Hoppa till huvudinnehåll

Äkäsjoki 2570

Äkäsjoki har sitt ursprung i sjön Äkäsjärvi i Muonio kommun. Ån samlar under sitt lopp upp vatten från hela sitt stora avrinningsområde och mynnar ut i Muonio älv. Äkäsjoki ligger alldeles i närheten av Ylläs turistområde, och tjänsterna där är sålunda lätta att nå. 

Harr är den huvudsakliga fångstfisken inom Äkäsjoki samtillståndsområde och den påträffas i hela ån. Äkäsjoki är också känd för sina havsöringar. De senaste forskningsresultaten visar att Äkäsjoki är havsöringens viktigaste lekå inom hela Torne älvs vattensystem. Äkäsjoki bildar tillsammans med sina sidogrenar ett lek- och yngelproduktionsområde för öringar som förökar sig helt naturligt.

Man kommer lätt fram till forsar och strömställen i Äkäsjoki, men där finns också mer ödemarksartade områden för dem som vill njuta av naturens lugn.

Vattentemperaturen i Äkäsjoki kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi).

Äkäsjoki

Rekreationsfiske
1.6.-20.9.
Kastfiske, Flugfiske
Harr, Sik
Naturliga fiskstammar (inga planteringar)
Skärmskydd, Eldplats

Köp tillstånd

I tillståndsområdet Äkäsjoki kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar, 7 dygn eller under hela säsongen. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 15 €
7 dygn 30 €
Hela säsongen (1.6.–20.9.) 40 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Kittilä: Kittilän liikenneasema Oy
Kolari: Sieppijärven Sähkö-Pekka Ky / Hansport
Äkäslompolo (Kolari): Yllästunturis naturum Kellokas (utinaturen.fi)

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6.-20.9.

Tillståndsförsäljning

Forststyrelsen kan göra avbrott i försäljningen av fisketillstånd om förhållandena förändras (exempelvis vattentemperaturen stiger) så att de fiskar som släpps fria har svårare att hämta sig från påfrestningen.

Vattendrag som hör till spöfisketillståndet

Äkäsjoki samtillståndsområde (Äkäsjoen yhteislupa-alue) består i Äkäsjoki huvudfåra av olika delägarlags och Forststyrelsens vattenområden. Tillståndsområdet sträcker sig från åns startpunkt i Äkäsjärvi fram till Muonio älv. Fiskare kan kontrollera samtillståndsområdets gränser på kartan över tillståndsområdet eller i tjänsten Utflyktskarta.fi.

Fiskeredskap

Det är tillåtet att använda endast en krok utan hullingar och kroken får vara högst tregrenad (trekrok).

Vid flugfiske är det förbjudet att använda sidotafsar.

Fångstkvot

I tillståndsområdet Äkäsjoki får en fiskare ta upp högst två (2) laxfiskar under 24 timmar.

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Harr Minst 30 cm och högst 35 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Vård av fiskevatten

Man följer årligen med hjälp av elfiske hur havsöringsbeståndet i Äkäsjoki utvecklas, och får på det sättet information speciellt om älvyngeltätheten. Vid Äkäsjoki utförs dessutom karteringar av lekbon och följs upp hur harrbeståndets storlek utvecklas efter att regleringen enligt minimi- och maximimått införts.

Det har införts ett nytt samtillstånd med nya tillståndsvillkor för Äkäsjoki. Tillståndsvillkoren har reviderats, vilket har medfört flera förändringar för fisket vid Äkäsjoki år 2019. Alla former av öringar ska släppas tillbaka i vattnet, endast krokar utan hullingar är tillåtna, betena får ha endast en krok, harren har både minimi- och maximimått och kvoten för laxfiske är två fiskar per dygn. Syftet med de nya strängare fiskearrangemangen är att trygga havsöringsbeståndens tillväxt samt att hjälpa Äkäsjokis harrbestånd att växa sig starkare. Regleringen enligt minimi- och maximimåttet för harr och dygnsfångstkvoten har tillsatts för att trygga ett hållbart fiske.

Undersökningar visar att stora moderfiskar producerar bättre yngel och att de stora moderfiskarna säkerställer den genetiska mångfalden hos vandringsfiskbestånden. Det är lättare för fiskare att frigöra fiskar från krokar som inte har hullingar, och de fångade och frisläppta fiskarna kommer lättare över påfrestningen.

Vattentemperaturens inverkan på fisket

Vattentemperaturen i Äkäsjoki kan under den snöfria tiden följas upp i realtid i tjänsten SensorMonitor (map.sensormonitor.fi). Läs mer i anvisningarna för ansvarsfulla fiskare om hur du kan beakta höga temperaturer i din egen verksamhet.