Hoppa till huvudinnehåll

Spöfisketillstånd för Norra Österbotten och Kajanaland 5411

Med Forststyrelsens spöfisketillstånd för Norra Österbotten - Kajanaland kan du fiska med fluga eller drag på statens vattenområden inom Norra Österbotten och Kajanaland. Tillståndet omfattar ca 115 000 hektar insjö- och dammvatten samt över 600 kilometer älvsträckor och  bäckar. 

Fördelen med Forststyrelsens Norra Österbottens - Kajanalands spöfisketillstånd är att det är familjevist och tillståndet omfattar även trollingfiske med flera spön (max 8 st). Spöfisketillståndet berättigar även till fiske i de vandringsfiskvattendrags fors- och strömområden som är i statens ägo, där inte enbart fiskevårdsavgiften berättigar till fiske.

Spöfisketillstånd för Norra Österbotten och Kajanaland

Rekreationsfiske
Ett kalenderår
Kastfiske, Trolling, Flugfiske, Pilkfiske
Öring, Harr, Gös, Gädda, Abborre
Ungfiskar av naturliga arter planterats

Karta över tillståndsområdet

Österbotten och Kajanaland,

Köp tillstånd

Spöfisketillstånd för vuxna

För en vuxen person spöfisketillstånd kan kunden välja en giltighetstid på 24 timmar, sju dygn eller under hela säsongen. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 15 €
7 dygn 20 €
Hela säsongen (kalenderår) 30 €

En vuxen persons spöfisketillstånd gäller för hela familjen. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Spöfisketillstånd för under 18-åringar

Spöfisketillståndet för under 18-åringar gäller för hela kalenderåret och kostar 12 euro. Tillståndet är personligt, så det berättigar inte andra innehavare än tillståndshavaren att fiska.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Du behöver inte spöfisketillstånd om du fiskar med endast ett spö eller ett bete i sjöområden eller i andra vatten som inte strömmar. Då räcker det att du betalar fiskevårdsavgiften. Fiskevårdsavgiften behöver inte betalas om man är under 18 år, har fyllt 70 år eller har fyllt minst 65 år före 31.12.2023. Förutom att betala fiskevårdsavgiften behöver du ett spöfisketillstånd om du fiskar i strömmande vatten i vattendrag med vandringsfisk eller om du använder flera spön.

Du behöver också ett spöfisketillstånd för handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) samt mete och pilkfiske i Valkiainen i Lestijärvi.

I övriga stillastående vattendrag för att meta och pilka med ett spö behöver personen inte betala fiskevårdsavgiften eller köpa spöfisketillstånd. Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden med vandringsfiskstatus, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

I tjänsten Kalastusrajoitus.fi kan du kontrollera de områden där fisket är begränsat.

Vattendrag och områdesvisa begränsningar som hör till spöfisketillståndet

Spöfisketillståndet för Norra Österbotten och Kajanaland berättigar till fiske endast i vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen i Norra Österbotten och Kajanaland. De största vattenområdena som omfattas av spöfisketillståndet syns i tjänsten Utflyktskarta.fi.

Fiskaren är skyldig att utreda eventuella separata fiskebegränsningar och bestämmelser om fångstmått som NTM-centralen och fiskeriområdena fastställt. I tjänsten Kalastusrajoitus.fi kan du kontrollera de områden där fisket är begränsat.

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet

Spöfisketillståndet Norra Österbotten - Kajanaland berättigar inte till fiske på

  • vattenområden i privat ägo, såsom i delägarlagens vattenområden,
  • Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden (de tidigare rekreationsfiskeområdena),
  • samtillståndsområden, på uthyrningsområden med full fiskerätt eller på vattenområden med specialstatus.

Följande vattenområden i Norra Österbotten och Kajanaland har egna spöfisketillstånd, vilket innebär att spöfisketillståndet för Norra Österbotten och Kajanaland 5411 inte berättigar till fiske i dessa områden:

Fiskeredskap

Drag och fluga är tillåtna.

Spöfisketillståndet tillåter fiskare att använda högst åtta (8) spön eller linor samtidigt.

Spöfisketillståndet berättigar till betes- eller agnmete från is (sk. ismete) med flera spön. Betes- eller agnmete är dock inte tillåtet i fors- och strömområdena och lugnvatten.

Vattenfordon

Spöfisketillstånd för Norra Österbotten - Kajanaland ger fiskaren rätt att hålla sin båt vid stranden av vattendrag som hör till spöfiskeområdet i fråga och finns i Forststyrelsen Skogsbruks mångbruksskog. Om det i området finns en gällande plan som styr förvaringen av båtar till en viss plats, ska båtarna förvaras på anvisade platser. Båten ska vara försedd med ägarens namn. Båtens ägare är skyldig att hålla sin båtplats snygg och prydlig.

Fiske i nationalpark

Kom ihåg att ta reda på nationalparkernas särskilda regler med tanke tex vistelsebegränsningar, landstigning och uppgörande av eld. Information finns bl a på adressen Utinaturen.fi.

Fångstkvot

Under 24 timmar får en fiskare ta upp högst tre (3) laxfiskar, varav två (2) kan vara laxar, i fors- och strömområdena. Här avses med laxfisk öring, lax, insjölax, regnbågslax, röding och harr. (Till exempel: en fiskare får ta upp två regnbågslaxar och en harr, men inte två regnbågslaxar och två harrar.)

I alla vatten får en fritidsfiskare ta upp högst två (2) laxar under 24 timmar. 

I Oulujärvi får ett båtlag fiska högst fem (5) gösar under 24 timmar.

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

I tabellen nedan anges fångstmått och fredningstider enligt förordningen om fiske:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena I insjöområdet mellan breddgraderna 64˚00  ́N och 67˚00  ́N minst 60 cm Totalfredad söder om breddgraden 64˚00  ́N. I älv och bäck under tiden 1.9.–30.11.
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm I älv och bäck under tiden 1.9.–30.11.
Öring, som lever i bäck eller damm utan vandringsförbindelse till hav eller insjö Högst 45 cm I älv och bäck under tiden 1.9.–30.11.
Insjölax Minst 60 cm I älv och bäck under tiden 1.8.–30.11.
Lax Minst 60 cm I älv och bäck under tiden 1.9.–30.11.
Gös Minst 42 cm Ingen fredningstid
Harr Minst 35 cm 1.4.–31.5.
Sik Inget fångstmått I älv och bäck som utmynnar i havet under tiden 1.9.–30.11.

OBS ! De regionala NTM-centralerna kan fatta beslut om större eller mindre fångstmått. Ta därför reda på fångstmåtten innan fisket inleds!

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.