Siirry pääsisältöön

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa, toisinaan kalastaja tarvitsee lisäksi vesialueen omistajan luvan. Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekä valvotaan kalastusta ja neuvotaan kalastajia. Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin (finlex.fi). Lisätietoja saa sähköpostitse eraluvat@metsa.fi ja puhelimitse 020 69 2424.

Tietoa kalastonhoitomaksusta

Maksuvelvollisuus

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa.

Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos vain onkii, pilkkii tai litkaa silakkaa yhtä vapaa käyttäen, tai on alle 18-vuotias tai jo täyttänyt 65 vuotta. Kalastonhoitomaksun saa kuitenkin maksaa tällöinkin – se on sijoitus luontoon.

Kalastonhoitomaksun ja kalastuslupien tarpeen määrittävät kalastustapa ja kalastajan ikä

 

Kalastustapa 18–64-vuotiaat Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet

Onkiminen, pilkkiminen ja
silakanlitkaus yhdellä vavalla.

Maksuton.* Maksuton.*
Onkiminen, pilkkiminen ja
silakanlitkaus usealla vavalla.
Kalastonhoitomaksu ja vesialueen omistajan lupa. Vesialueen omistajan lupa.
Viehekalastus yhdellä vavalla. Kalastonhoitomaksu.* Maksuton.*
Viehekalastus usealla vavalla. Kalastonhoitomaksu ja vesialueen omistajan lupa. Vesialueen omistajan lupa.
Pyydyskalastus ja ravustus. Kalastonhoitomaksu ja vesialueen omistajan lupa. Vesialueen omistajan lupa.

*Ei voimassa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla eikä kohdekohtaisen luvan vaativilla erityiskohteilla.

Kalastusoikeus

Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa sekä valtion yleisellä vesialueella meressä. Usealla vavalla kalastaminen ja pyydyskalastus vaatii kalastonhoitomaksun lisäksi vesialuekohtaisen kalastusluvan. Niitä myy vesialueen omistaja, esimerkiksi valtion vesille Metsähallitus.

Rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot ja -rajoitukset.

Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastukseen Ahvenanmaalla.

Maksujen käyttökohteet

Metsähallitus tilittää maksut kuukausittain maa- ja metsätalousministeriölle. Kertyneillä varoilla ylläpidetään kalastusmahdollisuuksia ja pidetään huolta vesiluonnosta.

Varoja myönnetään kalatalousalueille kalakantojen kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun, vesialueiden omistajille korvauksina vesien käytöstä kalastamiseen, järjestöille neuvontapalveluihin ja kalastuksenvalvontaan sekä eri toimijoille hankkeisiin, joilla parannetaan kalojen elinoloja.

Lue lisää kalastonhoitomaksuvarojen kohdentamisesta.
Katso esimerkkejä kalastonhoitomaksuilla rahoitetuista hankkeista.

Hinta ja voimassaolo

45 euroa / kalenterivuosi
15 euroa / viikko (7 vrk)
6 euroa / vuorokausi

Kalastonhoitomaksussa on aina kyse kalenterivuorokausista (alkaa ja päättyy kello 00.00) ja kalenterivuosista (1. tammikuuta – 31. joulukuuta), mutta viikkomaksun voimassaolon voi aloittaa haluamastaan viikonpäivästä (tällöinkin alkaa ja päättyy klo 00.00). Hinnat säätää eduskunta kalastuslaissa. 

Maksutosite

Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen, mutta sen voi myös hankkia toiselle. Luvan haltijasta tulee ilmoittaa nimi, yhteystiedot ja syntymäaika (ei henkilötunnusta). Kalastonhoitomaksurekisteriä ylläpitää Metsähallitus.

Maksusta saatava kuitti on tosite kalastonhoitomaksun maksamisesta. Maksukuitti on pidettävä mukana kalastettaessa ja pyydettäessä näytettävä viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle paperisena, muovisena tai sähköisenä. Myös kalastuskortti on todistus kalastonhoitomaksusta. Se lähetetään koko vuoden kalastonhoitomaksun maksaneille Suomu-lehden mukana huhti-lokakuussa.  

