Korvua-Näljänkäjoki 5574

Korvua-Näljänkäjoki samtillståndsområde är ett 110 km långt fiskeområde för kastfiske i de glest bebyggda gränstrakterna mellan Norra Österbotten och Kajanaland. Till tillståndsområ det hör tiotals forsar och strö mmar av olika längd på sju delägarlags, en privat egendoms och Forststyrelsens vatten.

Älvarna är i tiden rensade på grund av timmerflottning, men har senare restaurerats så de passar laxfiskar bättre. Huvudmålarten i området är harr, men ställvis finns också möjlighet att få öring. Fiskbeståndet är i huvudsak naturligt för man har inte planterat fisk i älvarna på många år. För att trygga fiskstammens livskraft har man fastställt strängare tillståndsvillkor än i rekreat ionsfiskeområden där fisk av fångststorlek utplanteras. Fisket är också utmanande, men en skicklig fiskare belönas med en vacker ädelfisk med hel fena, en fisk som garanterat inte ger sig så lätt!

På området finns över 60 forsar och dessutom många mindre strömmar, så det finns gott om rum att fiska. En stor del av forsarna kan nås med bil, men en del kräver lite va ndring och deras stränder kan vara svårframkomliga med buskage eller blockfält. Största delen av forsarna ligger i skogsbruksområden, men det finns också skyddade stränder, t.ex. skyddsområden för gamla skogar.

Observera årens 2019-2021 skyddsområden i Korvuanjoki (PDF-karta 2) och i Näljänkä-/ Naamankajoki (PDF-kartorna 4 och 5).

Vattnet i floden Korvuanjoki, som var fridlyst under fiskeperioden 2016-2018, kommer att öppnas för fiske på sommaren 2019!

Jakt- och fisketillståndens "24 h" -team fiskade i Korvua-Näljänkäjoki! Se videon på YouTube >

Korvua-Näljänkäjoki

Rekreationsfiske
Fisketid 1.6 - 31.10. Öringsfiske är förbjudet i forsar och andra strömmande områden 1.9 - 30.11.
Kastfiske, Flugfiske
Harr, Öring, Abborre, Gädda, Sik
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Eldplats, Vindskydd

Köp tillstånd

Priser:

  • 10 € / dygn
  • 25 € / vecka
  • 50 € / säsong

Alla under 18 år får 50% rabatt på tillstånd men personer under 15 år kan också fiska med sin vå
rdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot.
 

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16.

 

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

Suomussalmi: TB Turjanhovi
Suomussalmi: Experince KL Oy / Hossa naturum
Pudasjärvi: Neste Pudasjärvi
Taivalkoski: Experience KL Oy / Kylmäluoma campingplats
Kontiomäki: Kainuun Tähti Oy/Neste Kontiomäki

 

 

  

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Fisketid 1.6 - 31.10. Öringsfiske är förbjudet i forsar och andra strömmande områden 1.9 - 30.11.
  • Varje fiskare får använda ett spö eller en lina, som ska vara inom räckhåll för fiskaren.
  • Tillståndet berättigar till kastfiske (drag och fluga) i älvarna.
  • På området finns fyra roterande fredningsområ den, som byts med tre års mellanrum. (Kontrollera områdena på PDF-kartorna.)
  • Ut över de roterande fredningsområdena finns permanenta fredningsområ den: Mylly – Taivalkoski- avsnittet i Korvuanjoki, Mustarinta fiskuppfödningsanstalts område i Korvuanjoki (ödestugan-Hätämutka) samt Raumankoski – Louhenkoski-avsnittet i Korvuanjoki, där man inte får ta öring.
  • I Naamankajoki är fiske tillåtet endast med flugfiske redskap.
  • Forststyrelsens riksomfattande spöfisketillstånd, enbart betald fiskevårdsavgift eller allemansrätten (mete och pimpling) ger inte rätt att fiska i tillståndsområdet.

Fiskarens etikett i Korvua-Näljänkäjoki


 

Fångstkvot

Ett dygn    3 harrar eller 1 öring

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.

 

Fångstmått

  • Öring med fettfena minst 60 cm
  • Öring utan fettfena minst 50 cm
  • Harr minst 35 cm och i Korvuanjoki minst 40 cm
     

Övriga uppgifter

Tjänster

Tillståndsområdet ligger i glesbebyggda trakter och servicen är mycket anspråkslös. Avstånden mellan tillstå
ndsområdets olika forsar är också långa och det finns inte många butiker eller servicestationer. Detta är bra
att beakta då man planerar fisketuren.

