Siirry pääsisältöön

Urho Kekkosen kansallispuisto 1505

Urho Kekkosen kansallispuiston vapalupa-alueella virtaa useita kalastajia houkuttelevia jokia, kuten Kiertämäoja, Anterijoki ja Jaurujoki. Myös kansallispuiston eteläosissa sijaitsevat Repojoen, Luirojoen ja Kopsusjoen vesistöt kuuluvat lupa-alueeseen. Kansallispuiston alueella on useita tulentekopaikkoja sekä autio- ja varaustupia. Alueella on myös paljon nähtävää alueen historiasta kiinnostuneille kulkijoille (siirry sivulle erähistoriakohteet ja Moskun kalavedet).

Urho Kekkosen kansallispuistoon voi saapua useasta suunnasta. Taipaleelle kohti kalavesiä voi lähteä esimerkiksi Raja-Joosepista Anterin pyöräreittiä pitkin, Saariselältä merkittyjä retkeilyreittejä pitkin tai Vuotson kylästä puiston eteläiseltä reunalta Sompiojärventietä pitkin.

Tarkemmat tiedot lupa-alueesta, sen rauhoituksista ja rajoituksista selviävät lupa-alueen kartasta. Muorravaarakanjoki ja Kulasjoki ovat rauhoitettuja ympäri vuoden.

Tämän lupa-alueen numero muuttuu vuonna 2024. Uusi numero on 1505.

Urho Kekkosen kansallispuisto

Vapakalastus
Pääsääntöisesti kalenterivuosi. Tarkista kalastusajan poikkeukset lupaehdoista.
Perhokalastus, Heittokalastus
Harjus, Taimen, Siika, Ahven, Hauki
Luontainen kalasto (ei istutuksia), Luontaisten lajien poikasistutuksia
Tulentekopaikka, Laavu, Mökki, Autiotupa, Varaustupa

Luvan ostaminen

Vuoden 2024 lupamyynti alkaa 4.1.2024.

Urho Kekkosen kansallispuiston vapalupa-alueen lupamäärä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa. Lue lisää lupaehtojen kohdasta Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan.

Lupamäärät

Urho Kekkosen vapalupa-alueelle on myydään yhteensä 2800 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.

Kausilupia myydään yhteensä 50 kappaletta.

Lupien hinnat ja voimassaoloaika

Urho Kekkosen kansallispuiston vapalupa-alueella vapaluvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita joko 24 tuntia tai koko kauden. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 10 €
Kausilupa (kalenterivuosi) 60 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Ivalo: Ivalon Eräsoppi
Ivalo: Ivalon palvelupiste (luontoon.fi)
Sodankylä: Urheilu Harjus Sportia

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Pääsääntöisesti kalenterivuosi. Tarkista kalastusajan poikkeukset lupaehdoista.

Kalastusajan poikkeukset

Kiertämäjoella, Torkojoella, Anterijoella ja Jaurujoella sekä niihin kuuluvilla lompoloilla ja järvilaajentumilla kalastus on sallittu ainoastaan 16. kesäkuuta – 31. elokuuta.

Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1. syyskuuta – 30. marraskuuta, joten silloin niissä on kiellettyä kalastaa.

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa.

Urho Kekkosen kansallispuiston vapalupa 1505 tarvitaan, kun kalastaa

  • useammalla kuin yhdellä vavalla tai vieheellä tai
  • virtavesialueilla.

Virtavesialueilla on siis sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä alueilla oikeuta kalastamaan vieheellä. Kuitenkin onkiminen ja pilkkiminen on virtavesialueilla kielletty riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Muilla tämän vapalupa-alueen virtaamattomilla vesillä pätevät yleiskalastusoikeudet: onkiakseen ja pilkkiäkseen kyseisillä vesillä henkilön ei tarvitse ostaa vapalupaa eikä maksaa kalastonhoitomaksua. Myös viehekalastus yhdellä (1) vavalla on näillä virtaamattomilla vesillä sallittua henkilöille, jotka ovat maksaneet kalastonhoitomaksun tai ovat alle 18-vuotiaita, 70 vuotta täyttäneitä tai ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä.

Vapaluvan piiriin kuulumattomat vesialueet ja aluerajoitukset

Kalastus on kielletty Muorravaarakanjoessa, Kulasjoessa ja Anterijoessa Anterimukan kämpältä alavirtaan, sillä ne ovat rauhoitettuja ympäri vuoden.

Kopsusjoessa on yksityisvesialueita, joilla tämä vapalupa ei oikeuta kalastamaan. Lupa-alueen rajat voi tarkistaa Retkikartta.fi-palvelusta.

Rajavyöhykkeellä kalastaminen on kielletty.

Urho Kekkosen kansallispuiston vapalupa 1505 ei oikeuta kalastamaan Luttojoella ja Suomujoella. Ne kuuluvat vapalupa-alueeseen 1568.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Ylä-Lapissa (eli myös UKK-puiston vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen ja Kanadanvesiruton leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Urho Kekkosen kansallispuiston vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia. Lisäksi suositellaan kalastusvälineiden desinfiointia desinfiointipisteissä ennen kalastuksen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida

  • SEO-huoltoasemalla Ivalossa sekä
  • Inarin kalasatamassa.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen. Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta, Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi) sekä Luontoon.fi:stä.

Vesikulkuneuvot

Moottoriveneen käyttö on kielletty Urho Kekkosen kansallispuistossa.

Roskat ja liikkuminen kansallispuistossa

Kansallispuiston alueella liikkumiseen tarvitset Urho Kekkosen kansallispuiston ulkoilukartan (1:100 000) tai Saariselän-Sokostin ulkoilukartan (1:50 000).

Luontoon ei saa jättää roskia, vaan jokaisen täytyy tuoda omat jätteensä pois maastosta lajittelupisteihin. Metsähallitus on keskittänyt maastokohteiden jätehuollon jätteiden lajittelu- eli ekopisteisiin, jotka sijaitsevat alueiden tuloväylillä. Taukopaikoilla on vähennetty sekajäteastioita ja jätevalistusta on vastaavasti lisätty.

Kansallispuistossa on noudatettava puiston järjestyssääntöä. Ohjeet ja säännöt voi lukea Luontoon.fi:stä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm Joki- ja purovesissä 1.9.–30.11. (Joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.)
Harjus Vähintään 30 cm; Kiertämäjoella, Anterijoella ja Jaurujoella vähintään 35 cm Harjuksella ei ole rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella, mutta joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Taimen 1 yksilö
Harjus 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Lisätiedot

Lisätiedot

Lisää tietoa Urho Kekkosen kansallispuistosta ja kalastamisesta siellä saa seuraavista Metsähallituksen palvelupisteistä:

Alueen retkikohteita voi hakea Luontoon.fi:ssä.