Hoppa till huvudinnehåll

Hossa 5502

Hossa spöfiskeområde ligger i nordöstra delen av Suomussalmi kommun, i Hossa nationalpark, som grundades till ära för Finlands hundraårsjubileum. Hossa består i huvudsak av åslandskap med tallmoar. Mellan åsarna finns över hundra sjöar och träsk samt många bäckar och älvar. Vattnen är i allmänhet klara och lätta att nå. 

I området finns naturligt kraftiga abborr- och sikstammar och dessutom planteras laxfiskyngel i sjöarna. Tack vare goda näringsomständigheter klarar sig de utplanterade fiskarna bra och växer sig stora. Fångstsäkerheten i Hossanjoki förbättras genom utplantering av öring av fångststorlek. I Keihäs- och Huosilampi utplanteras regelbundet året runt regnbågslax av fångststorlek.

Vattentemperaturen i Hossanjoki kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi).

Hossa

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Hossanjoki 1.6.-31.8. Öringfiske är förbjudet i forsar och andra strömmande områden 1.9.-30.11. Fiske av harr är förbjudet 1.4.-31.5.
Kastfiske, Pilkfiske, Flugfiske, Trolling
Abborre, Harr, Öring, Sik
Ungfiskar av naturliga arter planterats, Planterade vuxna fiskar, Naturliga fiskstammar (inga planteringar)
Eldplats, Skärmskydd, Stuga, Flytring, Hyresbåt, Lämplig för personer med nedsatt rörlighet

Köp tillstånd

I tillståndsområdet Hossa kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 3 timmar eller 24 timmar. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
3 timmar  15 €
24 timmar  25 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd. 

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

 

Suomussalmi: Hossa naturum (utinaturen.fi)
Suomussalmi: TB Turjanhovi
Pudasjärvi: Neste Pudasjärvi
Kuusamo: Kiutamajat

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Hossanjoki 1.6.-31.8. Öringfiske är förbjudet i forsar och andra strömmande områden 1.9.-30.11. Fiske av harr är förbjudet 1.4.-31.5.

Undantag från fisketid

Fiske är förbjudet i Hossanjoki den 1 september – 31 maj.

Kontrollera de lagstadgade fredningstiderna i punkten Fångstmått och fredningstider.

Vad får man göra med tillståndet

För allt fiske i tillståndsområdet Hossa måste du skaffa spöfisketillståndet Hossa 5502. Spöfisketillståndet Hossa 5502 gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske. 

I tillståndsområdet Hossa 5502 gäller inte de allmänna fiskerättigheterna. Där är det alltså förbjudet att fiska med fiskevårdsavgiftens handredskapsfiskerätt samt att meta och pilka om du inte har skaffat spöfisketillstånd. NTM-centralen i Lappland har fattat beslutet om begränsning av de allmänna fiskerättigheterna.

Fiskeredskap och bete

I tillståndsområdet Hossa 5502 är det förbjudet att använda betespasta, silikonbollar eller motsvarande konstgjorda beten.

Fiskaren får använda ett (1) spö med en lina vid fiske från stranden, en förankrad båt eller fiske från isen. Spöet ska vara i fiskarens hand eller inom räckhåll för handen, högst två meter bort. Spöet får inte lämnas ensamt att fiska. Vid dragrodd och flugrodd får fiskaren använda högst två (2) spön, som vardera har en lina. 

I Hossanjoki flugfiskeområde är fiske endast tillåtet med flugfiskeredskap. 

Vattenfordon

Vid Umpi-Valkeainen och Iso-Valkeainen finns det hyrbåtar, som hyrs ut Hossa naturum.

Användning av egen båt, kanot eller flytring vid fiske är tillåten på Iso-Valkeainen och vattenrutterna. Användning av flytring är också tillåten vid fiske på Umpi-Valkeainen.

Långvarig förvaring av båt på nationalparkens område kräver separat tillstånd. Tillstånd och ytterligare uppgifter fås via e-post, pentti.hamunen(a)metsa.fi eller per telefon, 0400 291014.

Vid fiske är det förbjudet att använda utombordsmotor, även eldriven utombordsmotor. 

Fiske i Hossa nationalpark

Det finns flera sjöar och träsk som ligger i nationalparken, som inte hör till Hossa spötillståndsområde (5502). I dessa vatten gäller de allmänna fiskerättigheterna (Fiskelagen 7§). För att meta och pilka i dessa tjärnar och sjöar behöver personen alltså inte betala fiskevårdsavgiften eller köpa spöfisketillstånd. Handredskapsfiske med ett (1) spö är också tillåtet i dessa tjärnar och sjöar för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller som är under 18 år, 70 år fyllda eller har fyllt minst 65 år före den 31 december 2023.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många laxfiskar som anges i följande tabell:

Giltighet av tillstånd kvot
3 timmar 1 laxfisk
24 timmar 1 öring eller 3 regnbågslaxar, harrar eller sikar

I denna kvottabell avses med laxfisk öring, regnbågslax, harr och sik.

