Utsjoki 1572

Lupamyynti alkaa toukokuussa. Tämän sivun tiedot päivitetään tammikuun 2020 aikana.

 

Utsjoen pääuoma on Tenojoen tärkeimpiä isompia sivujokia. Jokialue on helposti saavutettavissa Inari-Utsjoki maantien varrelta. Joki virtaa useiden suurehkojen järvien ja lompoloiden läpi. Utsjoki on tärkeä Jäämeren lohen lisääntymisjoki. Lohikannan turvaaminen ja lisääminen perustuu riittävään kutukantaan ja kiintiöityyn kalastuslupien määrään. Kalastusta säädellään sivuvesisäännöllä ja lupaehdoilla. Kalastus on sallittua jokisuusta - Kevojärvi välisellä alueella. Tarkasta kalastusalueen rajat lupa-aluekartasta.

Alueella on pysyvää asutusta ja yksityisiä lupa-alueeseen kuulumattomia vesialueita.

Viikkorauhoitus: Kalastus on kiellettyä sunnuntai klo 19:00 ja maanantai klo 19:00 välisenä aikana.

Kalastuslupien määrä on rajoitettu, joten tarkista lupien saatavuus etukäteen ennen matkalle lähtöä. Lupia myydään 1.7.-20.8. väliselle ajalle.

Utsjoki

Vapakalastus
1.7 - 20.8. Lupavuorokausi alkaa klo 07:00 / 19:00
Perhokalastus, Heittokalastus
Merilohi, Taimen, Harjus, Siika
Luontainen kalasto, ei istutuksia

Luvan ostaminen

Lupien myynti alkaa 21.5.2019 klo 9.00.

Huom! Mikäli olet tilannut lupasi ennakkomyynnin aikana puhelinmyynnistä huomioi, että lupasi tulee olla maksettuna laskussa olevaan eräpäivään mennessä. 

Lupakiintiöt: 180 lupavuorokautta. Kalastusalueelle myydään vain 12 tunnin lupia. Enintään 6 lupaa / vrk.

Lunastamatta ja myymättä jääneet kalastusluvat siirrettään myyntiin myöhemmin kalastuskauden aikana. Lisävuorokausista ilmoitetaan erikseen Eräluvat.fi- sivuilla.

Lupahinnat: 20 €/12 tuntia

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

 

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

1.7 - 20.8. Lupavuorokausi alkaa klo 07:00 / 19:00

 

Sallitut pyydykset: uistin ja perho

Lupa-alue: Lupa oikeuttaa kalastamaan vain lupa-aluekarttaan merkityllä alueella. Utsjoessa runsaasti yksityisvesialueita, jotka eivät kuulu lupa-alueeseen. Vesialueiden rajat on merkitty luvan mukana tulostettavaan lupa-aluekarttaan.

Saalisilmoitus: Tenojoen- ja sen sivuvesien kalastussäännön mukaisesti saalisilmoitus on pakollinen. Kalastuksen päätyttyä saalisilmoituksen voi palauttaa postin keräyskirjelaatikkoon (Postimaksu maksettu). 

Viikkorauhoitus: Kalastus on kiellettyä sunnuntai klo 19:00 - maanantai klo 19:00 välisenä aikana.

Kalastusvälineiden desinfiointi: Ylä-Lapin kuntien ulkopuolelta tuotavat kalastusvälineet on desinfioitava kalatautien leviämisen estämiseksi ennen kalastuksen aloittamista. Desinfioinnista tulee esittää todistus. Desinfioinnin, joista saa todistuksen, voi suorittaa Tenojoen varrella seuraavissa matkailuyrityksissä: Kalastajan Majatalo (Karigasniemi), Juha Lohi (Seitala), Tenon Tunturituvat ky (Tanssijoki), Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu (Yläköngäs), Lomakylä Valle (Utsjoki), Uulan Säästö (Utsjoki), Tenon Lohituvat (Niemelä), Pub Restaurant Rastigaisa (Utsjoki), Vetsituvat (Vetsikko), Vetsikon leirintämökit (Vetsikko), Tenon Lohiranta (Niittyranta), Nuorgamin Lomakeskus (Nuorgam).

Syöttikalojen käyttö ja kalojen perkaus: Syöttikalojen tuominen muilta vesistöalueilta Tenojoen vesistöön on kielletty. Syöttikalojen käyttäminen on kielletty Tenojoen vesistön valuma-alueella. Muista vesistöistä pyydystettyjä kaloja ei saa puhdistaa vesistön valuma-alueella luonnonvesien välittömässä läheisyydessä (MMM:n asetus nro 1376/2004)

Pyyntimitat ja rauhoitukset

  • Lohi 30 cm
  • Kaikki taimenmuodot 50 cm
  • Harjus 30 cm

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Lohi ja taimen 1 kala/lupa
Muut lohikalat 3 lohikalaa/lupa

 

Lisätiedot

Palvelut

Alueella ei ole merkittyjä retkeilypolkuja, huollettuja tulipaikkoja eikä autio- tai vuokratupia. Utsjoella on lukuisia matkailupalveluyrityksiä, jotka tarjoat majoitus-, retkeily- ja opaspalveluita. Lisätietoja Utsjoen kunnan matkailusivustolta.

Utsjokivarressa on runsaasti yksityisiä vesi- ja maa-alueita, joiden kautta kulkeminen ei ole sallittua ja autoja ei saa pysäköidä yksityismaille johtaviin liittymiin.