Hoppa till huvudinnehåll

Hossa 5502

Hossa spöfiskeområde ligger i nordöstra delen av Suomussalmi kommun, i Hossa nationalpark, som grundades till ära för Finlands hundraårsjubileum. Hossa består i huvudsak av åslandskap med tallmoar. Mellan åsarna finns över hundra sjöar och träsk samt många bäckar och älvar. Vattnen är i allmänhet klara och lätta att nå. 

I området finns naturligt kraftiga abborr- och sikstammar och dessutom planteras laxfiskyngel i sjöarna. Tack vare goda näringsomständigheter klarar sig de utplanterade fiskarna bra och växer sig stora. Fångstsäkerheten i Hossanjoki förbättras genom utplantering av öring av fångststorlek. I Keihäs- och Huosilampi utplanteras regelbundet året runt regnbågslax av fångststorlek. 

Hossa

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Hossanjoki 1.6-31.8. Öringfiske är förbjudet i forsar och andra strömmande områden 1.9 - 30.11. Fiske av harr är förbjudet 1.4 - 31.5.
Kastfiske, Pilkfiske, Flugfiske, Trolling
Abborre, Harr, Öring, Sik
Ungfiskar av naturliga arter planterats, Planterade vuxna fiskar, Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Eldplats, Vindskydd, Stuga, Flytring, Hyrbåt, Passlig för funktionshindrade

Köp tillstånd

Priser:

 • 12 €/ 3 timmar
 • 18 € / dygn
 • 90 € / vecka

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd och under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. För under 15-åringar som fiskar ensamma finns i Eräluvat-webbutiken ett separat kostnadsfritt fisketillstånd för en vecka. 

Man kan också skaffa ett familjetillstånd till det här området. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla. Familjetillstånd kan inte köpas via mobil.

Med veckotillstånd får man fiska också i spöfiskeområdet Kylmäluoma 4525. Vid fisket måste man följa det aktuella spötillståndsområdets regler.  

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

Suomussalmi: TB Turjanhovi, Hossa naturum
Pudasjärvi: Neste Pudasjärvi 
Kuusamo: Kiutamajat
Kontiomäki: Kainuun Tähti Oy/Neste Kontiomäki

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Hossanjoki 1.6-31.8. Öringfiske är förbjudet i forsar och andra strömmande områden 1.9 - 30.11. Fiske av harr är förbjudet 1.4 - 31.5.

Allt fiske i tillståndsområdet kräver Hossa spötillstånd. De allmänna fiskerättigheterna (mete, pilkfiske och handredskapsfiske med betald fiskevårdsavgift) gäller inte enligt beslut av Lapplands NTM-central (dnr 2280/5710-2015), för att trygga den ekonomiska nyttan av utplanteringar. 

Tillståndet gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske. 

Det är förbjudet att använda betespasta, silikonbollar och motsvarande konstgjorda beten. 

Varje fiskare får använda endast ett spö och en lina vid fiske från stranden, en förankrad båt eller isen. Spöet måste vara i fiskarens hand eller inom räckhåll (högst 2 m avstånd). Det är förbjudet att lämna spöet ensamt att fiska. Vid dragrodd och flugrodd får man använda två spön per fiskare. 

Användning av egen båt, kanot eller flytring vid fiske är tillåten på Iso-Valkeinen, Keski-Valkeinen, Ala-Valkeinen, Pitkä-Hoilua-Kokalmus och vattenrutterna. Långvarig förvaring av båt på nationalparkens område kräver separat tillstånd. Tillstånd och ytterligare uppgifter fås via e-post, pentti.hamunen(a)metsa.fi eller per telefon, 0400 291014. Flytring får utöver de ovannämnda vattnen användas även på Kirkasvetinen. VidUmpi-Valkeinen och Pitkä-Hoilua/Kokalmus kan man också hyra båt. Användning av utombordsmotor (även elektrisk) är förbjuden vid fiske. 

I Hossanjoki flugfiskeområde är fiske endast tillåtet med flugfiskeredskap. 

I de sjöar och träsk som ligger i nationalparken och som inte hör till Hossa spötillståndsområde (5502) har alla rätt att meta och pilka utan avgift och de som betalt fiskevårdsavgiften får bedriva handredskapsfiske i sjöarna och träsken (Fiskelagen 7§)

Fångstkvot och fångstrespons

 • Med 3-timmars tillstånd får man ta 1 laxfisk som fångst. 
 • Med ett dygnstillstånd får man ta 1 öring eller insjölax eller 3 regnbågslaxar, harrar eller sikar.  
 • Med ett veckotillstånd får man ta 2 laxfiskar per dygn. 