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstkvoten för 24 timmar kan inte ökas genom att skaffa flera tillstånd för samma 24-timmarsperiod.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Minst 60 cm I fors- och strömområden den 1.9.–30.11.
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm I fors- och strömområden den 1.9.–30.11.
Harr Minst 35 cm 1.4.–31.5.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

För fiskare och vandrare finns eldplatser, vindskydd, märkta friluftsrutter och raststugor i nationalparken. I Hossa finns ett mycket rikligt utbud på stugor och ett naturum, där man får fisketillstånd, råd och vägledning samt café- och restaurangtjänster. Naturumet sköter också uthyrning av stugor, båtar, kanoter, kajaker och fiske- och friluftsutrustning. 

Hinderfria fiskeställen 

I Hossa finns hinderfria fiskeställen som lämpar sig för rörelsehämmade. Till Huosilampi nära informationscentret kommer man bl.a. med rullstol. Där kan man fiska regnbågslax. Vid sjön finns fyra kastbryggor som förnyats 2017. Sammanlagt finns det ca 600 meter hinderfri, grusbelagd (+ delvis träbyggd)stig vid sjöstranden. 

Sommaren 2017 öppnades också en helt ny hinderfri fiskemöjlighet vid Somerjokis Lihapyörre, där man byggt en hinderfri kastbrygga vid forsen. Från Värikallio parkeringsområde går en ca 200 meter lång grusbelagd stig till bryggan. 

Vid Jatkonsalmi, Huosiusjärvi, Hirvastupa och Peurapirtti hyrstugor finns bryggor från vilka man kan ta sig från rullstol till båt. 

Naturumet har två elskotrar som kan hyras och en rollator att låna. I naturumet kan du ladda rullstolsbatterier. Läs mer om Hossas hinderfria tjänster här. 

Tipsar


Umpi-Valkeinen är ett av de populäraste fiskeställena i Hossa. Det är en tvådelad dödissjö med ett grunt sund i mitten. Den norra delen av sjön är mindre och grundare, så den lämpar sig bättre för fiske från stranden. De mest eftertraktade fiskarna i "Umppari" är abborre och öring, som växer sig förvånansvärt stora i förhållande till sjöns storlek. Fiskarnas snabba tillväxt förklaras av att det i sjön förekommer småspigg, som är en idealisk bytesfisk för de här rovfiskarna. Det här kan man tänka på vid valet av bete. I Umpi-Valkeinen finns dessutom harr, som utplanteras som yngel precis som öringen. Båtar finns att hyra.

I Iso-Valkeinen finns fantastiska abborrar, öringar, harrar och jättelika sikar, som många fiskare återkommer till för pimpling och trolling gång efter gång. Bra platser i Iso-Valkeinen är de djupa ställenas och öarnas randområden samt grunda ställen och grynnor nära dem. På grund av det klara vattnet är fiskarna mycket skygga och smakar inte på vad som helst, så här får du prova utmanande fiske. Även på Iso-Valkeinen kan man effektivera fiskandet genom
att hyra en roddbåt.

Bra abborrställen finns inte bara i de populäraste vattnen. Genom att granska friluftsområ dets karta kan du hitta en fin abborrsjö åt dig. På sjöar som inte är lika frekventerade kan man få fiska helt för sig själv.

Hossanjoki forsar är fiskeekonomiskt restaurerade på 1990-talet. På det 5 kilometer långa tillståndsområdet finns ca tio olika forsar med naturligt kraftiga harrstammar. Dessutom utplanteras här öring av fångststorlek. Tidvis finns möjlighet till riktiga skrytfiskar när det stiger insjööring från Kiantajärvi till Hossanjokis övre delar. Särskilt i början av sommaren
kan ett kraftigt hugg betyda en påhälsning av en vacker öring från Kianta. 

Hossas övriga forsfiskemål, såsom Peranganjoki och Somerjoki samt Iikoski erbjuder också möjlighet till forsfiske. I dessa finns harr, men ställvis också öring.
 

Vård av fiskevatten

I Keihäs- och Huosilampi utplanteras regelbundet året runt regnbågslax av fångststorlek. I Hossanjoki utplanteras under sommarsäsongen regelbundet öring av fångststorlek. I Iso-Valkeainen och Umpi-Valkeainen utplanteras yngel av öring och harr.

Vattentemperaturens inverkan på fisket

Vattentemperaturen i Hossanjoki kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi). Läs mer i anvisningarna för ansvarsfulla fiskare om hur du kan beakta höga temperaturer i din egen verksamhet.