Simojoki, Simo 2581

Forststyrelsen och Simojoen Nousulohi ry har kommit överens om ett samtillstånd för Simo älv, som kan skaffas från år 2017. Det aktuella tillståndet täcker nästan alla Simo älvs vattenområden i Simo kommun. Älvens storlek, strömhastighet och många forsar gör den mycket lämplig för flug- och kastfiske, men även dragrodd är möjlig. 

I Simo älv finns en laxstam som förökar sig naturligt. Antalet vandringslaxar i älven har ökat de senaste åren och år 2016 var de över 5400. Området saneras aktivt, särskilt laxarnas lek- och yngelproduktionsområden. Simo älv är också ett utmärkt mål för harrfiskare, tack vare den livskraftiga harrstammen. I långsamt strömmande områden kan man också få en abborre eller gädda på kroken.  

Kring Simo älv finns mångsidiga frilufts- och inkvarteringstjänster. Där finns flera vindskydd och eldplatser. För den som gillar paddling är Simo älv också ett ypperligt mål. 

Mer information om Simo älv, fiskeställen, service och inkvartering: http://www.simojoki.com/ 

Naturresursinstitutets uppföljning av vandringslax: www.luke.fi 

Fiskeområde:  

Tillståndet omfattar nästan hela Simo älv inom Simo kommun. I området finns även privata vatten. Kontrollera områdena på pdf-kartan.

Observera att det i älven finns områden som inte omfattas av samtillståndet! 

Simojoki, Simo

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Fiske av lax och öring förbjudet 1.9.–30.11. Fiske av harr är förbjudet 1.4.–31.5.
Flugfiske, Kastfiske
Havslax, Harr, Abborre, Gädda, Sik, Öring
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Vindskydd, Båtramp, Stuga

Köp tillstånd

 • 15 € / dygn 
 • 70€ / säsong 

Till samtillståndsområdet för Simo älvs nedre del säljs endast dygns- och säsongstillstånd. Observera att du per telefon som mobiltillstånd kan köpa endast dygnstillstånd. 

Allt fiske är förbjudet 15.6.-31.8. från måndag kl. 19:00 till tisdag kl. 19:00.

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men personer under 15 år kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla. 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Obs! Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 31 december 2019, eftersom Telia har beslutat att sluta servicen. I övrigt fortsätts tillståndförsäljning som vanligt. Från och med 2020 kan man köpa tillstånd också via Eräluvat-applikationen som kan laddas ner på mobiltelefon kostnadsfritt.

Tillståndstyp Nummer Pris
Ett dygn 0600 55 1640 15,02 € + msa
Under 18 år ett dygn 0600 55 1643 7,51 € + msa

Du kan beställa fisketillstånd med mobilen från ett automatnummer. Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha och knappa in fiskeområdets fyrsiffriga nummer.  Noggrannare anvisningar > 

Samtalet debiteras på din mobiltelefonräkning. 

Läs Forststyrelsens tillståndsvillkor.  

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 200 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

 

 

Rovaniemi: Forststyrelsen / Pilke-huset

Simo: Helmin Lounas-Kahvila 

Alaniemi: Simojoen Lohiranta Oy 

 
 

Tillstånd kvar / Dagar kvar
 • Flera kvar
 • Mindre än 5 kvar
 • Slut

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Fiske av lax och öring förbjudet 1.9.–30.11. Fiske av harr är förbjudet 1.4.–31.5.
 • Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.
 • Allt fiske är förbjudet 15.6-31.8 från måndag kl. 19:00 till tisdag kl.19:00.
 • Övervintrande laxar måste omedelbart släppas fria.
 • Undvik att fiska och röra dig i den omedelbara närheten av stugor, bastur och bryggor.
   

Fångstkvot

3 timmars tillstånd 1 laxfisk
Dygnstillstånd 3 laxfiskar, av vilka 1 får vara en lax
Veckotillstånd 3 laxfiskar / dygn, av vilka 1 får vara en lax
Säsongstillstånd 3 laxfiskar / dygn, av vilka 1 får vara en lax

Fångstmått

 • Öring minst 60 cm
 • Öring utan fettfena minst 50 cm
 • Lax minst 50 cm
 • Harr minst 35 cm

Fiske av lax och öring förbjudet 1.9.–30.11. Fiske av harr är förbjudet 1.4.–31.5.