Siirry pääsisältöön

Inarijärvi 1580

Inarijärvestä käytetään ajoittain nimitystä erämeri, joka varsin hyvin kuvaa tätä Suomen kolmanneksi suurinta järveä. Inarijärvessä on suuria selkiä, yli 3 000 saarta ja paljon matalikoita, jotka antavat järvelle oman leimansa. Lukuisista saarista ja pitkästä rantaviivasta huolimatta Inarin rannoilla on varsin vähän asutusta tai mökkejä. Etenkin järven pohjoisosissa kulkija saa olla todellakin rauhassa, kaukana moottorien äänistä ja kaupunkien hälystä.

Inarijärvi on eritoten vetouistelijan sekä harjuksen heittokalastajien kohde. Perhokalastajalle siika on yleinen saalis. Taimenta tavoitteleville uistelijoille voi suositella suuria selkävesiä. Myös Inarijärveen yhteydessä oleva Nitsijärvi on suosittu uistelijoiden keskuudessa.

Taimenta kannattaa etsiä nopeasti syvenevistä penkan reunoista. Harjusta löytyy parhaiten alle kaksi metriä syvästä vedestä, kuten järven kivikkoisista matalikoista ja lukuisten saarten rantamilta. Rautua taas kannattaa kokeilla suhteellisen syvältäkin, jopa 10–20 metrin syvyydestä.

Harjuksen ja ahvenen pilkkiminen on suosittua koko järven alueella. Myös siikaa saa talviaikaan pilkillä. Ahvenen pilkkivedet alkavat Jokisuunselältä muutaman sadan metrin päästä Veskoniemen kalasatamasta.

Kalastus- ja lupajärjestelyt tällä vapalupa-alueella muuttuvat vuoden 2023 alussa. Viikkolupa ja perhelupa poistuu lupavalikoimasta. Alueelle on edelleen saatavilla vuorokausilupia sekä kausilupia. 

Inarijärvi

Vapakalastus
Pääsääntöisesti kalenterivuosi. Tarkista kalastusajan poikkeukset lupaehdoista.
Uistelu, Pilkkiminen, Heittokalastus, Perhokalastus
Taimen, Nieriä, Harjus, Siika, Ahven, Hauki, Järvilohi
Luontainen kalasto, ei istutuksia, Luontaisten lajien poikasistutuksia
Tulentekopaikka, Laavu, Oma vene, Veneen vesillelaskupaikka, Mökki, Liikuntarajoitteisille sopiva

Luvan ostaminen

Inarijärven vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia tai kalenterivuoden. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 10 €
Kalenterivuosi 60 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Lupa-alueelle on myynnissä yhteensä 14 000 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole. Kausilupia myydään yhteensä 500 kappaletta.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

 

Ivalo: Ivalon palvelupiste (luontoon.fi)
Ivalo: Ivalon Eräsoppi 
Inari: Ylä-Lapin luontokeskus Siida (luontoon.fi)
Rovaniemi: Tiedekeskus Pilke (luontoon.fi)
Sodankylä: Urheilu Harjus Sportia

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Pääsääntöisesti kalenterivuosi. Tarkista kalastusajan poikkeukset lupaehdoista.

Kalastusajan poikkeukset

Nuoransuunselän alueella kaikenlainen kalastus on kielletty lukuun ottamatta vavalla ja vieheellä tapahtuvaa kalastusta syyskuun 1. päivän alusta joulukuun 15. päivän loppuun. Alueen raja on merkitty lupa-alueen karttaan.

Inarin kalatalousalueen kalastussääntö vuodelle 2022

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Kalastaja tarvitsee Inarijärven vapaluvan 1580, kun hän kalastaa useammalla kuin yhdellä (1) vavalla. Inarijärven lupa-alueella pätevät yleiskalastusoikeudet: onkiakseen ja pilkkiäkseen henkilön ei tarvitse ostaa vapalupaa eikä maksaa kalastonhoitomaksua. Myös viehekalastus yhdellä (1) vavalla on sallittua henkilöille, jotka ovat maksaneet kalastonhoitomaksun tai ovat alle 18-vuotiaita tai 65 vuotta täyttäneitä.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Yksi vapalupa sallii enintään kahdeksan (8) vavan tai siiman käyttämisen yhtaikaa.

Ylä-Lapissa (eli myös Inarijärven vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Inarijärven vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia, tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida SEO-huoltoasemalla Ivalossa sekä Inarin kalasatamassa.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Järvilohi Vähintään 60 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Taimen Vähintään 50 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Harjus Vähintään 30 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Nieriä eli rautu Vähintään 45 cm 15.9.–30.11.
Harmaanieriä Vähintään 40 cm Ei rauhoitusaikaa

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen 24 tunnin aikana enintään kolme (3) taimenta, nieriää tai järvilohta. (Esimerkkinä: saaliiksi saa ottaa kaksi taimenta ja yhden nieriän mutta ei kahta taimenta ja kahta nieriää.)

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Lisätiedot

Alueen palvelut

Järvellä on kaksi vuokrakämppää, useita autiotupia sekä tulipaikkoja. Talvella järvellä on merkittyjä moottorikelkkauria.

Lisätiedot

Lisää tietoa kalastuksesta Inarijärvellä saa

Lisätietoja Inarin kalatalousalueen kalastussäännöstä saa verkkosivulta www.inarinkalatalousalue.fi.

Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta sekä Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi).

Inarijärven nähtävyyksiä ovat muun muassa Täyssinän rauhan rajakivi ja Jääluola. Alueen retkikohteita voi hakea Luontoon.fi:ssä.