Siirry pääsisältöön

Lohikoski-Likastenperä 7680

Metsähallituksen kaakkoisin lupametsästysalue Lohikoski-Likastenperä sijaitsee Sulkavan ja Savonlinnan rajalla. Alue on kumpuilevaa ja mäkistä, paikoitellen myös hyvin kallioista jyrkkine kallionrinteineen. Maastoa värittävät pienet lammet ja järvet sekä mäkien välisissä kuruissa virtaavat purot ja joet. Alue on suurimmaksi osaksi metsätalousmaata koostuen nuorista ja varttuneista kasvatusmetsistä. Ei isoja avosoita. Metsäkanalinnuista teeri ja pyy ovat yleisimpiä saaliita. Alueella on hyvä metsäautotieverkosto.

Metsästysalueeseen kuuluu Lohikosken luonnonsuojelualue, jossa metsästystä on rajoitettu. Majavanmetsästys on sallittu osalla lupa-alueesta. Katso lisätietoja rajoituksista lupaehtojen kohdasta Huomioitavaa tällä alueella.

Lohikoski-Likastenperä

5375 ha
Ei
Kanalinnut, Vesilinnut, Pienpedot, Jänis
Kanalinnut, Vesilinnut ja jänis
Pienpedot
teeri, pyy, metsäjänis, pienpedot

Vuorokausilupa

Metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi jokaiselle lupa-alueelle on määritelty myytävien lupien enimmäismäärä. Lupia myydään kunnes tämä määrä saavutetaan.

Lupakohtaiset saaliskiintiöt on kerrottu lupaehdoissa.

Alle 15-vuotias voi metsästää pienriistaa ilman omaa lupaa sellaisen henkilön metsästysluvan saaliskiintiöön, joka on täyttänyt 18 vuotta ja omaa aseen hallussapitoluvan. Alle 15-vuotiaan metsästäjän täytyy myös olla hänen välittömässä valvonnassaan.

Kanalintuluvat

Vuorokausilupa Hinta
Täysi-ikäiselle, 1 vrk 20 €
Alle 18-vuotiaalle, 1 vrk 5 €
Vuonna 2024 Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen alueilla myynti alkaa 10.6. ja 26.8.

Vesilintu- ja jänisluvat

Vuorokausilupa Hinta
1 vuorokausi 12 €

Luvat tulevat myyntiin 17.6.2024.

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Kanalintujen kausiluvat

Alueelle ei ole saatavilla kausilupaa kanalinnuille.

Muut kausiluvat

Kausilupa on hyvä vaihtoehto, jos haluat metsästää usein samalla alueella, ja sinulla ei ole mahdollisuutta metsästää jonkin metsästysseuran mailla.

Luvat tulevat myyntiin 17.6.2024.

Vesilintu- ja jänisluvat

Huomioithan, ettei vesilintu- ja jäniskausilupia enää haeta lupahakujärjestelmän kautta. Niitä voi ostaa verkkokaupasta tai palvelunumerosta, aivan kuten lyhytaikaisia lupia vesilinnun ja jäniksen metsästykseen.

Lupa Hinta
Osakausilupa (voimassa 1.11.–30.4.) 70 €

Koko kauden kausilupia vesilinnulle ja jänikselle ei ole saatavilla tälle alueelle.

Pienpetoluvat

Lupa Hinta
Kausilupa (1.8.–30.4.) 12 €

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Lupaehdot

Huomioitavaa tällä alueella

Metsästysalueeseen kuuluu Lohikosken luonnonsuojelualue (204/2019 Valtioneuvoston asetus Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista). Alue on merkitty lupa-alueen karttaan. Suojelualueella saa valtioneuvoston asetuksen nojalla metsästää 1.9. - 28.2. välisenä aikana metsäjänistä, rusakkoa ja villisikaa sekä 10.9. - 31.10. välisenä aikana teertä, pyytä ja metsoa. Lisäksi on mahdollista Metsähallituksen metsästysluvalla pyydystää 1.9. - 28.2. välisenä aikana minkkiä ja supikoiraa. Muu pienriistan metsästys on Lohikosken suojelualueella kiellettyä.

Metsästysalue rajoittuu idästä ja kaakosta Jukajärven ampuma-alueeseen. Ajantasaisen tiedon käynnissä olevista sekä pian alkavista ammunnoista näet osoitteesta puolustusvoimat.fi.

Majavan ja pienpetojen metsästys

Majavanmetsästys on sallittu ainoastaan osalla lupa-alueesta. Majavanmetsästysalue on merkitty lupa-alueen karttaan sekä Retkikartta.fi-palveluun. Huomioi majavanmetsästyslupa-alueen sisällä ja rajoilla olevat yksityiset vesialueet, joissa metsästys ei ole sallittu Metsähallituksen majavanmetsästysluvalla. Majavanmetsästysalueeseen sisältyy myös osittain Lohikosken luonnonsuojelualuetta. Kanadanmajavan metsästys on sallittu majavanmetsästysluvalla Lohikosken luonnonsuojelualueella 1.9. - 30.4. välisenä aikana 22.4.2030 saakka (Metsähallituksen hallintopäätös MH1820/2020).

Katso tarkemmat rajaukset rajoitusalueista lupa-alueen kartasta tai Retkikartta.fi-palvelusta.

Pienpetoluvalla koiran irtipito on sallittu ainoastaan pienpetoluvan lupaehdoissa mainittujen lajien metsästykseen 20.8. - 30.4. välisenä aikana. Koiran irtipito muussa tarkoituksessa, kuten koiran ulkoilutus ilman lupaehdoissa mainittujen lajien metsästystarkoitusta, muun riistan ajattaminen tai koiran kouluttaminen muilla riistalajeilla, on kielletty.

Neuvonta

  • Erälupien palvelunumero: 020 69 2424 (avoinna arkisin 9-15)

Palveluita alueella