Itä-Lapin vapalupa 3410

Metsähallituksen Itä-Lapin vapaluvalla voit kalastaa perholla tai vieheellä valtion vesialueilla Itä-Lapissa. Luvan piiriin kuuluu noin 62 000 hehtaaria järvi- ja lampivesiä ja vajaat 1 400 kilometriä joki- ja purovesiä. Vapalupa ei kuitenkaan oikeuta kalastamaan yksityisvesillä, Metsähallituksen muissa vapakalastuskohteissa (entiset virkistyskalastuskohteet), yhteislupa-alueilla, täyden kalastusoikeuden vuokravesillä eikä erikoisvesillä. HUOM! LUPA EI OLE VOIMASSA MYÖSKÄÄN RAJAVYÖHYKKEELLÄ

Metsähallituksen vapaluvan etuna on, että lupa on perhekohtainen ja sillä voit vetouistella usealla vavalla (enintään 8 vapaa). Itä-Lapin vapaluvalla pääset kalastamaan myös valtion vesien vaelluskalavesien koski- ja virta-alueilla, joihin pelkästään kalastonhoitomaksu ei anna kalastusoikeutta.

Jokainen lupa on sijoitus luontoon. Luvista saatu tulo käytetään kalavesien hoitoon.

 

Itä-Lapin vapalupa

Vapakalastus
Kalenterivuosi
Viehekalastus, Uistelu, Perhokalastus, Heittokalastus
Taimen, Harjus, Kuha

Luvan ostaminen

Hinnat:

Itä-Lapin vapalupa aikuisille (perhekohtainen lupa)
 • 10 €/ vrk
 • 15 €/ viikko
 • 25 € / kalenterivuosi

Aikuisen luvalla voi kalastaa koko perhe. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa/huoltajansa. Perheeksi luetaan myös avio- ja avopari.

Itä-Lapin vapalupa 15-18-vuotiaille (henkilökohtainen lupa)
 • 10 € / kalenterivuosi
Itä-Lapin vapalupa alle 15-vuotiaille (henkilökohtainen lupa)

0 € / kalenterivuosi

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka on avoinna arkisin kello 9–16.

 

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön

 

Mobiililuvat ovat poistuneet käytöstä 1.1.2020 operaattorin luovuttua järjestelmän ylläpidosta.

 

Lupia jäljellä / vapaita päiviä
 • Useita jäljellä
 • Alle 5 jäljellä
 • Loppu

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi
 • Lupa on voimassa vain Metsähallituksen omistamilla vesialueilla. Tarkista lupaan kuuluvat alueet retkikartta.fi- palvelusta.
 • Itä-Lapin vapaluvalla voi kalastaa Metsähallituksen omistamilla vesialueilla Itä -Lapissa. Kalastaja on velvollinen selvittämään mahdolliset ELY:n tai kalastusalueiden asettamat erilliset kalastusrajoitukset (www.kalastusrajoitus.fi) ja alamittasäädökset. Lisätietoa aluekohtaisista rajoituksista löytyy kohdekuvauksen ”aluerajoitukset” välilehdeltä.
 • Lupa on voimassa vasta maksettuna. Lupa maksutositteineen on pidettävä mukana sekä näytettävä pyydettäessä Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle.
 • Luvan haltija (=nimi kirjattu lupaan) vastaa luvalla tapahtuvasta kalastuksesta. Kalastaja on velvollinen selvittämään harjoittamansa kalastuksen luvallisuus ja laillisuus.
 • Lupa voidaan perua, mikäli lupaehtoja rikotaan.
 • Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18-64 vuotiaiden on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu, kun kalastus on muuta kuin onkimista ja pilkkimistä.
 • Luvalla voi harjoittaa usealla vavalla täkyongintaa jäältä (ns. ismete kalastus). Täkyonginta ei kuitenkaan ole sallittua vaelluskalavesistöjen jokialueilla. (kielto koskee myös suvantoja, koski- ja virta-alueiden lisäksi).
 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi.
 • Vapalupa on perhekohtainen. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa/ huoltajansa. Perheeksi luetaan sekä avio- että avopari.

Sallitut vieheet

 • Uistin ja perho. Luvalla käytettävien vapojen/siimojen määrä on rajoitettu 8 vapaan / lupa.

Aluerajoitukset

Itä-Lapin vapalupa ei oikeuta kalastamaan seuraavissa kohdekohtaisissa vapalupa-alueissa: Ahvenlammessa, Korvatunturin alueella, Vasakönkäässä, Nuorttijoessa, Kemihaarassa eikä Urho Kekkosen kansallispuistossa.

Lisäksi vapaluvalla ei saa kalastaa mm. seuraavilla Metsähallituksen vesialueilla: Kuolpujoessa, Iissijoessa sivuhaaroineen, Kemijoen latvat: Uuraojan suun yläpuolella Uuraoja mukaan lukien.

Muut rajoitukset

Vapalupa sisältää oikeuden veneenpitoon metsätalousmaalla. Veneessä tulee olla omistajan nimi ja omistaja on velvollinen huolehtimaan venepaikkansa siisteydestä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

 • Harjuksen pyyntimitta on leveyspiirin 67˚00  ́N pohjoispuolisissa sisävesissä vähintään 30 cm ja eteläpuolisissa vähintään 35 cm.
 • Rasvaevällisen taimenen (luonnontaimen) pyyntimitta on leveyspiirin 67˚00  ́N pohjoispuolisissa sisävesissä vähintään 50 senttimetriä ja leveyspiirin 67˚00  ́N eteläpuolella olevissa vesissä vähintään 60 senttimetriä.
 • Rasvaeväleikatun (istutettu) taimenen pyyntimitta on 50 senttimetriä.
 • Sellaisen taimenen, joka elää purossa tai lammessa, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä pyyntimitta on enintään 45 cm.
 • Kuhan pyyntimitta on vähintään 42 cm.
 • ELY-keskuksen päätöksellä (74/5713-2016 & 195/5713-2016) harjuksen alamitta 35 cm ja kuturauhoitus 1.4. - 31.5 välisenä aikana Naruskajoessa välillä Naruskan tammi - Naruskajokisuu.  

 

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Vapaluvan saaliskiintiö koski- ja virta-alueilla on korkeintaan 3 lohikalaa/ vrk (taimen, lohi, kirjolohi, nieriä, harjus).

Taimen rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.-30.11. välisenä aikana.

Leveyspiirin 67°00`N eteläpuolisissa sisävesissä harjus on rauhoitettu vuosittain ajalla 1.4.-31.5. Lisäksi luontaisten harjuskantojen turvaamiseksi Metsähallitus suosittelee myös pohjois-Suomessa harjuksen kalastuksen välttämistä sen kutuaikana huhti- ja toukokuussa. Suositus koskee erityisesti pienimuotoisten jokialueiden koskien välisiä suvantoja, joissa kevätpyynnillä voidaan vaarantaa paikallista harjuskantaa.