Siirry pääsisältöön

Simojoki, Ranua 2580

Simojoki alkaa Ranuan Simojärvestä ja laskee Perämereen Simossa. Joki on 180 kilometriä pitkä ja jakautuu kahteen eri vapalupa-alueeseen. Vapalupa-alue Simojoki, Ranua 2580 käsittää sen osan Simojoesta, joka sijaitsee Ranuan kunnassa. Lupa-alue alkaa Simon kunnan rajalta ja päättyy Simojärveen. Simon kunnan puoleinen osa Simojoesta kuuluu vapalupa-alueeseen Simojoki, Simo 2581.

Simojoki sopii erinomaisesti perhokalastukseen rannalta. Varmimpia saaliskaloja Simojoella ovat harjus ja hauki, alaosalla saaliiksi voi saada merestä nousseen lohen. Joki sopii erinomaisesti myös retkimelontaan.

Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää merellä pyydyksistä vapautettujen lohien eloonjääntiä ja vaelluskäyttäytymistä. Mikäli saat saaliiksesi merkityn lohen, ilmoita merkkitiedot Lukelle. Tietojen ilmoittamisesta maksetaan 25 euron palkkio. Lue ohjeet sivulta luke.fi.

Simojoki, Ranua

Vapakalastus
Kalenterivuosi. Tarkista rauhoitusajat lupaehdoista.
Perhokalastus, Heittokalastus
Ahven, Harjus, Hauki, Merilohi, Siika
Luontainen kalasto (ei istutuksia)
Tulentekopaikka, Laavu

Luvan ostaminen

Simojoen yhteislupa-alueella 2580 luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia, 7 vuorokautta tai koko kauden. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 10 €
7 vuorokautta 25 €
Kausilupa (kalenterivuosi) 50 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotias voi kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin hän ei tarvitse omaa vapalupaa.

Perhe voi ostaa perheluvan, jonka hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen yhden hengen lupiin verrattuna. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Posio: Neste / Huoltokorjaamo Säkkinen
Rovaniemi: Tiedekeskus Pilke (luontoon.fi)

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi. Tarkista rauhoitusajat lupaehdoista.

Kesällä 15. kesäkuuta – 31. elokuuta alueella on jokaviikkoinen 24 tunnin rauhoitusaika, jolloin kaikenlainen kalastaminen on kiellettyä. Rauhoitusaika alkaa maanantaisin kello 19.00 ja päättyy tiistaisin kello 19.00.

Kalastajan tulee välttää kalastamasta ja kulkemasta mökkien, talojen, saunojen ja laitureiden välittömässä läheisyydessä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Rasvaevällinen taimen Vähintään 60 cm 1.9.–30.11.
Rasvaevätön taimen Vähintään 50 cm 1.9.–30.11.
Lohi Vähintään 50 cm 1.9.–30.11.
Harjus Vähintään 35 cm 1.4.–31.5.

Saaliiksi saatu talvikko eli joessa talvehtinut kutulohi on välittömästi päästettävä takaisin veteen.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen vuorokauden aikana enintään kolme (3) lohikalaa, joista yksi (1) saa olla lohi. (Esimerkkinä: saaliiksi saa ottaa kaksi harjusta ja yhden lohen mutta ei kahta harjusta ja kahta lohta.)

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.