Ylä-Karjala / Ylä-Savo 7001

Metsähallituksen vesialueet Nurmeksen, Valtimon, Rautavaaran, Juuan, Sonkajärven, Vieremän ja Polvijärven kunnissa sekä Kajaanin kaupungin eteläosissa. Kainuun maakunnan puolella Laakajärven, Raudanveden, Venejärven, Viinijärven Leväsen, Sulatuksen, Poikkipuolisen ja Lahnasjärven vesialueet kuuluvat lupa-alueeseen. Luonnonkalastona ahven, hauki, made ja särkikalat. Useissa järvissä istutettuna siika ja Kuohattijärvessä, Peurajärvessä ja Mäntyjärvessä myös kuha.

Ylä-Karjala / Ylä-Savo

Pyydyskalastus, Ammattikalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Rysä, Katiska, Pitkäsiima, Syöttikoukku
Ahven, Hauki, Kuha, Made, Muikku, Siika, Särkikalat, Taimen

Luvan ostaminen

Hinnat:

 • 6 € / pyydysmerkki

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Lupa ja maksukuitti ovat oltava mukana kalastettaessa.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

 

Nurmes: Konesola Ky
Kuhmo: Pääkkönen&Piirainen Oy
Lieksa: Tmi Lieksan Retkiaitta A. Karjalainen
 

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi
 • Kalastuslain 49 §:n mukaan muilla kuin kaupallisilla kalastajilla saa olla pyynnissä enintään 240 metriä verkkoa / pyynti- tai venekunta.
 • Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen, jota koskevat luvat tulee hankkia erikseen. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen luvista, eräsuunnittelija Eero Hartikainen, 040-8219679, tai eero.hartikainen@metsa.fi.
 • Peurajärven Mäntyjärvellä ja Peurajärvellä on sallittua vain koukkukalastus.
 • Laakajärvellä ja Kiltualla Sotkamon ja Sonkajärven kuntien alueella on verkko- ja rysäkalastus kielletty 1.6.-20.6. välisen ajan (3-v järvitaimenen istutukset).
 • Kalastuslaista poikkeavat alamitat kalastusalueiden päätösten perusteella (Nurmes, Valtimo) :Kuha 45 cm.
 • Yli 3 metriä syvillä vesialueilla käytettävä solmuväliltään vähintään 45 mm verkkoja. Suosituksena välttää käyttämästä aina 31-44 mm verkkoja.
 • Kuohattijärvellä käytettävä yli 10 metriä syvillä vesillä solmuväliltään vähintään 55 mm verkkoja. Muikun kalastus on kuitenkin sallittua solmuväliltään alle 24 mm verkoilla.
 • Juukan Ala-Ruokosen järvellä solmuväliltään vähintään 25 mm solmuvälin verkko murokkaan (=pikkusiian) kalastuksessa.
 • Alle 10 hehtaarin lampivesissä ei suositella kalastusta verkoilla.
 • Pyydyslupa sisältää oikeuden veneenpitoon metsätalousmaalla. Veneessä tulee olla omistajan nimi ja yhteystiedot. Omistaja on velvollinen huolehtimaan venepaikkansa siisteydestä.
 • Lupa ei oikeuta kalastamaan: Peurajärven Iso-Valkeisella, Urtti-Valkeisella, Hakolammella, Kangas-Valkeinen, Topilammella ja Telkkälammella. Tauluin merkityissä vuokravesissä (mm. Koivujärvi) eikä seuraavissa viehevesissä: Petäisjoki ml. Jokilammet ja Luostanjoki. Sotinpuron ampuma-alueella on kalastus Saahkaria lukuun ottamatta kielletty. Tiilikkajärven kansallispuiston vesillä saavat pyydyksillä kalastaa vain Rautavaaran kunnan asukkaat.
   

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Kalastusasetuksen mukaiset pyyntimitat mm.

 • rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm (kal. as.2 §).
 • rasvaevätön taimen vähintään 50 cm (kal. as.2 §).
 • Kuha vähintään 45 cm Nurmeksen ja Valtimon kunnan alueella (Huom ! Kal.asetusta korkeampi pyyntimitta)
 • Kuha vähintään 42 cm (kal. as.2 §) muualla kuin Nurmeksen ja Valtimon kunnan alueella.
 • Harjus vähintään 35 cm (kal. as.2 §).

Kalastusasetuksen mukaiset rauhoitukset mm.

 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu leveyspiirin 64o00'N eteläpuolella (kal.as 1 §).
 • Rasvaevällinen järvilohi on rauhoitettu Vuoksen vesistössä (kal.as.1 §).
 • Harjus rauhoitettu 1.4. -31.5. (kal.as.1 §)

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

1 rasvaeväleikattu järvilohi / vrk (kalastus asetus 4§)

Sallitut pyydykset

Yksi verkkomerkki oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

 • 1 verkko, pituus enintään 31 m,
 • 1 rysä, korkeus alle 1,5 m
 • 3 katiskaa
 • 1 pitkäsiima, enintään100 koukkua
 • 10 syöttikoukkua
 • Atrain (tuulastus), harppuuna ja jousi

Pyydysten merkintä uuden kalastusasetuksen mukaisesti.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2016 mukaisesti sekä pyydykset on merkittävä  luvan mukana annetuilla pyydysmerkeillä. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero tai postiosoite.

Katso esite pyydysten merkinnästä.

Yleiset lupaehdot

 • Lupa on voimassa vasta maksettuna. Lupa maksutositteineen on pidettävä mukana sekä näytettävä pyydettäessä Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle.
 • Luvan haltija (=nimi kirjattu lupaan) vastaa luvalla tapahtuvasta kalastuksesta. Kalastaja on velvollinen selvittämään harjoittamansa kalastuksen luvallisuus ja laillisuus.
 • Lupa on voimassa vesialueluettelossa mainituilla Metsähallituksen vesialueilla.
 • Lupa voidaan perua, mikäli lupaehtoja rikotaan.
 • Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18-64 vuotiaiden on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu, kun kalastus on muuta kuin onkimista ja pilkkimistä.
 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi
 • Pyydyslupa on pyynti- ja venekuntakohtainen ja lupa on voimassa kalenterivuoden.

Lisätiedot

Kalaveden hoito

Useissa järvissä istutettuna siika ja Kuohattijärvessä, Peurajärvessä sekä Mäntyjärvessä myös kuha.