Kalliojoki 5575

Kalliojoki vattenrutt i Kuhmo börjar vid vår östra gräns och mynnar ut i Lentua. Vid rutten finns ett tiotal sjöarmed korta forsar emellan. Före Kalliojoki rensades för flottning var den Lentuas insjöörings viktigaste lekplats. Ruttens forsar har senare restaurerats så att de igen är gynnsammare för laxfiskar. Restaureringarna slutfördes 2011.

Kalliojoki rekreationsfisketillståndberättigar till fiske i ruttens forsar. Rutten är i sin helhet ca 40km lång och omfattar 27 forsar. Den vanligaste bytesfisken i forsarna är harr, men öring förekommer också. Dessutom kan det ibland hända att man får dra uppen blank insjööring.

Kalliojoki är ett samtillståndsområde, som består av Forststyrelsens och Lentua skifteslags (3, 5 och Viiksimo andelslags) forsområden. Forsarnas sammanlagda längd är över 4 km och de flesta är lätta att nå.

Kalliojoki

Rekreationsfiske
Ett kalenderår; öringen är fredad i forsar och strömmar 1.9 - 30.11, harren är fredad 1.4 - 31.5.
Kastfiske, Flugfiske
Harr, Öring, Gädda, Abborre, Sik
Eldplats, Vindskydd

Köp tillstånd

Priser:

 • 10€ / dygn
 • 25€ / vecka
 • 50€ / år

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd och under15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 


Obs! Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 31 december 2019, eftersom Telia har beslutat att sluta servicen. I övrigt fortsätts tillståndförsäljning som vanligt. Från och med 2020 kan man köpa tillstånd också via Eräluvat-applikationen som kan laddas ner på mobiltelefon kostnadsfritt.

Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha:

Tillståndstyp Nummer Pris
Ett dygn 0600 55 1640 10,01 € + msa
En vecka 0600 55 1641

24,95 € + msa

Under 18 år ett dygn 0600 55 1643

5,01 € + msa

Under 18 år en vecka 0600 55 1644 12,52 € + msa

Du kan beställa fisketillstånd med mobilen från ett automatnummer. Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha och knappa in fiskeområdets fyrsiffriga nummer. Noggrannare anvisningar >

Samtalet debiteras på din mobiltelefonräkning.

Läs Forststyrelsens tillståndsvillkor.

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 100 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

 

 

Kuhmo: Naturumet Petola
Kuhmo: Pääkkönen&Piirainen
Suomussalmi: TB Turjanhovi

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår; öringen är fredad i forsar och strömmar 1.9 - 30.11, harren är fredad 1.4 - 31.5.
 • Vadande i forsarna är förbjudet 1.9 – 31.5.
 • Vid fiske från stranden eller isen får varje fiskare använda ett spö eller en lina, som ska vara inom räckhåll för fiskaren.  
 • Korpikoski är ett nytt mål i tillståndsområdet sedan år 2017. Målet nås via en bilväg genom skogen norr om Korpikoski. För fiske från södra stranden behövs markägarens tillstånd. 
 • I avsnittet mellan Kalliojärvi och Jokijärvi är fiske tillåtet endast med flugfiskeredskap.    
 • Ruttens översta forsar är fredade som lekområden för fiskarna. De är utmärkta på kartan över fiskeområdet.
 • Forststyrelsens spöfisketillstånd för Norra Österbotten - Kajanaland (5411), enbart betald fiskevårdsavgift eller de allmänna fiskerättigheterna (mete och pilkfiske) ger inte rätt att fiska i tillståndsområdet. 

Fångstkvot

Ett dygn   3 harrar eller 1 öring

 

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.

Fångstmått

 • Harr 35 cm, i flugfiskeområdet (Jokijärvi–Kalliojärvi) 45 cm    
 • Öring med fettfena 60cm    
 • Öring utan fettfena 50cm

Övriga uppgifter

Tipsar

De bästa tidpunkterna för fiske i Kalliojoki är för- och sensommaren, när det är mycket vatten i forsarna och ytvattnen inte är för varma. Särskilt harren är lättast att få tag på i slutet av sommaren och på hösten.

Det lönar sig att söka upp forsar som det inte fiskas så mycket i. De flesta forsarna i Kalliojoki är lättåtkomliga och man kan byta fors rätt så enkelt. I stället för att stanna vid en fors med många fiskare lönar det sig att söka upp en annan fors.

Försiktigt ätande fiskar är väldigt svåra att lura. Då är det bäst att byta till ett lite mindre bete eller en mindre fluga. Det här fungerar särskilt när man fiskar harr med fluga.

Forsens slutavsnitt kan bjuda på överraskningar. Kalliojokirutten har flera forsar som rinner rakt ut i sjön.Till dessa forsar stiger då och då stora öringar från sjön och de hugger helst på beten som imiterar småfisk, t.ex. siklöja

Vård av fiskevatten

Fiskbeståndet i Kalliojoki vårdas genom utplantering avsmå yngel av öring och harr.

VATTENFÖRING

Kalliojokis genomsnittliga vattenföring är i de övre delarna 3,6 m3/s och i de nedre 5,5 m3/s.