Inkvarteringsställen i närliggande områden har samlats här. Mer information om inkvartering och andra
turismtjänster kan också sökas på kommunernas webbplatser:

Suomussalmi
Pudasjärvi
Puolanka
Taivalkoski


 

Tipsar

Harren är den primära målfisken i Korvua-Näljänkäjoki och den förekommer jämnt i hela tillståndsområdet.
Bra tidpunkter att fiska harr är i juni kring midsommar och när vattnen blir svalare på hösten. Då äter särskilt
stora harrar bra och går bra att få tag på. På hösten förflyttar sig harren till lugnare delar av forsen, t.ex.
slutet eller forsnacken. Överlag trivs harren i lite lugnare delar av forsen där vattnet är djupt och ger skydd.
Harrarna i området är i genomsnitt 20 – 40 cm, men de största kan bli så stora som över en halv meter.

Öring förekommer sparsamt i hela området, men jämförelsevis bästa chansen att få en sådan har man i
Korvuanjoki. Början och slutet av sommaren är bra tider att fiska öring. Öringen finns i snabbare delar av
älvarna än harren, ibland i förvånansvärt kraftiga forsar. Att få en öring över minimimått i området kan vara en
utmaning, men inte alls omöjligt.

 

  • Öringen är fredad 1.9 – 30.11. Som ansvarsfull fiskare undviker du under den tiden fiske och vadande i områden där det förekommer öring.

Fiskaren kan gärna söka upp avsides forsar, som undgått mycket fiske. Ett stort område har den fördelen
att det håller bättre för fisketryck än enskilda forsar. Det finns alltid ställen som fått vara i fred för fiskare.
Noggrann planering före fisketuren och lite ansträngning ute i terrängen kan bli furstligt belönade.

Under heta perioder kan det vara en utmaning både att fiska harr och öring, på grund av det lägre vattenståndet
och de varma ytvattnen. Då lönar det sig att koncentrera fiskandet till kvällen och natten.

Är fiskarna passiva kan man prova att lå ta draget eller flugan hänga stilla precis framför den förmodade
fisken. Fisken kan hugga efter en förvånansvärt lång stund...

Området lämpar sig som fiskemål vid båtutfärder. I huvudfårorna rinner tillräckligt med vatten också
under torra perioder. 


Utrustning

  • För forsfisket lämpar sig vanlig kast - och flugfiskeutrustning av liten eller medelstorkaliber. Särskilt för kastfiske räcker ultra-light-utrustning alldeles bra. Den är trevlig att fiska harr med.
  • Vadarutrustning underlättar flugfiske, för på de flesta stränderna finns inte plats att svänga spöet bak åt på grund av riklig växtlighet. En vadarstav är också bra att ha eftersom vissa forsar är svårvadade.
  • Bland dragen lönar det sig att prova små forswobblers och spinnare. Prova också gärna små nirha-beten i silver eller guld.
  • Bland flugorna har svarta/bruna nymfer med kulhuvud, svart leech, Muddler Minnow, små tinsels samt Ylämaan pajero fungerat bra.

Vård av fiskevatten

Ingen utplantering av fisk görs längre i tillståndsområdet och det är rätt länge sen de senaste utplanteringarna. Därför kan fiskaren anta att bytesfiskarna är i huvudsak av naturlig härkomst. Vid behov kommer utplantering att göras endast med yngel av de naturliga fiskarna (harr och öring).

Områdets älvar restaurerades 1990- 2002. Den senaste restaureringsåtgärden gjordes 2010, när man gjorde grusbäddar i Korvuanjoki med tanke på öringens lek.

De senaste utplanteringarna gjordes 2008.

Rensning av älvarna

Området hör till Näljänkä-rutten i Ijo älvs vattendrag. För länge sen var älvarna i området kända som fina
fiskevatten, men på 1950 - och 60 -talet rensades älvarna för att underlätta timmerflottandet. Då blev det svå
ra tider för laxfiskarna, eftersom det inte längre fanns skyddande stenar för de m i forsarna och lekområdena
blev också lidande. Situationen blev ännu sämre på grund av dikningen av skogar under samma årtionden.
Särskilt öringsstammarna rasade till obefintlighet.

Norra Österbottens och Kajanalands miljöcentraler restaurerad e områdets forsar under åren 1988 – 2002.
Den senaste restaureringsåtgärden gjordes 2010, när Forststyrelsen gjorde tiotals grusbäddar i Korvuanjoki,
som lekområ den för öringen.

