Siirry pääsisältöön

Inarin retkeilyalue 1506

Alue soveltuu hyvin perheille ja kalastusta vasta aloittelevalle, sillä sinne on helppo päästä. Myössäjärven alue Ivalon ja Inarin välillä on vanhaa aarnimetsäaluetta, ja lähellä 4-tietä ovat kalastusvedet Myössäjärvi, Mukkajärvi, Harrijärvi ja Lentokonelampi.

Inarista kahdeksan kilometriä etelään, Tuulispää-tunturin länsipuolella, sijaitsee Tuulisjärvi, joka on erinomainen ja koko perheelle sopiva kalastus- ja retkeilykohde. Järvessä on runsaasti erikokoista tunturirautua. Nelostieltä Tuulispäälle johtaa 2,8 kilometriä pitkä tie. Sen yläosassa on pysäköintipaikka, josta johtaa merkitty polku järven rannalle. Järvi sijaitsee korkealla tunturissa ja sen rannalla on huollettu tulipaikka. Tuulisjärvi on talvella raudunkalastajien suosima pilkkipaikka. Järvi soveltuu hyvin päiväretkikohteeksi.

Tämän lupa-alueen numero muuttuu vuonna 2024. Uusi numero on 1506.

Inarin retkeilyalue

Vapakalastus
Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11., joten silloin niissä ei saa kalastaa.
Pilkkiminen, Heittokalastus, Perhokalastus
Nieriä, Harjus, Taimen, Siika, Ahven, Hauki
Luontaisten lajien poikasistutuksia, Luontainen kalasto (ei istutuksia)
Tulentekopaikka, Laavu, Kota
Helposti saavutettava kalastus- ja retkeilykohde Inarin kirkonkylän ja Ivalon läheisyydessä. Alueella on useita rautujärviä, muun muassa Tuulijärvi, Myössäjärvi ja Mukkajärvi. Alueella on merkittyjä polkuja ja tulipaikkoja.
Tuulijärvellä pääsee ihailemaan Inarin parasta luontoa, ja rautujen saanti on vain itsestä kiinni.

Luvan ostaminen

Vuoden 2024 lupamyynti alkaa 4.1.2024.

Inarin retkeilyalueen vapalupien lupamäärä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa. Lue lisää lupaehtojen kohdasta Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan.

Lupamäärät

Lupa-alueelle myydään yhteensä 1800 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.

Lupien hinnat ja voimassaolo

Tällä vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 15 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

 

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11., joten silloin niissä ei saa kalastaa.

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa.

Inarin retkeilyalueen vapalupa 1506 tarvitaan, kun kalastaa

  • useammalla kuin yhdellä vavalla tai vieheellä,
  • virtavesialueilla tai
  • virtaamattomilla erityisvesillä, joissa yleiskalastusoikeudet eivät päde.

Virtavesialueilla on siis sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä alueilla oikeuta kalastamaan vieheellä. Kuitenkin onkiminen ja pilkkiminen on virtavesialueilla kielletty riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Myös erityisvesillä on sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä vesillä oikeuta kalastamaan vieheellä. Myös onkiminen ja pilkkiminen on erityisvesillä sallittu, kun hankkii vapaluvan. Erityisvedet on merkitty vapalupa-alueen PDF-karttaan sekä rajoitusalueena tämän sivun karttaikkunaan ja Retkikartta.fi-palveluun.

Muilla vapalupa-alueen virtaamattomilla vesillä pätevät yleiskalastusoikeudet: onkiakseen ja pilkkiäkseen kyseisillä vesillä henkilön ei tarvitse ostaa vapalupaa eikä maksaa kalastonhoitomaksua. Myös viehekalastus yhdellä (1) vavalla on näillä virtaamattomilla vesillä sallittua henkilöille, jotka ovat maksaneet kalastonhoitomaksun tai ovat alle 18-vuotiaita, 70 vuotta täyttäneitä tai ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Ylä-Lapissa (eli myös Inarin retkeilyalueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen ja kanadanvesiruton leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Inarin retkeilyalueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia. Lisäksi suositellaan kalastusvälineiden desinfiointia desinfiointipisteissä ennen kalastuksen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida

  • SEO-huoltoasemalla Ivalossa sekä
  • Inarin kalasatamassa.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen. Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta, Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi) sekä Luontoon.fi:stä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm Joki- ja purovesissä 1.9.–30.11. (Joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.)
Harjus Vähintään 30 cm Harjuksella ei ole rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella, mutta joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Taimen 1 yksilö
Harjus 3 yksilöä

Muiden kalalajien, kuten nieriän eli raudun, saalismääriä ei ole rajoitettu.

Lisätiedot

Lisätiedot

Lisätietoja Inarin kalatalousalueen kalastussäännöstä saat verkkosivulta www.inarinkalatalousalue.fi.

Retkeilyalueella on merkittyjä polkuja, tulipaikkoja, vuokrakämppiä ja mukavia leiriytymispaikkoja. Tuulisjärvelle johtaa merkitty polku, joka lähtee Tuulispään tien päässä olevalta pysäköintialueelta.

Lisää tietoa Inarin retkeilyalueesta ja kalastamisesta siellä saa seuraavista Metsähallituksen palvelupisteistä:

Alueen retkikohteita voi hakea Luontoon.fi:ssä.