Lisätiedot

Palvelut

Järven rannalla on vuokrakämppiä mm. Hirsiniemi, Livo, ja Kuorinki, tarkemmat tiedot www.villipohjola.fi.

Kalaveden hoito

Järveen istutetaan 2-3-vuotiaita taimenen poikasia.