Hoppa till huvudinnehåll

Äkäsjoki 2570

Äkäsjoki har sitt ursprung i sjön Äkäsjärvi i Muonio kommun. Ån samlar under sitt lopp upp vatten från hela sitt stora avrinningsområde och mynnar ut i Muonio älv. Äkäsjoki ligger alldeles i närheten av Ylläs turistområde, och tjänsterna där är sålunda lätta att nå. 

Äkäsjoki samtillståndsområde (Äkäsjoen yhteislupa-alue) består i Äkäsjoki huvudfåra av olika delägarlags och Forststyrelsens vattenområden. Tillståndsområdet sträcker sig från åns startpunkt i Äkäsjärvi fram till Muonio älv. OBS! Se kartan över området.

Harr är den huvudsakliga fångstfisken inom Äkäsjoki samtillståndsområde och den påträffas i hela ån. Äkäsjoki är också känd för sina havsöringar. De senaste forskningsresultaten visar att Äkäsjoki är havsöringens viktigaste lekå inom hela Torne älvs vattensystem. Äkäsjoki bildar tillsammans med sina sidogrenar ett lek- och yngelproduktionsområde för öringar som förökar sig helt naturligt.

Man kommer lätt fram till forsar och strömställen i Äkäsjoki, men där finns också mer ödemarksartade områden för dem som vill njuta av naturens lugn.

Fiskearrangemangen ändrades för år 2019

Det har införts ett nytt samtillstånd med nya tillståndsvillkor för Äkäsjoki. Tillståndsvillkoren har reviderats, vilket har medfört flera förändringar för fisket vid Äkäsjoki år 2019. Alla former av öringar ska släppas tillbaka i vattnet, endast krokar utan hullingar är tillåtna, betena får ha endast en krok, harren har både minimi- och maximimått och kvoten för laxfiske är två fiskar per dygn. Syftet med de nya strängare fiskearrangemangen är att trygga havsöringsbeståndens tillväxt samt att hjälpa Äkäsjokis harrbestånd att växa sig starkare. Regleringen enligt minimi- och maximimåttet för harr och dygnsfångstkvoten har tillsatts för att trygga ett hållbart fiske.

Undersökningar visar att stora moderfiskar producerar bättre yngel och att de stora moderfiskarna säkerställer den genetiska mångfalden hos vandringsfiskbestånden. Det är lättare för fiskare att frigöra fiskar från krokar som inte har hullingar, och de fångade och frisläppta fiskarna kommer lättare över påfrestningen.

Äkäsjoki

Rekreationsfiske
1.6.-20.9.
Kastfiske, Flugfiske, Handredskapsfiske
Harr, Sik
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Vindskydd, Eldplats

Köp tillstånd

Priser

Tillstånd Pris
Dygn 15 €
Vecka 30 €
Säsong 40 €

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd.

Man kan också skaffa ett familjetillstånd till det här området. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

Mobiltillstånd tillgängliga inom kort.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Yllästunturis naturum Kellokas
Tunturitie 54, Äkäslompolo
tfn 020 639 7039

 

Tillstånd kvar / Dagar kvar
  • Flera kvar
  • Mindre än 5 kvar
  • Slut

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6.-20.9.
  • Forststyrelsen kan göra avbrott i försäljningen av fisketillstånd om förhållandena förändras (exempelvis vattentemperaturen stiger) så att de fiskar som släpps fria har svårare att hämta sig från påfrestningen.
  • Det är tillåtet att använda endast en krok utan hullingar och kroken får vara högst tregrenad (trekrok).
  • Vid flugfiske är det förbjudet att använda sidotafsar.

Fångstkvot och fångstrespons

Tillstånd Fångstkvot
Alla tillståndtyper 2 laxfiskar / dygn

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi.  Även släppta fiskar ska anmälas.

Fångstmått och fredningstider

  • All former av öring är fredad och måste släpps fria.
  • Harr 30-35 cm. Alla mindre och större fiskar måste släpps fria.

Övriga uppgifter

Vård av fiskevatten

Man följer årligen med hjälp av elfiske hur havsöringsbeståndet i Äkäsjoki utvecklas, och får på det sättet information speciellt om älvyngeltätheten. Vid Äkäsjoki utförs dessutom karteringar av lekbon och följs upp hur harrbeståndets storlek utvecklas efter att regleringen enligt minimi- och maximimått införts.