Hoppa till huvudinnehåll

Torne älv-Muonio älv-Könkämä älv 2502

Torne-Muonio älv, som börjar i Lapplands fjäll och mynnar ut i Bottenhavet, är Europas längsta fritt flödande laxälv. Den är ca 450 kilometer lång och ställvis går den från att vara en 100 meter bred fors till ett en kilometer brett lugnvatten. Torne-Muonio älv är gränsälv mellan Finland och Sverige. I älven finns lax, havsöring och harr.

Fisketillståndsområdet Torne älv-Muonio älv-Könkämä älv är populärt bland kast- och flugfiskare. En traditionell fiskemetod är laxrodd, men det finns också fina ställen för fiske från älvstränderna.

Informationskarta över fisketillståndsområdet (infokartta.fi).

Naturresursinstitutet utreder hur laxar som släppts fria ur fångstredskap i havet överlever och vandrar. Fångar du en märkt lax ska du skicka uppgifterna på märket till Naturresursinstitutet. Naturresursinstitutet betalar 25 euro för uppgifterna. Anvisningar finns på adressen luke.fi (på finska).

Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland och Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi).

År 2024 kommer laxfiske att vara tillåtet från den 8 juni (kl. 12.00 finsk tid) till den 25 augusti.

Torne älv-Muonio älv-Könkämä älv

Rekreationsfiske
Allt fiske är förbjudet 15.9.–15.12. Kontrollera undantag från fisketider i tillståndsvillkoren.
Kastfiske, Flugfiske, Trolling
Harr, Gädda, Havslax, Abborre, Sik

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 21.5.2024 klockan 9.00.

Kunden kan välja att köpa ett samtillstånd som är giltigt i alla områden eller i ett av följande områden:

 • område 1 Tornio
 • område 2 Ylitornio
 • område 3 Pello
 • område 4 Kolari
 • område 5 Muonio
 • område 6 Enontekiö.

För 15–17-åringar är samtillståndets pris hälften av priset på ett samtillstånd för vuxna. Barn under 15 år behöver inget samtillstånd för att fiska i gränsälven.

Tillstånd att fiska i alla vattenområden som hör till samtillståndet

Om kunden köper ett samtillstånd som är giltigt i alla vattenområden kan hen välja om tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar, 7 dygn eller hela perioden. Priserna för samtillstånd är följande:

Samtillstånd för vuxna

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 20 €
7 dygn 90 €
Hela perioden 200 €

Samtillstånd för 15–17-åringar

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 10 €
7 dygn 45 €
Hela perioden 100 €

Tillstånd att fiska i ett område

Samtillstånd i ett område gäller under hela perioden och kostar 90 euro för vuxna eller 45 euro för 15–17-åringar.

 

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Andra ställen som säljer tillstånd hittar du på informationskartans webbsidor.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Allt fiske är förbjudet 15.9.–15.12. Kontrollera undantag från fisketider i tillståndsvillkoren.

Vad får man göra med tillståndet

Samtillståndet berättigar enligt de villkor som nämns på fiskekortet till fiske med spö och drag samt pilk i de vatten där avtalsparterna innehar fiskerätt. Vid fiske från rodd- eller motorbåt får fiske alltså bedrivas endast i dessa vattenområden. När du fiskar ska du följa samtillståndets villkor.

Vid dragrodd ska även roddaren ha ett giltigt samtillstånd. Också den som ror båten ska betala fiskevårdsavgiften, om hen är 18–69 år gammal och deltar i fisket med ett spö eller fångstredskap på den finska sidan. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala avgiften.

Utöver detta avtal gäller staternas beslut om fiske i Torne älvs fiskeområde.

Vattendrag och områdesvisa begränsningar som hör till samtillståndet

Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral, Havs- och vattenmyndigheten samt fiskelagen och vattenägarna som är avtalsparter i Torne-Muonio-Könkämä älvs samtillståndsområde har slutit ett gemensamt avtal om handredskapsfiske. Till samtillståndsområdet Torne älv-Muonio älv-Könkämä älv hör fiskelag, delägarlag och vattenområdenas ägare.

