Siirry pääsisältöön

Lemmenjoen kansallispuisto 1508

Lemmenjoen kansallispuisto on Suomen suurin kansallispuisto. Perusosan lisäksi siihen kuuluvat laajat erämaa-alueet, jotka sijaitsevat Lemmenjoen pohjois- ja eteläpuolella. Vapalupa-alue sijoittuu pääasiassa perusosaan ja Lemmenjoen pohjoispuoliseen erämaahan. Vapalupa-alueeseen kuuluu sekä virtavesiä että pieniä järviä ja Lemmenjoen sivujokia, kuten Máttit Ravadas ja Searitjoki sekä Vasko- ja Postijokien latvavedet. Huomaathan, että Lemmenjoella on oma lupanumeronsa 1509, joka kattaa Lemmenjoen Paadarjärvestä Ravadaskönkäälle.

Kalastajan usein haluama saalis alueelta on harjus, mutta myös taimenta on mahdollista saada alueen järvistä. Harjuksen ja taimenen lisäksi saaliiksi voi tarttua usein ahventa ja haukea. Kookasta harjusta elää erityisesti Vaskojoen latvavesissä Vaskolompolon autiotuvalta Vaskojärvelle.

Tämän lupa-alueen numero muuttuu vuonna 2024. Uusi numero on 1508.

Lemmenjoen kansallispuisto

Vapakalastus
Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11., joten silloin niissä ei saa kalastaa.
Heittokalastus, Uistelu, Perhokalastus
Harjus, Taimen, Siika, Ahven, Hauki
Luontainen kalasto (ei istutuksia)
Tulentekopaikka, Mökki

Luvan ostaminen

Vuoden 2024 lupamyynti alkaa 4.1.2024.

Lemmenjoen kansallispuiston vapalupa-alueen lupamäärä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa. Lue lisää lupaehtojen kohdasta Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan.

Lupamäärät

Lemmenjoen kansallispuiston vapalupa-alueelle myydään yhteensä 1600 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.

Lupien hinnat ja voimassaoloaika

Lemmenjoen kansallispuiston vapalupa-alueella vapaluvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 10 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11., joten silloin niissä ei saa kalastaa.

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa.

Lemmenjoen kansallispuiston vapalupa 1508 tarvitaan, kun kalastaa

  • useammalla kuin yhdellä vavalla tai vieheellä tai
  • virtavesialueilla.

Virtavesialueilla on siis sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä alueilla oikeuta kalastamaan vieheellä. Kuitenkin onkiminen ja pilkkiminen on virtavesialueilla kielletty riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Muilla vapalupa-alueen virtaamattomilla vesillä pätevät yleiskalastusoikeudet: onkiakseen ja pilkkiäkseen kyseisillä vesillä henkilön ei tarvitse ostaa vapalupaa eikä maksaa kalastonhoitomaksua. Myös viehekalastus yhdellä (1) vavalla on näillä virtaamattomilla vesillä sallittua henkilöille, jotka ovat maksaneet kalastonhoitomaksun tai ovat alle 18-vuotiaita, 70 vuotta täyttäneitä tai ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä. 

Vapaluvan piiriin kuulumattomat alueet

Lemmenjoen kansallispuiston 1508 vapalupa-alueeseen eivät kuulu Vaskojoki Vaskojärveltä alavirtaan eikä Lemmenjoen osa Ravadasjärven ja Njurkulahden välillä.

Lemmenjoen kansallispuistossa on osia Juutuanjoen vapalupa-alueesta 1578, joka on jaettu vyöhykkeihin. Näillä alueilla kalastaakseen kalastajan tulee hankkia

  • vyöhykkeen 6 lupa, jos hän kalastaa Njurkulahden ja Ravadasjärven välillä lukuun ottamatta järvilaajentumia
  • vyöhykkeen 5 lupa, jos hän kalastaa Vaskojoessa Vaskojärven ja Kutusuvannon välillä.

Ivalojoen, Repojoen ja Lismajoen latvat kuuluvat Ivalojoen vapalupa-alueen 1567 vyöhykkeeseen 3.

Tähän vapalupa-alueeseen eivät kuulu myöskään Kietsimäjoki ja Inarijoki. Kalastamiseen Kietsimä- ja Inarijoessa täytyy hankkia Tenojoen kalastuslupa (tenonkalaluvat.fi).

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Ylä-Lapissa (eli myös Lemmenjoen kansallispuiston vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen ja kanadanvesiruton leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Lemmenjoen kansallispuiston vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia. Lisäksi suositellaan kalastusvälineiden desinfiointia desinfiointipisteissä ennen kalastuksen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida

  • useissa matkailuyrityksissä Tenojoen varrella,
  • Inarin kalasatamassa Inarissa sekä
  • Sevetin baarissa Sevettijärvellä.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen. Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta, Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi) sekä Luontoon.fi:stä.

Tulenteko ja roskat

Lemmenjoen kansallispuiston perusosassa avotulen saa tehdä vain merkityillä tulentekopaikoilla.

Luontoon ei saa jättää roskia, vaan jokaisen täytyy tuoda omat jätteensä pois maastosta lajittelupisteihin. Metsähallitus on keskittänyt maastokohteiden jätehuollon jätteiden lajittelu- eli ekopisteisiin, jotka sijaitsevat alueiden tuloväylillä. Taukopaikoilla on vähennetty sekajäteastioita ja jätevalistusta on vastaavasti lisätty.

Kansallispuistossa on noudatettava puiston järjestyssääntöä. Ohjeet ja säännöt voi lukea Luontoon.fi:stä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm Joki- ja purovesissä 1.9.–30.11. (Joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.)
Harjus Vähintään 30 cm Harjuksella ei ole rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella, mutta joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa 24 tunnin aikana saaliikseen enintään kolme (3) taimenta tai harjusta. Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Lisätiedot

Lisätiedot

Lisää tietoa Lemmenjoen alueesta ja kalastamisesta siellä saa seuraavista Metsähallituksen palvelupisteistä:

Alueen retkikohteita voi hakea Luontoon.fi:ssä.