Siirry pääsisältöön

Sorsasalo-Ahveninen 7693

Sorsasalo-Ahvenisen yhtenäinen, suurimmaksi osaksi metsätalouskäytössä oleva metsästysalue sijaitsee Varkauden kaupungin kupeessa ja jakaantuu kolmen kunnan alueelle. Aluetta leimaava piirre on maaston kivisyys. Talousmetsän vastapainoksi metsästysalueen keskellä sijaitsee Kivimäensalon luonnonsuojelualue. Metsäautotieverkosto on kattava ja tiet ovat hyvässä kunnossa. Alue on helposti saavutettavissa, eikä ajomatkaa kerry kovinkaan paljon esimerkiksi Kuopiosta. Alue on myös suosittu lähivirkistyskohde marjastajille, sienestäjille ja ulkoilijoille.

Kivimäensalon luonnonsuojelualueella metsästystä on rajoitettu. 

Katso lisätietoja rajoituksista lupaehtojen kohdasta Huomioitavaa tällä alueella.

Sorsasalo-Ahveninen

7417 ha
Ei
Kanalinnut, Pienpedot, Majava, Jänis
Kanalinnut, Vesilinnut ja jänis
Pienpedot, Majava
teeri, pyy, metsäjänis, pienpedot

Vuorokausilupa

Metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi jokaiselle lupa-alueelle on määritelty myytävien lupien enimmäismäärä. Lupia myydään kunnes tämä määrä saavutetaan.

Lupakohtaiset saaliskiintiöt on kerrottu lupaehdoissa.

Alle 15-vuotias voi metsästää pienriistaa ilman omaa lupaa sellaisen henkilön metsästysluvan saaliskiintiöön, joka on täyttänyt 18 vuotta ja omaa aseen hallussapitoluvan. Alle 15-vuotiaan metsästäjän täytyy myös olla hänen välittömässä valvonnassaan.

Kanalintuluvat

Vuorokausilupa Hinta
Täysi-ikäiselle, 1 vrk 20 €
Alle 18-vuotiaalle, 1 vrk 5 €
Vuonna 2024 Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen alueilla myynti alkaa 10.6. ja 26.8.

Vesilintu- ja jänisluvat

Vuorokausilupa Hinta
1 vuorokausi 12 €

Luvat tulevat myyntiin 17.6.2024.

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Kanalintujen kausiluvat

Alueelle ei ole saatavilla kausilupaa kanalinnuille.

Muut kausiluvat

Kausilupa on hyvä vaihtoehto, jos haluat metsästää usein samalla alueella, ja sinulla ei ole mahdollisuutta metsästää jonkin metsästysseuran mailla.

Luvat tulevat myyntiin 17.6.2024.

Vesilintu- ja jänisluvat

Huomioithan, ettei vesilintu- ja jäniskausilupia enää haeta lupahakujärjestelmän kautta. Niitä voi ostaa verkkokaupasta tai palvelunumerosta, aivan kuten lyhytaikaisia lupia vesilinnun ja jäniksen metsästykseen.

Lupa Hinta
Osakausilupa (voimassa 1.11.–30.4.) 70 €

Koko kauden kausilupia vesilinnulle ja jänikselle ei ole saatavilla tälle alueelle.

Pienpetoluvat

Lupa Hinta
Kausilupa (1.8.–30.4.) 12 €

Majavaluvat

Lupa Hinta
Kausilupa (20.8.–30.4.) 25 €

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Lupaehdot

Huomioitavaa tällä alueella

Metsästysalueen keskellä sijaitsee Kivimäensalon luonnonsuojelualue (204/2019 Valtioneuvoston asetus Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista). Kivimäensalon luonnonsuojelualueella saa Valtioneuvoston asetuksen nojalla metsästää 1.9.-28.2. välisenä aikana metsäjänistä, rusakkoa ja villisikaa, sekä 10.9. - 31.10. välisenä aikana teertä, pyytä ja metsoa. Lisäksi on mahdollista Metsähallituksen metsästysluvalla pyydystää 1.9.-28.2. välisenä aikana minkkiä ja supikoiraa. Lisäksi kanadanmajavan metsästys on sallittu majavanmetsästysluvalla Kivimäensalon luonnonsuojelualueella 1.9.-30.4 välisenä aikana, 22.4.2030 saakka (Metsähallituksen hallintopäätös MH1820/2020). Muun pienriistan metsästys on Kivimäensalon suojelualueella kiellettyä.

Katso tarkemmat rajaukset rajoitusalueista lupa-alueen kartasta tai Retkikartta.fi-palvelusta.

Pienpetoluvalla koiran irtipito on sallittu ainoastaan pienpetoluvan lupaehdoissa mainittujen lajien metsästykseen 20.8 - 30.4 välisenä aikana. Koiran irtipito muussa tarkoituksessa kuten koiran ulkoilutus ilman lupaehdoissa mainittujen lajien metsästystarkoitusta, muun riistan ajattaminen tai koiran kouluttaminen muilla riistalajeilla, on kielletty.

Neuvonta

  • Erälupien palvelunumero: 020 69 2424 (avoinna arkisin 9-15)

Palveluita alueella