De senaste utplanteringarna i de restaurerade forsarna gjordes 2007. Efter det har utplanteringar inte gjorts,
förutom ett par utplanteringar av försöksnatur av små havsörings- och laxyngel. Försöken varen del av
projektet Vandringsfiskarna återvänder till Ijo älv.


Fiskbeståndets nuvarande tillstånd

Harren är den främsta bytesfisken i Korvua-Näljänkäjokis forsar och strömmar och den förekommer jämnt i hela området. Harr utplanterades i återställningssyfte i de restaurerade forsarna åren 1999 – 2006. Vid utplanteringen användes harrar av Ijo älvs stam. Idag är harrstammarna livskraftiga och förökar sig naturligt.

Bra ställen för harrfiske är Naamanka-, Näljänkä-, Lyly- och Korvuanjoki samt Korpijoki. Stora harrar har fångats åtminstone i Näljänkä- och Korvuanjokis forsar.

Öringen är ett betydligt sällsyntare byte i området, eftersom den förökar sig så lite i området, förutom i vissa
forsar. Jämförelsevis mest öring förekommerdet i Korvuanjoki, men även där varierar yngelproduktionen
kraftigt från år till år. Det finns tecken som tyder på att öringarna i Korvuanjoki gä rna äter i övre delen av
Korvuanjärvi, därdet finns mycket siklöja. Öringarna som vandrar tillbaka från sjöarna är emellertid få.

Öring utplanterades i de restaurerade forsarna 1999 – 2007. För utplanteringen användes öringar av stammar
från Rautalammi-rutten och Kitkajoki ovanför Jyrävä. I älvarnas bifåror förekommer lokal dvärgväxt öring,
"tonko", men de här bäckarna är också yngelområde för öringar som vandrar till huvudfåran. Därför ska man
inte fiska i dessa bifåror, de hör inte heller till tillståndsområdet.

De mest betydande yngelproduktionsområdena i Korvuanjoki är helt fredade från fiske och yngelproduktionen i dem kommer att följas med i fortsättningen. I älvarna förekommer även gädda och abborre, som ibland hugger också i forsarna. I området finns också sik, men den är ett sällsynt byte i forsarna.
 


ÄLVAR OCH VATTENFÖRING

Älvarnas genomsnittliga vattenföring

Naamankajoki  3,85 m3/s (nedredelen)
Korvuanjoki  7,1 m3/s (nedredelen)
Näljänkäjoki 14,2 m3/s (nedredelen)
Lylyjoki   4,6 m3/s

 

TILLSTÅNDSOMRÅDETS ÄLVAR

Korpijoki

Korpijoki är Näljänkä-ruttens huvudälv, via vilken alla tillståndsområdets vatten rinner till Ijo älv. Det här märks särskilt på forsarnas storlek. Tillståndet berättigar till fiske i Korpijokis övre delar, med en längd på ca 7 km (från Vääräkoski neråt till Korpikoski). Korpikoski-forsen i Korpijoki är redan över 2 km lång.

  • Medelbredden är 20 – 45 meter.
  • Bytesfiskar: Harr, tillfälligtvis öring
  • Forsarna är svårvadade.
  • Napptips: Korpikoski
     

Korvuanjoki

På Korvuanjoki deltog vår nationalförfattare Kalle Päätalo i timmerflottande fyra somrar på 1930 -talet. Älven
har också en intressant historia som livsmiljö för flodpärlmusslor; här hittade den berömda pärlfiskaren
Konrad Hollo år 1925 Kajanalands största pärla, som enligt ryktena hamnade bland Sveriges eller Englands
kronjuveler. Senare rasade musselstammarna på grund av överfiske, förstörd livsmiljö och laxfiskarnas kris. I
området finns pärlmusselbestånd med gamla individer, som inte förökat sig på många år. Flodpärlmusslan är
fredad enligt naturskyddslagen; man får inte röra den eller lyfta upp den ur vattnet. I områ det pågår projekt,
vilkas syfte är att undersöka möjligheterna att återuppliva stammarna av flodpärlmusslor.

