Siirry pääsisältöön

Lemmenjoen kansallispuisto 1562

Lemmenjoen kansallispuisto on Suomen suurin kansallispuisto. Perusosan lisäksi siihen kuuluu laajat erämaa-alueet, jotka sijaitsevat Lemmenjoen pohjois- ja eteläpuolella. Vapalupa-alue sijoittuu pääasiassa perusosaan ja Lemmenjoen pohjoispuoliseen erämaahan. Vapalupa-alueeseen kuuluu sekä virtavesiä että pieniä järviä, muun muassa Lemmenjoen sivujokia, kuten Máttit Ravadas ja Searitjoki sekä Vasko- ja Postijokien latvavedet.

Kalastajan usein haluama saalis alueelta on harjus, mutta myös taimenta on mahdollista saada alueen järvistä. Harjuksen ja taimenen lisäksi saaliiksi voi tarttua usein ahventa ja haukea. Kookasta harjusta elää erityisesti Vaskojoen latvavesissä Vaskolompolon autiotuvalta Vaskojärvelle.

Lemmenjoen kansallispuisto

Vapakalastus
Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11., joten silloin niissä ei saa kalastaa.
Heittokalastus, Uistelu, Perhokalastus
Harjus, Taimen, Siika, Ahven, Hauki
Luontainen kalasto, ei istutuksia
Tulentekopaikka, Mökki

Luvan ostaminen

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa. Lue lisää lupaehtojen kohdasta Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan.

Tällä vapalupa-alueella vapaluvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia tai seitsemän vuorokautta. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 10 €
7 vuorokautta 35 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa. Yksin kalastava alle 15-vuotias voi hankkia maksuttoman viikkoluvan Eräluvat-verkkokaupasta. Maksutonta lupaa koskevat samat lupaehdot kuin maksullista viikkolupaa.

Perhe voi ostaa perheluvan, jonka hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen yhden hengen lupiin verrattuna. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–16.

Saariselkä: Palvelupiste Kiehinen (luontoon.fi)
Ivalo: Ivalon palvelupiste (luontoon.fi)
Inari: Ylä-Lapin luontokeskus Siida (luontoon.fi)
Lemmenjoki: Lemmenjoen lomamajat
Enontekiö Hetta: Tunturi-Lapin luontokeskus (luontoon.fi)

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11., joten silloin niissä ei saa kalastaa.

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa.

Lemmenjoen kansallispuiston vapalupa 1562 tarvitaan, kun kalastaa

  • useammalla kuin yhdellä vavalla,
  • virtavesialueilla tai
  • virtaamattomilla erityisvesillä, joissa yleiskalastusoikeudet eivät päde.

Virtavesialueilla on siis sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä alueilla oikeuta kalastamaan vieheellä. Kuitenkin onkiminen ja pilkkiminen on virtavesialueilla kielletty riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Myös erityisvesillä on sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä vesillä oikeuta kalastamaan vieheellä. Myös onkiminen ja pilkkiminen on erityisvesillä sallittu, kun hankkii vapaluvan. Erityisvedet on merkitty vapalupa-alueen PDF-karttaan sekä rajoitusalueena tämän sivun karttaikkunaan ja Retkikartta.fi-palveluun.

Muilla vapalupa-alueen virtaamattomilla vesillä pätevät yleiskalastusoikeudet: onkiakseen ja pilkkiäkseen kyseisillä vesillä henkilön ei tarvitse ostaa vapalupaa eikä maksaa kalastonhoitomaksua. Myös viehekalastus yhdellä (1) vavalla on näillä virtaamattomilla vesillä sallittua henkilöille, jotka ovat maksaneet kalastonhoitomaksun tai ovat alle 18-vuotiaita tai 65 vuotta täyttäneitä.

Vapaluvan piiriin kuulumattomat alueet

Lemmenjoen kansallispuiston 1562 vapalupa-alueeseen eivät kuulu Vaskojoki Vaskojärveltä alavirtaan eikä Lemmenjoen osa Ravadasjärven ja Njurkulahden välillä.

Lemmenjoen kansallispuistossa on osia Juutuanjoen vapalupa-alueesta 1578, joka on jaettu vyöhykkeihin. Näillä alueilla kalastaakseen kalastajan tulee hankkia

  • vyöhykkeen 6 lupa, jos hän kalastaa Njurkulahden ja Ravadasjärven välillä lukuun ottamatta järvilaajentumia
  • vyöhykkeen 5 lupa, jos hän kalastaa Vaskojoessa Vaskojärven ja Kutusuvannon välillä.

Ivalojoen, Repojoen ja Lismajoen latvat kuuluvat Ivalojoen vapalupa-alueen 1567 vyöhykkeeseen 3.

Tähän vapalupa-alueeseen eivät kuulu myöskään Kietsimäjoki ja Inarijoki. Kalastamiseen Kietsimä- ja Inarijoessa täytyy hankkia Tenojoen kalastuslupa (tenonkalaluvat.fi).

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Ylä-Lapissa (eli myös Lemmenjoen kansallispuiston vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Lemmenjoen kansallispuiston vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia, tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida Inarin kalasatamassa sekä useissa matkailuyrityksissä Tenojoen varrella.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen.

Tulenteko ja roskat

Lemmenjoen kansallispuiston perusosassa avotulen saa tehdä vain merkityillä tulentekopaikoilla.

Luontoon ei saa jättää roskia, vaan jokaisen täytyy tuoda omat jätteensä pois maastosta.

Kansallispuistossa on noudatettava puiston järjestyssääntöä. Ohjeet ja säännöt voi lukea Luontoon.fi:stä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm Joki- ja purovesissä 1.9.–30.11. (Joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.)
Harjus Vähintään 30 cm Harjuksella ei ole rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella, mutta joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Kalastaja saa ottaa 24 tunnin aikana saaliikseen enintään kolme (3) taimenta tai harjusta. Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Lisätiedot

Lisää tietoa Lemmenjoen alueesta ja kalastamisesta siellä saa seuraavista Metsähallituksen palvelupisteistä:

Alueen retkikohteita voi hakea Luontoon.fi:ssä.

Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa lisää tietoa Lapin ELY-keskukselta sekä Ruokaviraston verkkosivulta (ruokavirasto.fi).