Oulankajoki 5572

I Oulankajoki vattendrag, på båda sidor om Finlands och Rysslands gräns, lever en unik stam av vandringsö ring, som förökar sig naturligt. Sådana stammar har blivit sällsynta och även öringen i Oulanka minskar alarmerande. Stammen påverkas dels av hur leken lyckas och ynglen klarar sig i älvarna på finska sidan, dels av de unga fiskarnas möjligheter att uppnå könsmognad i sjöarna i Ryssland där de äter och växer. Ett finsk-ryskt samarbete behövs för att öringsstammen ska kunna växa igen och klara rekreationsfiske bättre.

Kuusamo gemensamma vattenområdens del ägarlag och Forststyrelsen har fredat öringen i Oulankajoki tills vidare.

Tillståndsområde:

Oulanka nationalparks och Kallunki delägarlags vatten i Aventojoki, Savinajoki, Maaninkajoki och Oulankajoki, från Nurmisaarenniemi uppströms till nationalparkens norra gräns, förutom fredningsområdena.

Oulankajoki

Rekreationsfiske
1.6 - 31.08.
Flugfiske, Kastfiske
Harr, Gädda, Sik, Abborre
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Eldplats, Vindskydd, Hyrbåt, Egen båt, Båtramp

Köp tillstånd

Priser:

 • 13 € / dygn
 • 45 € / vecka

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd. Under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. För under 15-åringar som fiskar ensamma finns i Eräluvat-webbutiken ett kostnadsfritt fisketillstånd för en vecka.

Man kan också skaffa ett familjetillstånd till det här området. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 


Obs! Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 31 december 2019, eftersom Telia har beslutat att sluta servicen. I övrigt fortsätts tillståndförsäljning som vanligt. Från och med 2020 kan man köpa tillstånd också via Eräluvat-applikationen som kan laddas ner på mobiltelefon kostnadsfritt.

Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha:

Tillståndstyp Nummer Pris
Ett dygn

0600 55 1640

13,02 € + msa
Under 18 år ett dy

0600 55 1643

6,51 € + msa

Du kan beställa fisketillstånd med mobilen från ett automatnummer. Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha och knappa in fiskeområdets fyrsiffriga nummer. Noggrannare anvisningar >

Samtalet debiteras på din mobiltelefonräkning.

Läs Forststyrelsens tillståndsvillkor

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 200 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

 

 

Kuusamo: Oulanka campingplats
Kuusamo: Oulanka naturum
Kuusamo: Servicepunkten Karhuntassu

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6 - 31.08.
 • Tillståndet gäller handredskapsfiske (drag och fluga, max 2 flugor/spö).
 • Krokar utan hulling rekommenderas.
 • Användningav jigg, mutuleech och beteshållare är förbjuden i älvarna.
 • Det är förbjudet att ta upp fisken med lyftkrok.
 • Flugfiske och kastfiske från båt och kanot är tillåtet.
 • Bara betald fiskevårdsavgift eller Forststyrelsens spöfisketillstånd för Norra Österbotten och Kajanaland 5411 eller Östra Lappland 3411 berättigar inte till fiskande i tillståndsområdets strömmande vatten. Mete och pimpelfiske är förbjuden i områdets strömmande vatten.

Fredningsområden:

I Oulankajoki:

 • I Kiutaköngäs; Oulankajoki bro - Mataraniemi (Obs! I Kiutaköngäs fortsätter fredningsområdet nedströmsända till Mataraniemi)
 • Taivalköngäs
 • Mikonmutka; från Savilampi uppströms längs Oulankajoki vid parkens gräns.

I Savinajoki:

 • Kring Saviaavansaaret
 • Roteriuksen mutka
 • Rupakiviområdet

Fredningsområdena är märkta i terrängen med fiskeförbudsskyltar.
 

Fångstkvot

Dygnstillstånd 3 harrar
Veckotillstånd  2 harrar/dygn

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas

Fångstmått

 • Harr 35 cm
 • Öring är helt fredad. Om du får en öring, kontrollera om den har fettfena innan du släpper den, och meddela det när du gör fångstanmälan. Utifrån responsen vet vi om utplanteringarna lyckats.

Övriga uppgifter

Vård av fiskevatten

I Oulanka-, Kitka- och Kuusinkijoki har sedan år 2005 utplanterats ettårig öring, som märkts genom att
fettfenan klippts bort.
 

VATTENFÖRING

Den aktuella vattenföringssituationen ser du här.