Siirry pääsisältöön

Urho Kekkosen kansallispuisto 1563

Urho Kekkosen kansallispuiston vapalupa-alueella virtaa useita kalastajia houkuttelevia jokia, kuten Kiertämäoja, Anterijoki ja Jaurujoki. Myös kansallispuiston etelään laskevat Repojoen, Luirojoen ja Kopsusjoen vesistöt kuuluvat lupa-alueeseen. Kansallispuiston alueella on useita tulentekopaikkoja sekä autio- ja varaustupia. Alueella on myös paljon nähtävää alueen historiasta kiinnostuneille kulkijoille (siirry sivulle erähistoriakohteet ja Moskun kalavedet).

Urho Kekkosen kansallispuistoon voi saapua useasta suunnasta. Taipaleelle kohti kalavesiä voi lähteä esimerkiksi Raja-Joosepista Anterin pyöräreittiä pitkin, Saariselältä merkittyjä retkeilyreittejä pitkin tai Vuotson kylästä puiston eteläiseltä reunalta Sompiojärventietä pitkin.

Tarkemmat tiedot lupa-alueesta, sen rauhoituksista ja rajoituksista selviävät lupa-alueen kartasta. Muorravaarakanjoki ja Kulasjoki ovat rauhoitettuja ympäri vuoden.

Kalastus- ja lupajärjestelyt tällä vapalupa-alueella muuttuvat vuoden 2023 alussa. Viikkolupa ja perhelupa poistuu lupavalikoimasta. Alueelle on edelleen saatavilla vuorokausilupia sekä kausilupia. 

Urho Kekkosen kansallispuisto

Vapakalastus
Pääsääntöisesti kalenterivuosi. Tarkista kalastusajan poikkeukset lupaehdoista.
Perhokalastus, Heittokalastus
Harjus, Taimen, Siika, Ahven, Hauki
Luontainen kalasto, ei istutuksia, Luontaisten lajien poikasistutuksia
Tulentekopaikka, Laavu, Mökki

Luvan ostaminen

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa. Lue lisää lupaehtojen kohdasta Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan.

Tällä vapalupa-alueella vapaluvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita joko 24 tuntia tai koko kauden (kalenterivuosi). Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 10 €
Kalenterivuosi 60 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Lupa-alueelle on myynnissä 2800 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole. Kausilupia myydään yhteensä 50 kappaletta.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

 

Ivalo: Ivalon Eräsoppi
Ivalo: Ivalon palvelupiste (luontoon.fi)
Sodankylä: Urheilu Harjus Sportia

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Pääsääntöisesti kalenterivuosi. Tarkista kalastusajan poikkeukset lupaehdoista.

Kalastusajan poikkeukset

Kiertämäjoella, Torkojoella, Anterijoella ja Jaurujoella sekä niihin kuuluvilla lompoloilla ja järvilaajentumilla kalastus on sallittu ainoastaan 16. kesäkuuta – 31. elokuuta.

Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1. syyskuuta – 30. marraskuuta, joten silloin niissä on kiellettyä kalastaa.

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa.

Urho Kekkosen kansallispuiston vapalupa 1563 tarvitaan, kun kalastaa

  • useammalla kuin yhdellä vavalla,
  • virtavesialueilla tai
  • virtaamattomilla erityisvesillä, joissa yleiskalastusoikeudet eivät päde.

Virtavesialueilla on siis sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä alueilla oikeuta kalastamaan vieheellä. Kuitenkin onkiminen ja pilkkiminen on virtavesialueilla kielletty riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Myös erityisvesillä on sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä vesillä oikeuta kalastamaan vieheellä. Myös onkiminen ja pilkkiminen on erityisvesillä sallittu, kun hankkii vapaluvan. Erityisvedet on merkitty vapalupa-alueen PDF-karttaan sekä rajoitusalueena tämän sivun karttaikkunaan ja Retkikartta.fi-palveluun.

Muilla tämän vapalupa-alueen virtaamattomilla vesillä pätevät yleiskalastusoikeudet: onkiakseen ja pilkkiäkseen kyseisillä vesillä henkilön ei tarvitse ostaa vapalupaa eikä maksaa kalastonhoitomaksua. Myös viehekalastus yhdellä (1) vavalla on näillä virtaamattomilla vesillä sallittua henkilöille, jotka ovat maksaneet kalastonhoitomaksun tai ovat alle 18-vuotiaita tai 65 vuotta täyttäneitä.

Vapaluvan piiriin kuulumattomat vesialueet ja aluerajoitukset

Kalastus on kielletty Muorravaarakanjoessa, Kulasjoessa ja Anterijoessa Anterimukan kämpältä alavirtaan, sillä ne ovat rauhoitettuja ympäri vuoden.

Kopsusjoessa on yksityisvesialueita, joilla tämä vapalupa ei oikeuta kalastamaan. Lupa-alueen rajat voi tarkistaa Retkikartta.fi-palvelusta.

Rajavyöhykkeellä kalastaminen on kielletty.

Urho Kekkosen kansallispuiston vapalupa 1563 ei oikeuta kalastamaan Luttojoella ja Suomujoella. Ne kuuluvat vapalupa-alueeseen 1568.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Ylä-Lapissa (eli myös UK-kansallispuiston vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan UK-kansallispuiston vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia, tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida SEO-huoltoasemalla Ivalossa sekä Inarin kalasatamassa.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen.

Vesikulkuneuvot

Moottoriveneen käyttö on kielletty Urho Kekkosen kansallispuistossa.

Roskat ja liikkuminen kansallispuistossa

Kansallispuiston alueella liikkumiseen tarvitset Urho Kekkosen kansallispuiston ulkoilukartan (1:100 000) tai Saariselän-Sokostin ulkoilukartan (1:50 000).

Luontoon ei saa jättää roskia, vaan jokaisen täytyy tuoda omat jätteensä pois maastosta lajittelupisteihin. Metsähallitus on keskittänyt maastokohteiden jätehuollon jätteiden lajittelu- eli ekopisteisiin, jotka sijaitsevat alueiden tuloväylillä. Taukopaikoilla on vähennetty sekajäteastioita ja jätevalistusta on vastaavasti lisätty.

Kansallispuistossa on noudatettava puiston järjestyssääntöä. Ohjeet ja säännöt voi lukea Luontoon.fi:stä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm Joki- ja purovesissä 1.9.–30.11. (Joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.)
Harjus Vähintään 30 cm; Kiertämäjoella, Anterijoella ja Jaurujoella vähintään 35 cm Harjuksella ei ole rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella, mutta joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Taimen 1 yksilö
Harjus 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Lisätiedot

Alueen palvelut

Alueen retkikohteita voi hakea Luontoon.fi:ssä.

Lisätietoja

Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta sekä Ruokaviraston verkkosivulta (ruokavirasto.fi).