Hoppa till huvudinnehåll

Torne älv-Muonio älv-Könkämä älv 2502

ÄNDRINGAR I FISKE I GRÄNSÄLV ÄR MÖJLIGA PÅ GRUND AV CORONAEPIDEMIN. VI MEDDELAR OM ALLA ÄNDRINGAR PÅ DEN HÄR SIDAN.

Torne-Muonio älv, som börjar i Lapplands fjäll och mynnar ut i Bottenhavet, är Europas längsta fritt flödande laxälv. Den är ca 450 kilometer lång och ställvis går den från att vara en 100 meter bred fors till ett en kilometer brett lugnvatten. Torne-Muonio älv är gränsälv mellan Finland och Sverige. I älven finns lax, havsöring och harr.

Fisketillståndsområdet Torne älv-Muonio älv-Könkämä älv är populärt bland kast- och flugfiskare. En traditionell fiskemetod är laxrodd, men det finns också fina ställen för fiske från älvstränderna.

Informationskarta över fisketillståndsområdet (infokartta.fi) 

Torne älv-Muonio älv-Könkämä älv

Rekreationsfiske
Laxfiske är tillåtet 1.6 - 31.8. Laxfiske är förbjudet: Finsk tid söndag kl. 19:00 - måndag kl. 19:00. Svensk tid söndag kl. 18:00 - måndag kl. 18:00. Allt fiske är förbjudet 15.9. - 15.12.
Kastfiske, Flugfiske, Trolling
Harr, Gädda, Havslax, Abborre, Sik

Köp tillstånd

Priser:

Samtillstånd
 • 20 € / dygn
 • 80 € / vecka
 • 160 € / säsong
Samtillstånd 15-18-åringar
 • 10 € / dygn
 • 40 € / vecka
 • 80 € / säsong
Samtillstånd på ett område
 • 60 € / säsong
Samtillstånd på ett område 15-18-åringar
 • 30 € / säsong

Personer under 15 år behöver inte samtillstånd för handredskapsfiske i området.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

Andra ställen som säljer tillstånd hittar du på informationskartans webbsidor.

 

Tillstånd kvar / Dagar kvar
 • Flera kvar
 • Mindre än 5 kvar
 • Slut

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Laxfiske är tillåtet 1.6 - 31.8. Laxfiske är förbjudet: Finsk tid söndag kl. 19:00 - måndag kl. 19:00. Svensk tid söndag kl. 18:00 - måndag kl. 18:00. Allt fiske är förbjudet 15.9. - 15.12.
 • Laxfiske är tillåtet 1.6 - 31.8.
 • Laxfiske är förbjudet:
 • Finsk tid söndag kl. 19.00 - måndag kl. 19.00
 • Svensk tid söndag kl. 18.00 - måndag kl. 18.00
 • Allt fiske är förbjudet 15.9 - 15.12.
 • Öringen är fredad, öringar som fås som byte måste omedelbart släppas tillbaka i vattnet, levande eller döda.
 • Krokfiske, där syftet är att kroka fisken från utsidan, är förbjudet.
 • Vid fiske med spö och drag är användning av motor förbjuden, förutom i lugnvattnen nedanför bron mellan Övertorneå och Aavasaksa ner till Torne älvs mynning.
 • Fiske får inte bedrivas närmare än 200 meter från laxdammar och notställen.
 • Vid dragrodd ska även roddaren ha ett giltigt samtillstånd. På finska sidan ska roddaren dessutom ha betalt fiskevårdsavgiften.
 • Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral, Havs- och vattenmyndigheten samt fiskelagen och vattenägarna som är avtalsparter i Torne-Muonio-Könkämä älvs samtillståndsområde har slutit ett gemensamt avtal om handredskapsfiske.

FISKE PÅ FINSKA SIDAN:

 • I Finland gäller samtillståndet laxfiske i gränsälvarna Torne älv, Muonio älv och Könkämä älv.
 • Andra fiskarter får fiskas endast i följande fisketillståndsinnehavares vattenområden från Torne älvs mynning till nedanför Vuoskujokis mynning i Könkämä älv: Pirkkiö fiskelag, Torneå stad, Kiviranta fiskelag, Kukkolakoski fiskelag, Karunki fiskelag, Kukkola delägarlag, Alavojakkala skifteslags delägarlag, Ylivojakkala fiskelag, Matkakoski Oy, Korpikylä delägarlag, Kauliranta fiskelag, Närkki-Tengeliö-Portimo fiskelag, Kainuunkylä fiskelag, Nuotioranta fiskelag, Alkkula fiskelag, Armassaari fiskelag, Finska staten/Forststyrelsen, Lappea-Ääverkoski delägarlag, Kolari fiskelag, Ristimella-Luttunen delägarlag, Kangosjärvi delägarlag, Muonionniska delägarlag, Ylimuonio delägarlag, Ylimuonion Isosaari delägarlag, Kätkäsuvanto delägarlag, Palojoensuu delägarlag, Karesuvanto fiskelag, Kelottijärvi fiskelag, Lompolo 1:1 & Kuivakankaan fiskelag.

