Hoppa till huvudinnehåll

Iijokis mellersta del 5573

Iijokis (Ijo älvs) mellersta del; forsar, strömmar och lugnvatten mellan Ohtaoja och Ervasti bro. Fiskeområdets sammanlagda längd är 57 kilometer.

De vanligaste bytesfiskarna är stora harrar och öringar. I lugnvattnen är den vanligaste bytesfisken gädda. Forsarna i Ijo älvs mellersta del lämpar sig utmärkt för bl.a. flugfiske avharr. Älvens fiskbestånd vårdas genom utplantering av örings- och harryngel. I området finns vindskydd och ställen att göraupp eld och fiskaren kan också vila bl.a. i kåtan vid Räpättävänkoski.

Vattentemperaturen i Ijo älvs kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi).

Iijokis mellersta del

Rekreationsfiske
1.6.–31.10. Fiske av öring är förbjudet 1.9.–31.10.
Flugfiske, Kastfiske
Harr, Öring, Gädda, Abborre, Sik
Ungfiskar av naturliga arter planterats
Kåta, Skärmskydd, Egen båt, Sjösättningsplats for båt, Stuga

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 2.4.2024 klockan 9.00.

I samtillståndsområdet Ijo älvs mellersta del kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar, 7 dygn eller under hela perioden. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 15 €
7 dygn 30 €
Hela perioden 60 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

 

 

Pudasjärvi: Neste Pudasjärvi
Pudasjärvi: Syöte naturum (utinaturen.fi)
Kuusamo: Kuusamos kundtjänst Karhuntassu (utinaturen.fi)

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6.–31.10. Fiske av öring är förbjudet 1.9.–31.10.

Vattendrag och områdesvisa begränsningar som hör till spöfisketillståndet

Spöfiskeområdet i Iijokis mellersta del omfattar de vattenområden mellan Jurmu och Ervasti som tillhör Forststyrelsen, Jurmu II och Jurmu IV-delägarlag samt Lassinniemi, Kellolampi, Pintamo och Korentojärvi delägarlag.

Vid Jurmunkoski, på västra stranden på en sträcka av ca 650 m, ut till halva älven, finns ett privat vattenområde, som inte hör till tillståndsområdet. 

Det finns fredningsområden i tillståndsområdet enligt följande:

  • Lapinkoski-Honkakoski, cirka 300 m
  • Tipparinne, cirka 600 m

Tillståndsområdets och fredningsområdenas gränser är markerade på tillståndsområdets karta och i tjänsten Utflyktskarta.fi.

Vad får man göra med tillståndet

Spöfisketillståndet Ijo älvs mellersta del 5573 gäller handredskapsfiske (drag, fluga).

Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden med vandringsfiskstatus, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Forststyrelsens övriga spöfisketillstånd ger inte rätt att fiska i detta tillståndsområde.

Vattenfordon

Användning av båt och kanot vid fisket är tillåten. Användning av motor vid fiske är tillåten endast i lugnvatten. 

Fångstkvot

Under 24 timmar får en fiskare ta upp högst en öring och fem (5) harrar i detta tillståndsområde.

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Havslax Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring med fettfena Minst 60 cm 1.9.–30.11.
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm 1.9.–30.11.
Harr Minst 35 cm 1.4.–31.5.*

*Under fredningstiden för harr är det inte heller i övrigt tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Vård av fiskevatten

I tillståndsområdets vatten utplanteras öringsyngel och harryngel.

Vattentemperaturens inverkan på fisket

Vattentemperaturen i Ijo älvs kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi). Läs mer i anvisningarna för ansvarsfulla fiskare om hur du kan beakta höga temperaturer i din egen verksamhet.