Siirry pääsisältöön

Inarijärvi 1504

Inarijärvestä käytetään ajoittain nimitystä erämeri, joka varsin hyvin kuvaa tätä Suomen kolmanneksi suurinta järveä. Inarijärvessä on suuria selkiä, yli 3 000 saarta ja paljon matalikoita, jotka antavat järvelle oman leimansa. Lukuisista saarista ja pitkästä rantaviivasta huolimatta Inarin rannoilla on varsin vähän asutusta tai mökkejä. Etenkin järven pohjoisosissa kulkija saa olla todellakin rauhassa, kaukana moottorien äänistä ja kaupunkien hälystä.

Inarijärvi on eritoten vetouistelijan sekä harjuksen heittokalastajien kohde. Perhokalastajalle siika on yleinen saalis. Taimenta tavoitteleville uistelijoille voi suositella suuria selkävesiä. Myös Inarijärveen yhteydessä oleva Nitsijärvi on suosittu uistelijoiden keskuudessa.

Taimenta kannattaa etsiä nopeasti syvenevistä penkan reunoista. Harjusta löytyy parhaiten alle kaksi metriä syvästä vedestä, kuten järven kivikkoisista matalikoista ja lukuisten saarten rantamilta. Rautua taas kannattaa kokeilla suhteellisen syvältäkin, jopa 10–20 metrin syvyydestä.

Harjuksen ja ahvenen pilkkiminen on suosittua koko järven alueella. Myös siikaa saa talviaikaan pilkillä. Ahvenen pilkkivedet alkavat Jokisuunselältä muutaman sadan metrin päästä Veskoniemen kalasatamasta.

Tämän lupa-alueen numero muuttuu vuonna 2024. Uusi numero on 1504.

Inarijärvi

Vapakalastus
Pääsääntöisesti kalenterivuosi. Tarkista kalastusajan poikkeukset lupaehdoista.
Uistelu, Pilkkiminen, Heittokalastus, Perhokalastus
Taimen, Nieriä, Harjus, Siika, Ahven, Hauki, Järvilohi
Luontainen kalasto (ei istutuksia), Luontaisten lajien poikasistutuksia
Tulentekopaikka, Laavu, Oma vene, Veneen vesillelaskupaikka, Mökki, Liikuntarajoitteisille sopiva, Vuokratupa

Luvan ostaminen

Vuoden 2024 lupamyynti alkaa 4.1.2024.

Lupamäärät

Lupa-alueelle on myynnissä yhteensä 13 000 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.

Kausilupia myydään yhteensä 500 kappaletta.

Lupien hinnat ja voimassaolo

Inarijärven vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia tai koko kauden. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 15 €
Kausilupa (kalenterivuosi) 100 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Ivalo: Ivalon palvelupiste (luontoon.fi)
Ivalo: Ivalon Eräsoppi 
Inari: Ylä-Lapin luontokeskus Siida (luontoon.fi)
Rovaniemi: Tiedekeskus Pilke (luontoon.fi)
Sodankylä: Urheilu Harjus Sportia

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Pääsääntöisesti kalenterivuosi. Tarkista kalastusajan poikkeukset lupaehdoista.

 

Katso tarkemmat kalastusta koskevat säädökset: Inarin kalatalousalueen kalastussääntö vuodelle 2024 (PDF, 156 kt, avautuu uuteen välilehteen).

Kalastusajan poikkeukset

Nuoransuunselän alueella kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta vavalla ja vieheellä tapahtuvaa kalastusta syyskuun 1. päivän alusta joulukuun 15. päivän loppuun. Alueen raja on merkitty lupa-alueen karttaan.

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Kalastaja tarvitsee Inarijärven vapaluvan 1504, kun hän kalastaa useammalla kuin yhdellä (1) vavalla tai vieheellä. Inarijärven lupa-alueella pätevät yleiskalastusoikeudet: onkiakseen ja pilkkiäkseen henkilön ei tarvitse ostaa vapalupaa eikä maksaa kalastonhoitomaksua. Myös viehekalastus yhdellä (1) vavalla tai vieheellä on sallittua henkilöille, jotka ovat maksaneet kalastonhoitomaksun tai ovat alle 18-vuotiaita, 70 vuotta täyttäneitä tai ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Yksi vapalupa sallii enintään kahdeksan (8) vavan tai siiman käyttämisen yhtaikaa.

Ylä-Lapissa (eli myös Inarijärven vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen ja Kanadanvesiruton leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Inarijärven vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia. Lisäksi suositellaan kalastusvälineiden desinfiointia desinfiointipisteissä ennen kalastuksen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida 

  • SEO-huoltoasemalla Ivalossa sekä
  • Inarin kalasatamassa.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen. Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta, Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi) sekä Luontoon.fi:stä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Järvilohi Vähintään 60 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Taimen Vähintään 50 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Harjus Vähintään 30 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Nieriä eli rautu Vähintään 45 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen 24 tunnin aikana enintään kolme (3) taimenta, nieriää tai järvilohta. (Esimerkkinä: saaliiksi saa ottaa kaksi taimenta ja yhden nieriän mutta ei kahta taimenta ja kahta nieriää.)

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Lisätiedot

Lisätiedot

Järvellä on kaksi vuokrakämppää, useita autiotupia sekä tulipaikkoja. Talvella järvellä on merkittyjä moottorikelkkauria.

Lisää tietoa Inarijärvestä ja kalastamisesta siellä saa seuraavista Metsähallituksen palvelupisteistä:

Inarijärven nähtävyyksiä ovat muun muassa Täyssinän rauhan rajakivi ja Jääluola. Alueen retkikohteita voi hakea Luontoon.fi:ssä.

Lisätietoja Inarin kalatalousalueen kalastussäännöstä saa verkkosivulta www.inarinkalatalousalue.fi.