Siirry pääsisältöön

Korvatunturi 3546

Pyyntikokoista taimenta istutetaan Kairijoen pääuomaan Ylä-Kairin ja Saunakosken väliin sekä Kemijokeen Lipakan seudulla. Lupa-alueen muu osa on villin kalan pyyntialuetta. Merkittävin saaliskala alueella on harjus. Kairijokeen nousee Kemijoesta myös kookasta siikaa. Sivupuroissa on luontaisesti lisääntyvät taimen- ja puronieriäkannat.

Melontaan sopivia jokia alueella on 150 kilometrin pituudelta. Kairijoen pääuomasta yli puolet on nopeasti virtaavaa koskea tai nivaa, joka soveltuu erityisesti perhokalastukseen. Kemijoen pääuoma vaihtelee loivista nivoista nopeasti virtaaviin suvantoihin ja käy hyvin myös heittouisteluun. Tämän erämaisen alueen kalastus- ja melontakohteet ovat tiestön tuntumassa.

HUOM! Kairijoen alueelta on purettu Ylimmäisen Vasaojan sekä Alimmaisen Vasaojan laavut kesän 2021 aikana. 

Korvatunturi

Vapakalastus
Pääsääntöisesti kalenterivuosi. Tarkista kohta Poikkeuksia kalastusaikoihin.
Perhokalastus, Pilkkiminen, Heittokalastus
Harjus, Hauki, Puronieriä, Siika, Taimen
Luontaisten lajien poikasistutuksia, Pyyntikokoisen kalan istutuksia
Tulentekopaikka, Laavu, Veneen vesillelaskupaikka, Mökki

Luvan ostaminen

Korvatunturin vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia, seitsemän vuorokautta tai koko kauden. Kausilupa on voimassa vain Kemijoessa Kairijokisuun yläpuolelta Uuraojansuun alapuolelle. Lupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 12 €
7 vuorokautta 40 €
Koko kausi (voimassa vain Kemijoen puolella) 60 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotias voi kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin hän ei tarvitse omaa vapalupaa.

Perhe voi ostaa perheluvan, jonka hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen yhden hengen lupiin verrattuna. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön

 

Mobiililuvat ovat poistuneet käytöstä 1.1.2020 operaattorin luovuttua järjestelmän ylläpidosta.

 

 

Savukoski: Kairijoen Eräkeskus Oy
Savukoski: Seo Korvatunturi
Savukoski: Hotelli Samperin Savotta
Savukoski: Tulppion Majat / Samperi Oy
 

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Pääsääntöisesti kalenterivuosi. Tarkista kohta Poikkeuksia kalastusaikoihin.

Poikkeuksia kalastusaikoihin

Kairijoen pääuomalla Aarto-ojansuun ja Ylä-Kairin sillan välillä kalastaminen on sallittua ainoastaan 1. kesäkuuta – 1. lokakuuta. Tämä alue on merkitty lupa-alueen karttaan.

Tarkista lakisääteiset rauhoitusajat kohdasta Pyyntimitat ja rauhoitukset.

Aluerajoitukset

Kairijoessa on perhokalastusalue, jossa saa kalastaa ainoastaan perhokalastusvälinein. Perhokalastusalue on jakautunut kahteen osaan. Ensimmäinen alkaa Majavasokan sillalta ja päättyy Vasakönkään lupa-alueen rajalle Murkinahaudalle. Toinen osa alkaa Vasakönkään lupa-alueen pohjoisrajalta Järviseljänpalosta ja päättyy Suksenkönkään alaosaan. Lupa-alueen rajat on merkitty maastoon sinisin perhokalastuskyltein.

Kairijoessa on myös niin kutsuttu lasten pooli, jossa saavat kalastaa vain alle 15-vuotiaat. Se alkaa Majavasokan sillasta ja jatkuu 400 metriä alaspäin.

Vuokrakämppien kohdalla kalastajan on vältettävä aiheuttamasta tarpeettomasti haittaa tai häiriötä kämpän asiakkaille.

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Korvatunturin vapalupa-alueella on kiellettyä viehekalastaa ilman vapalupaa 3546. Myös onkiminen ja pilkkiminen on kielletty Aarto-ojansuun ja Ylä-Kairin entisen sillan välisellä osuudella. Päätöksen kalastusoikeuksien rajoittamisesta on tehnyt Lapin ELY-keskus.

Kalastuslain mukaisesti onkiminen ja pilkkiminen on kielletty vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Kalastusvälineet

Kalastaja saa käyttää yhtä (1) vapaa, jossa on yksi siima. Vavan on oltava kalastajan kädessä tai käden ulottuvilla, enintään kahden metrin päässä.

Perhokalastusalueella kalastuksessa on kiellettyä käyttää perhoa, jossa on heittopaino.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm 1.9.–30.11.
Harjus Vähintään 30 cm, Kairijoen pääuomalla vähintään 35 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta lohikalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Luvan voimassaoloaika Enimmäissaalis
3 tuntia 1 taimen tai harjus
24 tuntia 3 taimenta tai harjusta
7 vuorokautta 3 taimenta tai harjusta vuorokaudessa
Koko kausi 3 taimenta tai harjusta vuorokaudessa

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

24 tunnin saaliskiintiötä ei voi kasvattaa hankkimalla useita lupia samalle 24 tunnin ajanjaksolle.

 

Lisätiedot

Alueen palvelut

Alueella on laavuja, kotia, keittokatoksia, nuotiopaikkoja ja veneenlaskupaikkoja.

Majoitus-, ravintola- ja muita palveluja tarjoaa Kairijoen Eräkeskus. Sen puhelinnumero on 016 841 481 ja verkkosivujen osoite www.kairiver.com.

Osa vähän käytetyistä taukopaikoista on poistettu. Taukopaikoille ei ole järjestetty sekajätteen keruupisteitä, vaan sekajäte tulee toimittaa molokkiin, joka sijaitsee Eräkeskus Kairiverille johtavan sillan läheisyydessä.

Talvella alueella kulkee merkitty moottorikelkkaura.

Kalaveden hoito

Pyyntikokoista taimenta istutetaan Kairijoen pääuomaan Ylä-Kairin ja Saunakosken väliin sekä Kemijokeen Lipakan seudulla.