FISKE PÅ SVENSKA SIDAN:

 • I Sverige gäller samtillståndet laxfiske i Torne älv, från älvmynningen till Pajala kommuns södra gräns. I Torne älv och Muonio älv norrut från Pajala kommuns södra gräns gäller avtalet laxfiske i de vatten som tillhör avtalsparterna med fiskerätt.
 • Detta avtal gäller inte i Matkakoski fiskeområde i Haparanda kommun, där ett särskilt fiskeavtal för lax och öring gäller.
 • Andra fiskarter får fiskas endast i de avtalsparters vatten som innehar fiskerätt, förutom i Pajala kommun, där avtalet gäller endast laxfiske: Nedre Vojakkala skifteslags gemensamma vatten, Övre Vojakkala skifteslags gemensamma vatten, Kukkola skifteslags gemensamma vatten, Karunki skifteslags gemensamma vatten, ForestLand/Linus Rova, Parkajoki gemensamma vatten, Kieksiäisvaara skifteslags gemensamma vatten, Kengis Bruk AB/C-E Sohlbergs gemensamma vatten, Ruokojärvi skifteslags gemensamma vatten, Jarhoinens skifteslags gemensamma vatten, Juoksenki skifteslags gemensamma vatten, Kuivakangas skifteslags gemensamma vatten, Pello skifteslags gemensamma vatten, Kassa skifteslags gemensamma vatten, Ruskola skifteslags gemensamma vatten, Vitsaniemi skifteslags gemensamma vatten, Niemis skifteslags gemensamma vatten, Päkkilä gemensamma vatten, Huuki skifteslags gemensamma vatten, Koivukylä Byasams Samfälligshetsförening, Ristimella 1:1.

FÅNGSTMETODER SOM SAMTILLSTÅNDET BERÄTTIGAR TILL:

 • Samtillståndet berättigar enligt de villkor som nämns på fiskekortet till fiske med spö och drag samt pirk i de vatten där avtalsparterna innehar fiskerätt. Vid fiske från rodd- eller motorbåt får fiske alltså bedrivas endast i dessa vattenområden.
 • I Finland berättigar samtillståndet till fiske från stranden. I Sverige får fiske från stranden bedrivas i de skifteslags områden som står som avtalsparter samt i Pajala kommuns område endast på de ställen som fiskelagen märkt ut.
 • Utöver detta avtal gäller staternas beslut om fiske i Torne älvs fiskeområde.

Anvisningar för laxfiske:

1. Vid fiske ska dessa fiskeanvisningar samt de fiskeförordningar Sveriges och Finlands regeringar fastslagit följas.

2. Om du inte känner till älven tillräckligt väl, be om anvisningar av lokala fiskare, så att du kan röra dig tryggt och fiska utan att störa andra. Ta vara på dig själv - det finns inget alternativ till flytväst.

3. Kör med motor längs lederna till de markerade startställena på stränderna. Vid högt vatten är leden vanligen i mitten av älven, vid lågt vatten även annanstans.

4. Undvik att köra med motor över fiskeställena. Runda andra fiskare på så långt avstånd som möjligt och sakta farten.

5. Börja fiskandet på startplatsen på din egen tur. Träng dig inte före - det orsakar bara onödigt gräl.

6. Om det på stranden finns fiskare som väntar på sin roddtur, gå i land och vänta på din tur. Åk inte ut och fiska nedanför båtarna som väntar vid startstället.

7. Dra inte ut på fiskandet på ett fiskeställe, det stör andra.

8. Väj alltid för fiskare som tröttar en fisk och kom ihåg att en lax som sitter fast på kroken kan vara så långt som ett par hundra meter från fiskaren. Ta vid behov in din egen lina.

9. Gör inte upp eld annat än på de platser som är avsedda för det. Skada inte levande träd. Vindskydden är inte avsedda för boende utan för pauser och kort vila.

10. Skräpa inte ner! Ta med dig ditt avfall eller sätt det i sopsäckarna som är avsedda för det. Brännbart avfall kan du bränna på eldplatserna. Skydda alltid den känsliga naturen runt omkring dig.

11. Kom ihåg att göra din fångstanmälan - den är viktigare än du tror! Anmälningsställen hittar du hos de flesta tillståndsförsäljare, i sportaffärer och på campingplatser.

12. Var inte snål! Lax finns inte i obegränsat antal och Du har precis som alla andra ansvar för att laxstammen ska hållas vid liv. Kom ihåg att lax inte ens i frysen håller längre än ett par månader. Både på finska och svenska sidan är fångstkvoten en lax per dygn.

Ytterligare information:

 • Ilkka Paaso, Gsm +358 (0)400 187 954, E-mail: yhteislupa@gmail.com
 • På webbadressen www.yhteislupa.com

Fångstkvot och fångstrespons

1 lax / fiskedygn / fiskare

Från och med 2020 lämnas fångstrespons för detta fiskeställe genom att svara på Naturresursinstitutets och Forststyrelsens fiskeenkät. En länk till enkäten i fråga finns under punkten Beställningshistorik på ditt kundkonto i webbutiken. Du får också per e-post en uppmaning att svara på enkäten.

Fångstmått och fredningstider

 • Lax 50 cm
 • Harr 35 cm

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Enontekis turistinformation

Tosilappi.fi (Enontekis)