FISKE PÅ FINSKA SIDAN

I Finland gäller samtillståndet laxfiske i gränsälvarna Torne älv, Muonio älv och Könkämä älv.

Andra fiskarter får fiskas endast i de parters vattenområden som innehar fiskerätt från Torne älvs mynning till Ala-Kilpisjärvis utlopp:

 • Pirkkiö fiskelag
 • Torneå stad
 • Kiviranta fiskelag 
 • Kukkolankoski fiskelag 
 • Karunki fiskelag 
 • Kukkola delägarlag 
 • Alavojakkala skifteslags delägarlag 
 • Ylivojakkala fiskelag 
 • Matkakoski Oy 
 • Korpikylä delägarlag 
 • Kauliranta fiskelag 
 • Närkki-Tengeliö-Portimo fiskelag 
 • Kainuunkylä fiskelag 
 • Nuotioranta fiskelag 
 • Alkkula fiskelag 
 • Armassaari fiskelag 
 • Finska staten/Forststyrelsen 
 • Lappea-Ääverkoski delägarlag 
 • Kolari fiskelag 
 • Ristimella-Luttunen delägarlag 
 • Kangosjärvi delägarlag 
 • Muonionniska delägarlag 
 • Ylimuonio delägarlag 
 • Ylimuonion Isosaari delägarlag 
 • Kätkäsuvanto delägarlag 
 • Palojoensuu delägarlag 
 • Karesuvanto fiskelag 
 • Kelottijärvi fiskelag 
 • Lompolo 1:1 
 • Kuivakankaan fiskelag
 • Lempeän fiskelag
FISKE PÅ SVENSKA SIDAN

I Sverige gäller samtillståndet laxfiske i Torne älv, från älvmynningen till Pajala kommuns södra gräns. Detta avtal gäller inte i Matkakoski fiskeområde i Haparanda kommun, där ett särskilt fiskeavtal för lax och öring gäller.

I Torne älv och Muonio älv norrut från Pajala kommuns södra gräns gäller avtalet laxfiske i de vatten som tillhör avtalsparterna med fiskerätt.

Andra fiskarter får fiskas endast i de avtalsparters vatten som innehar fiskerätt:

 • Nedre Vojakkala skifteslags gemensamma vatten
 • Övre Vojakkala skifteslags gemensamma vatten 
 • Kukkola skifteslags gemensamma vatten 
 • Karunki skifteslags gemensamma vatten 
 • ForestLand/Linus Rova 
 • Parkajoki gemensamma vatten 
 • Kieksiäisvaara skifteslags gemensamma vatten 
 • Kengis Bruk AB/C-E Sohlbergs gemensamma vatten 
 • Ruokojärvi skifteslags gemensamma vatten 
 • Jarhoinens skifteslags gemensamma vatten 
 • Juoksenki skifteslags gemensamma vatten 
 • Kuivakangas skifteslags gemensamma vatten 
 • Pello skifteslags gemensamma vatten 
 • Kassa skifteslags gemensamma vatten 
 • Ruskola skifteslags gemensamma vatten 
 • Vitsaniemi skifteslags gemensamma vatten
 • Niemis skifteslags gemensamma vatten
 • Päkkilä gemensamma vatten
 • Huuki skifteslags gemensamma vatten
 • Ristimella 1:1
 • Koivukylä Byasams Samfälligshetsförening.

I Pajala kommun gäller avtalet endast laxfiske.

Områdesvisa begränsningar

I Finland berättigar samtillståndet till fiske från stranden.

I Sverige får fiske från stranden bedrivas i de skifteslags områden som står som avtalsparter samt i Pajala kommuns område endast på de ställen som fiskelagen märkt ut.

Fiske får inte bedrivas närmare än 200 meter från laxdammar och notställen.

Fiskeredskap, fångstmetoder och vattenfordon

Krokfiske, där syftet är att kroka fisken från utsidan, är förbjudet.