Fiskaren får ta högst den mängd laxfiskar som fångst som anges vid tillståndstypen. Oberoende av kombinationer av tillståndstyp är den högsta tillåtna mängden tre laxfiskar/dygn. 

Fångstmått och fredningstider

 • Öring med fettfena minst 60 cm
 • Öring utan fettfena minst 50 cm
 • Insjölax minst 60 cm
 • Harr minst 35 cm
 • Regnbågslax och sik har inget minimimått 

 

Övriga uppgifter

Tjänster i området

För fiskare och vandrare finns eldplatser, vindskydd, märkta friluftsrutter och raststugor i nationalparken. I Hossa finns ett mycket rikligt utbud på stugor och ett naturum, där man får fisketillstånd, råd och vägledning samt café- och restaurangtjänster. Naturumet sköter också uthyrning av stugor, båtar, kanoter, kajaker och fiske- och friluftsutrustning. 

Hinderfria fiskeställen 

I Hossa finns hinderfria fiskeställen som lämpar sig för rörelsehämmade. Till Huosilampi nära informationscentret kommer man bl.a. med rullstol. Där kan man fiska regnbågslax. Vid sjön finns fyra kastbryggor som förnyats 2017. Sammanlagt finns det ca 600 meter hinderfri, grusbelagd (+ delvis träbyggd)stig vid sjöstranden. 

Sommaren 2017 öppnades också en helt ny hinderfri fiskemöjlighet vid Somerjokis Lihapyörre, där man byggt en hinderfri kastbrygga vid forsen. Från Värikallio parkeringsområde går en ca 200 meter lång grusbelagd stig till bryggan. 

Vid Jatkonsalmi, Huosiusjärvi, Hirvastupa och Peurapirtti hyrstugor finns bryggor från vilka man kan ta sig från rullstol till båt. 

Naturumet har två elskotrar som kan hyras och en rollator att låna. I naturumet kan du ladda rullstolsbatterier. Läs mer om Hossas hinderfria tjänster här. 

Tipsar


Umpi-Valkeinen är ett av de populäraste fiskeställena i Hossa. Det är en tvådelad dödissjö med ett grunt sund i mitten. Den norra delen av sjön är mindre och grundare, så den lämpar sig bättre för fiske från stranden. De mest eftertraktade fiskarna i "Umppari" är abborre och öring, som växer sig förvånansvärt stora i förhållande till sjöns storlek. Fiskarnas snabba tillväxt förklaras av att det i sjön förekommer småspigg, som är en idealisk bytesfisk för de här rovfiskarna. Det här kan man tänka på vid valet av bete. I Umpi-Valkeinen finns dessutom harr, som utplanteras som yngel precis som öringen. Båtar finns att hyra.

I Iso -Valkeinen finns fantastiska abborrar, öringar, harrar och jättelika sikar, som många fiskare återkommer till för pimpling och trolling gång efter gång. Bra platser i Iso-Valkeinen är de djupa ställenas och öarnas randområden samt grunda ställen och grynnor nära dem. På grund av det klara vattnet är fiskarna mycket skygga och smakar inte på vad som helst, så här får du prova utmanande fiske. Även på Iso-Valkeinen kan man effektivera fiskandet genom
att hyra en roddbåt.

Bra abborrställen finns inte bara i de populäraste vattnen. Genom att granska friluftsområ dets karta kan du hitta en fin abborrsjö åt dig. På sjöar som inte är lika frekventerade kan man få fiska helt för sig själv.

 Hossanjoki forsar är fiskeekonomiskt restaurerade på 1990-talet. På det 5 kilometer långa tillståndsområdet finns ca tio olika forsar med naturligt kraftiga harrstammar. Dessutom utplanteras här öring av fångststorlek. Tidvis finns möjlighet till riktiga skrytfiskar när det stiger insjööring från Kiantajärvi till Hossanjokis övre delar. Särskilt i början av sommaren
kan ett kraftigt hugg betyda en påhälsning av en vacker öring från Kianta. 

Hossas övriga forsfiskemål, såsom Peranganjoki och Somerjoki samt Iikoski erbjuder också möjlighet till forsfiske. I dessa finns harr, men ställvis också öring.
 

Vård av fiskevatten

I Hossanjoki utplanteras under sommarsäsongen regelbundet öring av fångststorlek. I andra vatten utplanteras yngel. I Keihäs- och Huosilampi utplanteras regelbundet året runt regnbågslax av fångststorlek.