Siirry pääsisältöön

Itä-Lapin vapalupa 3410

Metsähallituksen Itä-Lapin vapalupa oikeuttaa kalastamaan perholla tai vieheellä valtion vesialueilla, jotka sijaitsevat Itä-Lapissa. Vapaluvan piiriin kuuluu noin 62 000 hehtaaria järvi- ja lampivesiä ja vajaa 1 400 kilometriä joki- ja purovesiä. Myös sellaiset vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet, joilla ei ole omaa erillistä vapalupaa, kuuluvat Itä-Lapin vapaluvan piiriin. Tällaisilla alueilla pelkän kalastonhoitomaksun maksaminen ei anna kalastusoikeutta.

Tämän vapaluvan etu on, että aikuisen vapaluvalla saa kalastaa koko perhe ja se sallii vetouistelun kahdeksalla vavalla.

Veden lämpötilaa lupa-alueeseen kuuluvalla Savinajoella voi seurata sulan veden aikana reaaliaikaisesti SensorMonitor-palvelussa (map.sensormonitor.fi).

Itä-Lapin vapalupa

Vapakalastus
Kalenterivuosi
Uistelu, Perhokalastus, Heittokalastus
Hauki, Ahven, Taimen, Harjus, Kuha
Luontaisten lajien poikasistutuksia

Lupa-alueen kartta

Lappi,

Luvan ostaminen

Itä-Lapin vapalupa aikuisille

Aikuisen vapaluvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia, seitsemän vuorokautta tai koko kauden. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia  15 €
7 vuorokautta  20 €
Kausilupa (kalenterivuosi) 30 €

Aikuisen vapaluvalla saa kalastaa koko perhe. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

Itä-Lapin vapalupa alle 18-vuotiaille

Alle 18-vuotiaan vapalupa on voimassa koko kalenterivuoden, ja sen hinta on 12 euroa. Lupa on henkilökohtainen, joten se ei oikeuta kalastamaan muita kuin luvanhaltijan.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee vapaluvan

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa.

Et tarvitse vapalupaa, mikäli kalastat vain yhdellä vavalla tai vieheellä järvialueilla tai muilla virtaamattomilla vesillä. Tällöin riittää, että maksat kalastonhoitomaksun. Alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Kalastonhoitomaksun maksamisen lisäksi tarvitset vapaluvan, mikäli kalastat virtavesialueilla tai käytät useaa vapaa.

Virtaamattomissa vesissä saa onkia ja pilkkiä yhdellä vavalla maksamatta kalastonhoitomaksua ja vapalupaa. Onkiminen ja pilkkiminen on kuitenkin kielletty koski- ja virta-alueilla riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Kalastusrajoitus.fi-palvelusta voi tarkistaa alueet, joissa kalastusta on rajoitettu.

Vapaluvan piiriin kuuluvat vesialueet ja aluerajoitukset

Itä-Lapin vapalupa oikeuttaa kalastamaan vain Metsähallituksen hallinnoimilla vesialueilla, jotka sijaitsevat Itä-Lapissa. Suurimmat tämän vapaluvan piiriin kuuluvista vesialueista näkyvät Retkikartta.fi-palvelussa.

Itä-Lapin vapalupa ei oikeuta kalastamaan

  • rajavyöhykkeellä,
  • yksityisvesillä,
  • Metsähallituksen muissa vapakalastuskohteissa (entiset virkistyskalastuskohteet),
  • yhteislupa-alueilla,
  • täyden kalastusoikeuden vuokravesillä eikä
  • erikoisvesillä.

Seuraavilla Itä-Lapissa sijaitsevilla vesistöillä on oma vapalupansa, joten Itä-Lapin vapalupa 3410 ei oikeuta kalastamaan niissä:

Itä-Lapin vapalupa ei oikeuta kalastamaan myöskään muun muassa seuraavilla Metsähallituksen vesialueilla:

  • Kemijoen latvat Uuraojasta alkaen Uuraoja mukaan lukien.

Kalastaja on velvollinen selvittämään mahdolliset ELY-keskuksen ja kalatalousalueiden asettamat erilliset kalastusrajoitukset ja pyyntimittasäädökset. Kalastusrajoitus.fi-palvelusta voi tarkistaa alueet, joissa kalastusta on rajoitettu.

Kalastusvälineet

Sallittuja vieheitä ovat uistin ja perho.

Yksi vapalupa sallii enintään kahdeksan (8) vavan tai siiman käyttämisen yhtaikaa.

Vapalupa sallii kalastajan harjoittaa niin kutsuttua ismete-kalastusta eli täkyongintaa jäältä usealla vavalla. Täkyonginta on kuitenkin kiellettyä koski- ja virta-alueilla sekä suvannoilla.

Vesikulkuneuvot

Itä-Lapin vapalupa oikeuttaa kalastajan pitämään venettä sellaisella lupa-alueeseen kuuluvan vesistön rannalla, joka on Metsähallituksen metsätalouden monikäyttömetsää. Mikäli alueella on voimassa oleva kaava, joka ohjaa veneiden säilytystä tiettyyn paikkaan, tulee veneet säilyttää niille osoitetuissa paikoissa. Veneessä tulee olla omistajan nimi, ja omistaja on velvollinen huolehtimaan venepaikkansa siisteydestä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Rasvaevällinen taimen Vähintään 60 cm leveyspiirin 67°00 N eteläpuolella. Vähintään 50 cm leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolisissa sisävesissä. Joessa ja purossa 1.9.–30.11.
Rasvaevätön taimen Vähintään 50 cm Joessa ja purossa 1.9.–30.11.
Taimen, joka elää purossa tai lammessa, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä Enintään 45 cm Joessa ja purossa 1.9.–30.11.
Kuha Vähintään 42 cm Ei rauhoitusaikaa
Harjus Vähintään 35 cm leveyspiirin 67°00 N eteläpuolisissa sisävesissä sekä Naruskajoessa*. Vähintään 30 cm leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolisissa sisävesissä Leveyspiirin 67°00 N eteläpuolisissa sisävesissä sekä Naruskajoessa* 1.4.–31.5.

Lisäksi Metsähallitus suosittelee, että harjuksen kalastamista vältetään huhti- ja toukokuussa myös muualla leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella. Suositus koskee erityisesti sellaisilla koskien välisillä suvannoilla kalastamista, jotka sijaitsevat pienillä jokialueilla. Tällaisilla suvannoilla kalastaminen keväisin voi vaarantaa paikallisen harjuskannan.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Koski- ja virta-alueilla kalastaja saa ottaa saaliikseen vuorokauden aikana enintään kolme (3) taimenta, kirjolohta tai harjusta. (Esimerkkinä: saaliiksi saa ottaa kaksi taimenta ja yhden harjuksen mutta ei kahta taimenta ja kahta harjusta.)

Oulanka- ja Savinajoessa sekä niiden sivujoissa taimen on rauhoitettu.

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

 

Lisätiedot

Veden lämpötilan vaikutus kalastamiseen

Veden lämpötilaa lupa-alueeseen kuuluvalla Savinajoella voi seurata sulan veden aikana reaaliaikaisesti SensorMonitor-palvelussa (map.sensormonitor.fi). Lue vastuullisen kalastajan ohjeista lisää siitä, miten voit huomioida korkeat lämpötilat omassa toiminnassasi.