Hoppa till huvudinnehåll

Västra Lapplands spöfisketillstånd 2410

Med Forststyrelsens spöfisketillstånd för Västra Lappland kan du fiska med fluga eller drag på statens vattenområden inom Västra Lappland. Tillståndet omfattar ca 32 400 hektar insjö- och dammvatten samt knappa 2 000 kilometer älvsträckor och bäckar. Spöfisketillståndet berättigar inte till fiske på vattenområden i privat ägo, på Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden (de tidigare rekreationsfiskeområdena), på insjöarnas allmänna vattenområden, samtillståndsområden, på uthyrningsområden med full fiskerätt eller på vattenområden med specialstatus.

Fördelen med Forststyrelsens spöfisketillstånd för Västra Lappland är att det är familjevist och tillståndet omfattar även trollingfiske med högst åtta (8) spön. 

Varje tillstånd är en investering i naturen. Inkomsterna används för fiskevattenvård.

Västra Lapplands spöfisketillstånd

Rekreationsfiske
Ett kalenderår.
Trolling, Flugfiske, Kastfiske
Gädda, Abborre, Öring, Harr, Gös
Naturliga fiskstammar, inga planteringar

Karta över tillståndsområdet

Lappland,

Köp tillstånd

Spöfisketillstånd för Västra Lappland för vuxna

För en vuxen person spöfisketillstånd kan kunden välja en giltighetstid på 24 timmar, sju dygn eller hela kalenderåret. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

GILTIGHET AV TILLSTÅND

pris
24 timmar 10 €
7 dygn 15 €
Kalenderår 25 €

En vuxen persons spöfisketillstånd gäller för hela familjen. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Spöfisketillstånd för västra lappland för under 18-åringar 

Spöfisketillståndet för under 18-åringar gäller för hela kalenderåret och kostar 10 euro. Tillståndet är personligt, så det berättigar inte andra innehavare än tillståndshavaren att fiska.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Du behöver inte spöfisketillstånd om du fiskar med endast ett spö eller ett bete i sjöområden eller i andra vatten som inte strömmar. Då räcker det att du betalar fiskevårdsavgiften. Personer under 18 år och över 65 år behöver inte betala fiskevårdsavgiften. Förutom att betala fiskevårdsavgiften behöver du ett spöfisketillstånd om du fiskar i strömmande vatten i vattendrag med vandringsfisk eller om du använder flera spön.

I vatten som inte strömmar får man meta och pilka med ett spö utan att betala fiskevårdsavgiften eller spöfisketillstånd. Det är ändå förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområden med vandringsfiskstatus, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

I tjänsten Kalastusrajoitus.fi kan du kontrollera de områden där fisket är begränsat.

Vattendrag och områdesvisa begränsningar som hör till spöfisketillståndet

De centrala vattenområdena som omfattas av Forststyrelsens spöfisketillstånd för Västra Lappland hittas på adressen Utflyktskarta.fi.

Västra Lapplands spöfisketillstånd berättigar inte till fiske på

  • vattenområden i privat ägo,
  • samtillståndsområden,
  • uthyrningsområden med full fiskerätt eller
  • vattenområden med specialstatus.

I följande Forststyrelsens platsspecifika spöfiskeområden berättigar spöfisketillståndet för Västra Lappland 2410 inte till fiske på:

Därtill berättigar spöfisketillståndet för Västra Lappland inte till fiske på bl a Forststyrelsens följande vattenområden:

  • Koutusjärvi,
  • Pallasjärvi,
  • Kuolpujoki,
  • Iissijoki med biflöden,
  • de i Kitkajärvi utmynnande flöden, dvs. Suonnanjoki, Tolvanjoki, Riisijoki, Haltinjoki, Raistakkajoki, Kirintöjoki, Karijoki och samtliga bäckar,
  • vattenområdet vid Vaattunkiköngäs från Vaattunkiköngäs nacke till Kurjenojas mynning.

Fiskaren är skyldig att utreda eventuella separata fiskebegränsningar och bestämmelser om fångstmått som NTM-centralen och fiskeriområdena fastställt. I tjänsten Kalastusrajoitus.fi kan du kontrollera de områden där fisket är begränsat.

Fiskeredskap

Drag och fluga är tillåtna.

Spöfisketillståndet tillåter fiskare att använda högst åtta (8) spön eller linor samtidigt.

Spöfisketillståndet berättigar till betes- eller agnmete på isen (sk. ismete) med flera spön. Betes- eller agnmete är dock inte tillåtet i fors- och strömområden samt lugnvatten i vattendrag för vandringsfisk.

Vattenfordon

Spöfisketillstånd för Västra Lappland ger fiskaren rätt att hålla sin båt vid stranden av vattendrag som hör till spöfiskeområdet i fråga och finns i Forststyrelsen Skogsbruks mångbruksskog. Om det i området finns en gällande plan som styr förvaringen av båtar till en viss plats, ska båtarna förvaras på anvisade platser. Båten ska vara försedd med ägarens namn. Båtens ägare är skyldig att hålla sin båtplats snygg och prydlig.

Fångstkvot

I fors- och strömområden får en fiskare ta upp högst tre (3) laxfiskar varav två (2) kan vara laxar under 24 timmar. (Exempel: en fiskare får ta upp två sikar och en harr, men inte två sikar och två harrar.)

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart

FÅNGSTMÅTT

FREDNINGSTID
Öring med fettfena Söder om breddgraden 67˚00  ́N minst 60 cm och norr om breddgraden 67˚00  ́N minst 50 cm I älv och bäck 1.9.–30.11.
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm I älv och bäck 1.9.–30.11.

Öring, som lever i bäck eller damm utan vandringsförbindelse till hav eller insjö

Högst 45 cm I älv och bäck 1.9.–30.11.
Gös Minst 42 cm Ingen fredningstid
Harr Söder om breddgraden 67˚00  ́N minst 35 cm och norr om breddgraden 67˚00  ́N minst 30 cm söder om breddgraden 67°00`N 1.4.–31.5.

Dessutom rekommenderar Forststyrelsen att man undviker harrfiske även på andra håll norr om 67°00 N breddgraden under artens lektid i april–maj. Rekommendationen gäller i synnerhet fiske i lugnvattnen mellan forsarna i de mindre älvarna och åarna. Vårfiske i sådana lugnvatten kan äventyra den lokala harrstammen.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.