Siirry pääsisältöön

Ylä-Karjala / Ylä-Savo 7001

Metsähallituksen vesialueet Nurmeksen, Valtimon, Rautavaaran, Juuan, Sonkajärven, Vieremän ja Polvijärven kunnissa sekä Kajaanin kaupungin eteläosissa. Kainuun maakunnan puolella Laakajärven, Raudanveden, Venejärven, Viinijärven Leväsen, Sulatuksen, Poikkipuolisen ja Lahnasjärven vesialueet kuuluvat lupa-alueeseen. Luonnonkalastona ahven, hauki, made ja särkikalat. Useissa järvissä istutettuna siika ja Kuohattijärvessä, Peurajärvessä ja Mäntyjärvessä myös kuha.

Ylä-Karjala / Ylä-Savo

Pyydyskalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Rysä, Katiska, Pitkäsiima, Syöttikoukku
Ahven, Hauki, Kuha, Made, Muikku, Siika, Särkikalat, Taimen

Luvan ostaminen

Tällä alueella yhden pyydysluvan hinta on 12 euroa.

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksukuitti mukana kalastaessaan.

Perinteisistä muovisista pyydysmerkeistä luovuttiin vuonna 2020. Kalastajalle ei enää lähetetä erillisiä merkkejä luvan ostamisen jälkeen, vaan riittää, että kalastaja merkitsee pyydykseen nimensä ja puhelinnumeronsa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa luvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Eräluvat-sovelluksella voi ostaa pyydysluvat helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai credit-kortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

 

Nurmes: Konesola Ky
Kuhmo: Pääkkönen & Piirainen Oy
Lieksa: Tmi Lieksan Retkiaitta A. Karjalainen
 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi

Yhdellä pyynti- tai venekunnalla saa olla pyynnissä verkkoja enintään 240 metriä, ellei kyseinen pyynti- tai venekunta harjoita kaupallista kalastusta. Näin on määrätty kalastuslain 49. pykälässä.

Mihin lupa oikeuttaa

Pyydyslupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan niillä vesillä, jotka on mainittu lupa-alueen vesialueluettelossa sekä merkitty Retkikartta.fi-palveluun Ylä-Karjalan ja Ylä-Savon pyydyslupa-alueeksi.

Kiltuanjärvessä ja Raudanvedessä tämä pyydyslupa oikeuttaa kalastamaan Metsähallituksen vesialueiden lisäksi myös Jyrkän osakaskunnan vesialueilla ja Kuohattijärvessä tämä pyydyslupa oikeuttaa kalastamaan Metsähallituksen vesialueiden lisäksi myös Nurmeksen osakaskunnan vesialueilla.

Tiilikkajärven kansallispuiston vesillä vain Rautavaaran kunnan asukkaat saavat kalastaa pyydyksillä.

Pyydyslupa oikeuttaa kalastajan pitämään venettä sellaisella lupa-alueeseen kuuluvan vesistön rannalla, joka on Metsähallituksen metsätalouden monikäyttömetsää (retkikartta.fi). Mikäli alueella on voimassa oleva kaava, joka ohjaa veneiden säilytystä tiettyyn paikkaan, tulee veneet säilyttää niille osoitetuissa paikoissa. Veneessä tulee olla omistajan nimi, ja omistaja on velvollinen huolehtimaan venepaikkansa siisteydestä.

Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen. Kaupallisen kalastuksen luvat kalastajan täytyy hankkia erikseen. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen luvista saa erikoissuunnittelija Eetu Karhuselta soittamalla numeroon 040 611 7362 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eetu.karhunen@metsa.fi.

Aluerajoitukset

Metsähallitus ei suosittele kalastamaan verkoilla alle 10 hehtaarin kokoisissa lampivesissä.

Yli kolme metriä syvissä vesissä on käytettävä verkkoja, joiden solmuväli on vähintään 45 millimetriä. Metsähallitus suosittelee aina välttämään sellaisten verkkojen käyttöä, joiden solmuväli on 31–44 millimetriä.

