Siirry pääsisältöön

Suomessa voi harrastaa moottorikelkkailua moottorikelkkailureiteillä sekä kuntien ja Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla.

Viralliset reitit ovat moottorikelkkaliikenteeseen tarkoitettuja, tieliikennelaissa määriteltyjä teitä, ja niiden käyttö on ilmaista.

Metsähallituksen moottorikelkkaurat ovat maksullisia, epävirallisia reittejä, joilla ajamiseen kelkkailija voi hankkia Metsähallitukselta henkilökohtaisen tai perheen yhteisen uraluvan. Uraluvan saa helposti netistä, puhelinpalvelusta tai paikallisista toimipaikoista. Uraluvalla voit kelkkailla kaikilla niillä urilla, jotka löydät Metsähallituksen urakartastosta. Huomaathan, että uralupa on maksuton omassa kotikunnassaan kelkkailevalle.

Kelkkailureitistöä on yhteensä lähes 20 000 kilometriä, josta noin 3500 kilometriä on Metsähallituksen kelkkauria. Urien varsilla on usein mukavia tauko- ja tulistelupaikkoja sekä muita palveluja.

Vapaa moottorikelkkailu, josta käytetään myös nimityksiä syvän lumen kelkkailu, umpihankikelkkailu tai freeride, on mahdollista sille erikseen osoitetuilla alueilla, kun hankkii uraluvan. Vapaasta kelkkailusta voit lukea lisää metsa.fi-sivustolta.

Uralupa

Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla tarvitset uraluvan. Uralupa oikeuttaa kelkkailuun kaikilla Metsähallituksen merkitsemillä moottorikelkkaurilla koko maassa.

Yhdellä kausiluvalla saavat kelkkailla kaikki perheenjäsenet.

Hinnat

Henkilökohtainen uralupa

 • 10 € / 3 h
 • 17 € / vuorokausi
 • 35 € / viikko
 • 60 € / kausi (voimassa koko kelkkailukauden 1.10.–30.5.)

Perhelupa

Kun ostat kausiluvan, se oikeuttaa myös muut perheenjäsenesi kelkkailemaan. Perheeksi katsotaan vanhemmat ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Huomaathan, että moottorikelkan kuljettajalta vaaditaan vähintään 15 vuoden ikää.

Valvonnan helpottamiseksi lupaa käyttävien perheenjäsenten nimet yleensä kirjataan lupaan, kun lupa ostetaan asiakaspalvelupisteestä tai palvelunumerosta.

VERKKOKAUPPA

Verkkokaupasta voit ostaa uraluvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.
Siirry verkkokauppaan (verkkokauppa.eraluvat.fi).

Eräluvat-sovellus

Sovelluksella voit ostaa uraluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai credit-kortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

ERÄLUPIEN PALVELUNUMERO: 020 69 2424

Uralupia välittää myös Eräluvat-puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

PALVELUPISTEET

Uraluvan voi ostaa myös Metsähallituksen asiakaspalvelupisteistä ja monista ulkopuolisista luvanmyyntipaikoista.

MOBIILILUPA

Mobiililuvat ovat poistuneet käytöstä 1.1.2020 operaattorin luovuttua järjestelmän ylläpidosta.

Uralupaehdot

 • Uralupa oikeuttaa ajamaan moottorikelkalla tai muulla jalaksin tai teloilla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, jonka omamassa on enintään 800 kg, Metsähallituksen hallinnassa olevalla alueella merkityillä kelkkaurilla koko maassa lumipeitteisenä aikana lumipeitteen ollessa vähintään 20 senttimetrin paksuinen.
 • Lupa on henkilökohtainen ja koskee vain luvassa mainittuja henkilöitä. Koko kaudeksi ostettu uralupa toimii samalla perhelupana. Perheeksi katsotaan vanhemmat ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Mikäli perheenjäseniä ei ole kirjattu lupaan, luvanhaltija on velvollinen todistamaan valvojalle määräajassa, että hänen taloudessaan on voimassa oleva kausi-/perhelupa.
 • Lupa on voimassa vasta kun lupa on maksettu. Lupa on pidettävä mukana maksutositteineen maastossa ajettaessa ja se on esitettävä pyydettäessä valvontaan oikeutetulle henkilölle.
 • Käytettävään moottoriajoneuvoon tulee olla voimassa oleva liikennevakuutus. Luvanhaltijan on korvattava vahinko, jonka hän tai hänen käytössään oleva ajoneuvo aiheuttaa Metsähallitukselle tai kolmannelle osapuolelle. Luvanhaltija on velvollinen ilmoittamaan aiheuttamastaan vahingosta.
 • Liikkuminen tämän luvan oikeuttamalla alueella tapahtuu kuljettajan vastuulla.
 • Tämä lupa voidaan välittömästi peruuttaa, jos sen haltija rikkoo annettuja lupaehtoja, tai ei noudata maastoliikenteestä voimassa olevia säädöksiä tai määräyksiä.
 • Tähän päätökseen tyytymätön voi Metsähallituksesta annetun lain 22. pykälän mukaan hakea siihen oikaisua Metsähallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen alkaa siitä päivästä, jona päätös on annettu asianosaiselle. Päätöksen ja siihen liitetyn oikaisuvaatimusosoituksen saa Metsähallitukselta.
 • Mikäli uraluvan kesto ajoittuu vuoden 2023 puolelle, on otettava huomioon seuraava: uralupa on vuoden 2022 jälkeisenä aikana voimassa, mikäli vuosien 2023–2025 maastoliikenteen kiintiöpäätös on tuolloin voimassa. Kiintiöpäätös on tarkistettavissa sivulta eraluvat.fi/erapalvelut/kiintiopaatokset.