När fluga med kasttyngd, rev och drag används i älvens vatten, får fiskaren använda endast enkelkrok med en maxstorlek 12 mm. Fiskesäsongen för spinnfiske och användning av beten som väger mer än 40 gram är från kl. 12.00 den 8 juni till den 16 juni i utsedda områden. Detta är ett tilläggsvillkor till paragraf 8 i fiskestadgan.

Vid fiske med spö och drag är användning av motor förbjuden, förutom i lugnvattnen nedanför bron mellan Övertorneå och Aavasaksa ner till Torne älvs mynning.

Läs mer om fiske i Torne älv på ELY-centralens webbplats (ely-keskus.fi).

Anvisningar för laxfiske:

1. Vid fiske ska dessa fiskeanvisningar samt de fiskeförordningar Sveriges och Finlands regeringar fastslagit följas.

2. Om du inte känner till älven tillräckligt väl, be om anvisningar av lokala fiskare, så att du kan röra dig tryggt och fiska utan att störa andra. Ta vara på dig själv - det finns inget alternativ till flytväst.

3. Kör med motor längs lederna till de markerade startställena på stränderna. Vid högt vatten är leden vanligen i mitten av älven, vid lågt vatten även annanstans.

4. Undvik att köra med motor över fiskeställena. Runda andra fiskare på så långt avstånd som möjligt och sakta farten.

5. Börja fiskandet på startplatsen på din egen tur. Träng dig inte före - det orsakar bara onödigt gräl.

6. Om det på stranden finns fiskare som väntar på sin roddtur, gå i land och vänta på din tur. Åk inte ut och fiska nedanför båtarna som väntar vid startstället.

7. Dra inte ut på fiskandet på ett fiskeställe, det stör andra.

8. Väj alltid för fiskare som tröttar en fisk och kom ihåg att en lax som sitter fast på kroken kan vara så långt som ett par hundra meter från fiskaren. Ta vid behov in din egen lina.

9. Gör inte upp eld annat än på de platser som är avsedda för det. Skada inte levande träd. Vindskydden är inte avsedda för boende utan för pauser och kort vila.

10. Skräpa inte ner! Ta med dig ditt avfall eller sätt det i sopsäckarna som är avsedda för det. Brännbart avfall kan du bränna på eldplatserna. Skydda alltid den känsliga naturen runt omkring dig.

11. Kom ihåg att göra din fångstanmälan - den är viktigare än du tror! Anmälningsställen hittar du hos de flesta tillståndsförsäljare, i sportaffärer och på campingplatser.

12. Var inte snål! Lax finns inte i obegränsat antal och Du har precis som alla andra ansvar för att laxstammen ska hållas vid liv. Kom ihåg att lax inte ens i frysen håller längre än ett par månader. Både på finska och svenska sidan är fångstkvoten en lax per dygn.

Fångstkvot

Under 24 timmar får en fiskare ta upp ett (1) lax. Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Alla storlekar ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Lax Minst 50 cm 26.8.–8.6. samt varje vecka från söndag till måndag*
Harr Minst 35 cm

Från Kilpisjärvi utlopp nedströms 1.4.–31.5.

*Laxfiske är tillåtet från den 8 juni (från kl. 12.00 finsk tid) till den 25 augusti. Lax har en fridlysningstid på 24 timmar varje vecka, då laxfiske är förbjudet. Fridlysningstiden börjar söndagar kl. 19.00 finsk tid och kl. 18.00 svensk tid. Fridlysningstiden slutar måndagar kl. 19.00 finsk tid och kl. 18.00 svensk tid.

 

Övriga uppgifter

Tjänster i området

 

 

Ytterligare information om fiske i samtillståndsområdet Torne älv-Muonio älv-Könkämä älv fås

 • På webbadressen www.tornealvslaxkort.se
 • Ilkka Paaso, på numret +358 (0)400 187 954,
 • E-post yhteislupa@gmail.com