Hoppa till huvudinnehåll

Spöfisketillstånd för Norra Österbotten och Kajanaland 5411

Med Forststyrelsens spöfisketillstånd för Norra Österbotten - Kajanaland kan du fiska med fluga eller drag på statens vattenområden inom Norra Österbotten och Kajanaland. Tillståndet omfattar ca 115 000 hektar insjö- och dammvatten samt över 600 kilometer älvsträckor och  bäckar. Spöfisketillståndet berättigar inte till fiske på vattenområden i privat ägo, på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden (de tidigare rekreationsfiskeområdena), på insjöarnas allmänna vattenområden, samtillståndsområden, på uthyrningsområden med full fiskerätt eller på vattenområden med specialstatus.

Fördelen med Forststyrelsens Norra Österbottens - Kajanalands spöfisketillstånd är att det är familjevist och tillståndet omfattar även trollingfiske med flera spön (max 8 st). Spöfisketillståndet berättigar även till fiske i de vandringsfiskvattendrags fors- och strömområden som är i statens ägo, där inte enbart fiskevårdsavgiften berättigar till fiske.

Observera att vid följande fiskeplatser (inkl. mete, pilkfiske, spöfiske) krävs alltid Norra Österbottens - Kajanalands spöfisketillstånd:

 • Valkiainen (Lestijärvi)
 • Laahtanen (Ristijärvi). I Laahtanen utplanteras inte längre regnbåge i fångststorlek.

Spöfisketillstånd för Norra Österbotten och Kajanaland

Rekreationsfiske
Ett kalenderår.
Handredskapsfiske, Trolling, Flugfiske
Öring, Harr, Gös, Gädda, Abborre, Mörtfiskar

Köp tillstånd

Priser:

Spöfisketillstånd för Norra Österbotten - Kajanaland för vuxna (familjetillstånd)
 • 10 € / dygn
 • 15 € / vecka
 • 25 € / kalenderår

Spöfisketillståndet för vuxen är familjevist. Som familj räknas barn under 18 år tillsammans med sina föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Spöfisketillstånd för Norra Österbotten - Kajanaland för 15-18-åringar (personligt tillstånd)
 • 10 € / kalenderår
Spöfisketillstånd för Norra Österbotten - Kajanaland för under 15-åringar (personligt tillstånd)
 • 0 € / kalenderår

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

 

Tillstånd kvar / Dagar kvar
 • Flera kvar
 • Mindre än 5 kvar
 • Slut

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • De centrala vattenområden som omfattas av Norra Österbotten - Kajanaland spöfisketillstånd kan kollas via retkikartta.fi- tjänsten.
 • Spöfisketillståndet berättigar inte till fiske på vattenområden i privat ägo, på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden (de tidigare rekreationsfiskeområdena), på insjöarnas allmänna vattenområden, samtillståndsområden, på uthyrningsområden med full fiskerätt eller på vattenområden med specialstatus. Fiskaren är skyldig att ta reda på de av fiskeområdena utfärdade särskilda begränsningarna och regler för minimimått. Tilläggsuppgifter om de områdesvisa begränsningarna finns på områdesbeskrivningens mellanblad ”områdesbegränsningar”.
 • Tillståndet är i kraft när det är betalt. Tillståndet samt betalningskvittot bör medföras och på begäran uppvisas för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (= det namn som nämns i tillståndet) ansvarar för det fiske som bedrivs. Fiskaren är skyldig att utreda lovligheten och lagligheten för fisket som bedrivs med stöd av tillståndet.
 • Tillståndet kan återtas om tillståndsvillkoren inte efterföljs.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift bör 18-64 åringar betala statens fiskevårdsavgift när fiskesättet är något annat än mete eller pilkfiske.
 • Tillståndet berättigar till betes- eller agnmete från is (sk. ismete). Betes- eller agnmete är dock inte tillåtet i rinnande vattendrag med vandringsfiskstatus (förbudet gäller förutom fors- och strömområden även lugnvatten).
 • Spöfisketillståndet är familjevist. Som familj anses under 18-åriga barn samt deras föräldrar/förmyndare. Som familj räknas även gifta par och sambor.

Tillåtna beten

 • Drag och fluga
 • Antalet spön/linor är begränsat till 8 st/tillstånd.

Områdesbegränsningar

Norra Österbotten - Kajanaland spöfisketillstånd berättigar inte till fiske vid följande fiskeplatsspecifika tillståndsområden: Oulankajoki, Livojoki, Kylmäluoma; Iso-Pajuluoma och Katkeimanlampi. Iijokis mellersta del (Jurmu-Ervasti), Hossanjoki, Hossa; inom nationalparkens vattenområden. Keihäs- och Huosilampi. Ylivuokki; Taivallampi, vattenrutten riksgränsen  – Saapaskoski, Kevättijärvi, Syväjärvi, Manamansalo, Korvua-Näljänkäjoki, Kalliojoki och Maasydänjärvi-Ahvenlampi.

Övriga begränsningar

Spöfisketillståndet omfattar möjligheten till förvaring av båt på skogshushållningsmarker. Båten skall förses med ägarens namn och ägaren är skyldig att se till att båtplatsen är städad.

Kom ihåg att ta reda på nationalparkernas särskilda regler med tanke tex vistelsebegränsningar, landstigning och uppgörande av eld. Information finns bl a på adressen www.luontoon.fi.

Fångstkvot och fångstrespons

 • Fångstkvoten inom fors- och strömområdena för spöfisketillståndet Norra Österbotten - Kajanaland är 3 laxfiskar / dygn (öring, lax, insjölax, regnbågslax, röding, harr). Begränsningarna för stillastående vatten finns nämnda i samband med de områdesvisa begränsningarna (nedan).
 • I insjöområdet söder om breddgraden 67°00`N är harren årligen fredad under tiden 1.4.-31.5. 
 • Öring med fettfena (naturligt förekommande) är totalfredad i Finska Viken och i insjöområdet söder om breddgraden 64˚00  ́N samt därtill i älv och bäck under tiden 1.9.–30.11. Fredningen gäller inte öring som lever i bäck eller damm som saknar vandringsförbindelse till hav eller insjö.
 • Fettfenklippt öring (utplanterad) är fredad i älv och bäck under tiden 1.9.–30.11.
 • Laxen är fredad i älv och bäck under tiden 1.9.–30.11.
 • Siken är fredad i älv och bäck som utmynnar i havet under tiden 1.9.–30.11.
 • Fritidsfiskets fångstkvot för lax 2 laxar/dygn/person.

Fångstmått och fredningstider

 • Harr minst 35 cm.
 • Öring med fettfena (naturligt förekommande) i insjöområdet mellan breddgraderna 64˚00  ́N och 67˚00  ́N minst 60 cm.
 • Fettfenklippt (utplanterad) öring minst 50 cm.
 • Sådan öring som lever i bäck eller damm utan vandringsförbindelse till hav eller insjö är fångstmåttet högst 45 cm.
 • Insjölax minst 60 cm.
 • Lax minst 60 cm.
 • Gös minst 42 cm. 
   

OBS ! De regionala NTM-centralerna kan fatta beslut om större eller mindre fångstmått. Ta därför reda på fångstmåtten innan fisket inleds!