Livojoki 2599


Vildmarksälv med harr och öring för flugfiskare som uppskattar lugn och ro och liv i vildmarksstuga. I nedre delen är även kastfiske tillåtet. Fiskeområdet omfattar sträckan från Posios Livojärvi till under Pudasjärvis Ylimmäinen Lehmikoskisamt Mäntyjoki. Här finns ca 40 km klart fiskevatten.

Övre delen från Livojärvi till Kuusenpukka-stugan (ca 9 km) är flugfiskeområde där man får använda endast traditionell flugfiskeutrustning. Till flugfiskeområdet hör Niskakoski, Pitkä koski, Mustakoski och Saarikoski.

Mellan Kuusenpukka-stugan och Jokipolvi-stugan finns den 7 km långa Pyydyssuvanto. Vid mitten ligger den idylliska Isoperä-vildmarksstugan. I Pyydyssuvanto finns ursprunglig stor sik samt gädda och abborre. Från Jokipolvi-stugan neråt varierar forsar och lugnvatten med korta mellanrum. Vid det här avsnittet ligger Haarainniemi-hyrstuga. Nedanför Haarainniemi-stugan förenar sig Mäntyjoki, som också hör till tillståndsområdet, med Livojoki. I älven finns naturliga harr- och öringsstammar. Älvens fiskbestånd vårdas genom utplantering av öringsyngel. Utplantering av öring av fångststorlek slutade när öringens minimimått steg till 60 cm.
 

Livojoki

Rekreationsfiske
I flugfiskeområdet (Livojärvi – Kuusenpukka) 1.6 – 31.8. Annanstans 1.6 – 31.10. Fiske av öring är förbjudet 1.9 – 31.10.
Flugfiske, Kastfiske
Öring, Harr, Sik, Gädda, Abborre
Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Vindskydd, Egen båt, Båtramp, Stuga

Köp tillstånd

Priser:

 • 9 € / 3 h
 • 14 € / dygn
 • 50 € / vecka

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vå
rdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är
dubbla.
 

 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 


Obs! Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 31 december 2019, eftersom Telia har beslutat att sluta servicen. I övrigt fortsätts tillståndförsäljning som vanligt. Från och med 2020 kan man köpa tillstånd också via Eräluvat-applikationen som kan laddas ner på mobiltelefon kostnadsfritt.

Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha:

Tillståndstyp Nummer Pris
Ett dygn 0600 55 1640 9,01 + msa
Vecka 0600 55 1641 14,02 + msa
Under 18 år/ ett dygn 0600 55 1643 4,51 + msa
Under 18 år / Vecka 0600 55 1644 7,01 + msa

Du kan beställa fisketillstånd med mobilen från ett automatnummer. Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha och knappa in fiskeområdets fyrsiffriga nummer. Nogrannare anvisningar >
​​​​​​

Samtalet debiteras på din mobiltelefonräkning.

Läs Forststyrelsens tillståndsvillkor.

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 200 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

 

 

Posio: Neste-service Säkkinen
Pudasjärvi: Neste-Pudasjärvi
Pudasjärvi: Syöte naturum

 

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

I flugfiskeområdet (Livojärvi – Kuusenpukka) 1.6 – 31.8. Annanstans 1.6 – 31.10. Fiske av öring är förbjudet 1.9 – 31.10.
 • Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.
 • Tillåtna beten: Drag och fluga.
 • Forststyrelsens spöfisketillstånd för hela landet, betald fiskevårdsavgift för handredskapsfiske eller allemansrätten (mete och pimpelfiske) berättigar inte till fiskande i Livojoki rekreationsfiskeområde.
 • Vid hyrstugorna ska man undvika att orsaka onödigt besvär eller störa dem som bor i stugorna (Fiskelagen 50§).
 • OBS! I älvens övre del från Livojärvi till Kuusenpukka-stugan (9 km) är fiske endast tillåtet med flugfiskeredskap.

Fångstkvot

3 timmars tillstånd    1 laxfisk
Dygnstillstånd   2 laxfiskar
Veckotillstånd 2 laxfiskar / dygn
Laxfiskar   Öring, lax, insjölax, regnbågslax, röding och harr

 

 


 

Fångstmått

 • Öring med fettfena 60 cm
 • Öring utan fettfena 50 cm
 • Harr 35 cm

Övriga uppgifter

Tjänster

Flera hyrstugor; Kuusenpukka, Isoperä, Jokipolvi, Haarainniemi, tilläggsuppgifter www.villipohjola.fi
 

Vård av fiskevatten

Utplantering av öringsyngel.