Korvuanjoki börjar i Korvuanjärvi och rinner ut i Korpijoki. Denna etapp är 50 km lång, med drygt 10 km fors
och med övriga strömmar medräknade nästan 20 km strömmande vatten. Fallhöjden mellan Korvuanjärvi
och Korpijoki är ca 100 m. Korvuanjoki restaurerades i sin helhet 1988 – 2002, varefter en stor del av älven
varit fredad en lång tid. Det har stärkt framför allt öringens livskraft och upplivat dess naturliga förökning. En
del av fredningsområdena upphörde att gälla med det nya samtillståndet, men i de mest betydande
yngelproduktionsområdena är fiske fortfarande förbjudet. Korvuanjoki har de t klaraste vattnet av alla älvar i
tillståndsområdet.

  • Längd: 50 km.
  • Medelbredd: 12 – 14 m.
  • Bytesfiskar: Harr, öring.
  • I Kurjenkoski-området får man endast fiska med traditionell flugfiskeutrustning.
  • Napptips: Purkajankoski (börjar vid upprinningsområdet vid Korvuanjärvi), Murennuskoski, Säynäjänkoski och Lahnasenkoski, där det finns en kåta och en eldplats som sköts av Metsäkylä byaförening.

 

Lylyjoki

Forsarana i Lylyjoki restaurerades år 1994. Lylyjoki börjar i Lylyjärvi och rinner ut i Näljänkäjoki.

  • Längd: 20 km.
  • Medelbredd: 12 – 15 m.
  • Bytesfiskar: Harr, (Öring).
  • Napptips: Kinkelinkoski (vindskydd och eldplats), Taivalkoski.

 

Välijoki

Välijoki är ett litet mål med några forsar och strömmar. Stränderna är snåriga och svårframkomliga. Välijoki
passar för den som är intresserad av utmanande bäckfiske.

  • Längd: 3 km.
  • Medelbredd: 4 – 6 m.
  • Bytesfiskar: Harr, Öring, Gädda.

 

Näljänkäjoki

Näljänkäjoki börjar i Näljänkäjärvi och rinner ut via Suolijärvi till Korpijoki. Fallhöjden på vägen är sammanlagt 47 m. I början är fåran smal, men nedströms växer den och är vid Väärä- och Kiehtäjänkoski redan av avsevärd storlek. I Näljänkäjoki finns avsnitt som före bildandet av samtillståndsområdet länge var fredade (Juurikkakoski, Pitkäkoski och Kiehtäjänkoski). Näljänkäjoki restaurerades åren 1999 – 2000 och de sista utplanteringarna gjordes 2005.

  • Längd 16 km (tillståndsområdet).
  • Medelbredd: vid övre loppet 6- 10 m och vid nedre loppet 20 - 25 m.
  • Bytesfiskar: Harr, Öring (ett sällsyntare byte).
  • Napptips: Juurikkakoski, Pitkäkoski, Vääräkoski


Naamankajoki

Naamankajoki får sin början i Naamankajärvi och rinner ut i Näljänäjoki De består nästan hel av fors, med bara ett kort avsnitt lugnvatten emellan. Forsarna är fiskeekonomiskt restaurerade år 1999. Forsarna i övre ändan är snabba och i nedre ändan lite långsammare. Avsnittet är i sin helhet flugfiskeområ de, där fiske är tillåtet endast med traditionell flugfiskeutrustning. Forsarna nås från närheten av Joukokylä via skogsvägarna som går från Luokkala till Parkkila. Längd: 4,5 km.

  • Medelbredd: 10 – 13 m.
  • Bytesfiskar: Harr.

Napptips: Kokkokoski, Harrivirta
Karsikkojoki

Litet mål utan forsar. Stränderna är snåriga och svårframkomliga.

  • Längd: 7 km.
  • Medelbredd: 4 –6 m.
  • Bytesfiskar: Gädda, Abborre.

 

MILJÖ

Stränderna i tillståndsområdet är mestadels skogsbruksområde, men det finns också skyddsområden för
gamla skogar. Vill man fiska i så naturlig miljö som möjligt så passar dessa skyddsområden bra:

  • Kuurnakoskis och Särkikoskis södra stränder i övre delarna av Korvuanjoki
  • Korpijokis båda stränder
  • I Näljänkäjoki från nedre delen av Pitkäkoski till övre delen av Oravikoski
  • Nedre delen av Taivalkoski i Lylyjoki

Naturintresserade ska absolut besöka Siikavaara naturskyddsområde, som i fråga om landskap och vä
xtarter hör till de mest värdefulla naturskyddsobjekten i vårt land. I området finns mångsidiga
friluftskonstruktioner och stigar. Det ligger öster om Korpijoki.