Peurajärven Mäntyjärvellä ja Peurajärvellä on sallittua vain koukkukalastus.

Laakajärvellä Sotkamon ja Sonkajärven kuntien alueella on verkko- ja rysäkalastus kielletty 1.–20. kesäkuuta. Järveen istutetaan silloin 3-vuotiaita järvitaimenia.

Kiltuanjärvellä verkko- ja rysäkalastus on kielletty 1.–14. kesäkuuta kirjolohi-istutusten vuoksi.

Kuohattijärvellä jäältä kalastettaessa on käytettävä verkkoja, joiden solmuväli on vähintään 50 mm.  Muikun kalastus on kuitenkin sallittua verkoilla, joiden solmuväli on alle 24 millimetriä.

Juukan Ala-Ruokosen järvellä murokkaan eli pikkusiian kalastuksessa on sallittua käyttää ainoastaan sellaisia verkkoja, joiden solmuväli on vähintään 25 millimetriä.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Rasvaevällinen järvilohi Kaiken kokoiset vapautettava Vuoksen vesistössä ympäri vuoden
Rasvaevätön järvilohi Vähintään 60 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Rasvaevällinen taimen Kaiken kokoiset vapautettava Ympäri vuoden
Rasvaevätön taimen Vähintään 50 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Kuha Vähintään 42 cm, Nurmeksen ja Valtimon kunnan alueella vähintään 45 cm. Poikkeuksena Kuohattijärvessä vähintään 42 cm. Ei rauhoitusaikaa
Harjus Vähintään 35 cm 1.4.–31.5.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen 24 tunnin aikana vain yhden (1) rasvaeväleikatun järvilohen. Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu tällä pyydyslupa-alueella.

Sallitut pyydykset

Pyydyslupa oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

  • yksi verkko, jonka pituus on enintään 31 metriä
  • yksi rysä tai mertapyydys, jonka korkeus on alle 1,5 metriä
  • 3 katiskaa
  • yksi pitkäsiima, jossa on enintään 100 koukkua
  • 10 syöttikoukkua
  • yksi atrain (tuulastuksessa), harppuuna tai jousi.

Yksi pyydyslupa oikeuttaa siis käyttämään kerrallaan vain yhdenlaista pyydystä. Yksi pyydyslupa ei siis salli esimerkiksi verkon ja katiskan pitämistä pyynnissä yhtaikaa, vaan sitä varten kalastaja tarvitsee kaksi pyydyslupaa.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2015 mukaisesti. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero.

Asetus 1360/2015 on luettavissa Finlexin verkkosivulla (finlex.fi).

Katso tästä esitteestä, kuinka pyydykset merkitään oikein (PDF, 1 Mt).

Yleiset lupaehdot

Lupa on voimassa vasta sitten, kun se on maksettu. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan ja näytettävä ne Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle, jos valvoja sitä pyytää.

Luvan haltija on henkilö, jonka nimi on kirjattu lupaan. Hän vastaa kalastuksesta, jota luvalla harjoitetaan. Ennen kalastamista kalastaja on velvollinen varmistamaan, että hänen harjoittamansa kalastus on luvallista ja laillista.

Pyydyslupa on pyynti- tai venekuntakohtainen, ja se on voimassa kalenterivuoden.

Lupa on voimassa niillä Metsähallituksen vesialueilla, jotka on mainittu lupa-alueen vesialueluettelossa ja/tai lupa-alueen kartalla. Vesialueluettelo on PDF-tiedostona kohdekartan yhteydessä.

Metsähallitus voi perua luvan, mikäli lupaehtoja rikotaan.

Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18–69-vuotiaiden on suoritettava myös valtion kalastonhoitomaksu. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ovat täyttäneet vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä: heidän ei tarvitse suorittaa maksua.

Lisätiedot

Useihin pyydyslupa-alueen järviin istutetaan siikaa. Kuohattijärveen, Peurajärveen sekä Mäntyjärveen istutetaan myös kuhaa.