Jos kalastajalla ei ole tositetta mukanaan, hänet määrätään käymään seitsemän päivän kuluessa poliisiasemalla näyttämässä kalastushetkellä voimassa olleen todisteen.  Sanktio kalastonhoitomaksun laiminlyönnistä on 100 euron suuruinen rikesakko.

Myyntipaikat

 

Sovelluksella voit maksaa kalastonhoitomaksun helposti ja nopeasti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Erälupien puhelinpalvelu palvelee arkisin kello 9–16.

 

 

 

Usein kysytyt kysymykset

Mikä kelpaa tarkastustilanteessa todisteeksi kalastonhoitomaksusta?

Paperinen tai sähköinen kuitti kalastonhoitomaksun suorittamisesta tai Suomu-lehden mukana tuleva kalastuskortti käyvät todisteeksi. Lisäksi tulee varautua todistamaan henkilöllisyys. Kalastonhoitomaksun tulee olla tarkastushetkellä maksettuna. Jos kalastajalla ei ole kuittia tai kalastuskorttia mukanaan, valvoja määrää hänet käymään seitsemän päivän kuluessa poliisiasemalla näyttämässä kalastushetkellä voimassa olleen todisteen. Niiden, jotka on ikänsä puolesta vapautettu kalastonhoitomaksusta, tulee todistaa valvojille ikänsä.

Jos täyttää kuluvana vuonna 65, tarvitseeko maksaa kalastonhoitomaksua?

Kalastonhoitomaksu pitää maksaa niin kauan kuin kalastaa ollessaan 64-vuotias. Jos siis kalastaa 65-vuotissyntymäpäiväänsä edeltävänä päivänä, kalastonhoitomaksun tulee olla suoritettuna vielä silloinkin. Kalastonhoitomaksun voi maksaa paitsi koko vuodeksi myös yhdeksi tai seitsemäksi päiväksi kerrallaan.

Millä alueilla kalastonhoitomaksu ei riitä?

Kalastonhoitomaksulla saa viehekalastaa seisovilla vesillä eli järvillä, lammilla ja merialueilla. Tämä ei koske vesialueita, joilla ELY-keskus on rajoittanut kalastusta, Ahvenanmaan vesialueita eikä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita. (Koski- ja virta-alueet ovat pääasiassa samoja alueita, joilla ei vanhan lain aikaan saanut kalastaa läänikohtaisen viehekalastusmaksun nojalla.)

Ennen viehekalastamaan lähtemistä kannattaa tarkastaa www.kalastusrajoitus.fi-verkkopalvelusta, onko kohde merkitty vaelluskalavesistöksi - silloin sen koski- ja virta-alueilla ei saa viehekalastaa kalastonhoitomaksulla. Vaelluskalavesistön muilla kuin koski- ja virta-aleuilla viehekalastus kalastonhoitomaksulla on sallittu. Viehekalastus koski- ja virta-alueella on mahdollista, jos vesialueen omistaja myy alueelle lupia tai alueelle on perustettu erityiskalastuskohde. Asia tulee selvittää vesialueen omistajalta tai luvanmyyjiltä. Myös muut paikalliset kalastusrajoitukset täytyy aina varmistaa ennen kalastamista.

Mistä löytää kalastuslupien myyjän?

Vesialueen omistajien (ahven.net) kalastuslupien myyjän löytämistä helpottaa, jos tietää, mille alueelle on menossa kalastamaan. Monella kalatalousalueella on verkkosivut, joilla annetaan tarkempia ohjeita tarvittavien lupien ostamisesta. 

Apua myyjän löytämisessä saa myös kalatalouskeskuksista, jotka ovat jakautuneet maakunnittain. Kalatalouskeskuksien yhteystiedot löytyvät Kalatalouden Keskusliiton verkkosivuilta (ahven.net). Neuvoja antavat myös Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kalatalousasiantuntijat, jotka toimivat alueellisesti ympäri Suomen (vapaa-ajankalastaja.fi). 

Kunnat ja kaupungit kertovat yleensä omilla verkkosivuillaan, millaisia kalastuslupia heidän vesialueillaan vaaditaan. Valtion vesialueille lupia myydään Eräluvat.fi-verkkokaupassa ja palvelunumerossa. 

Lue lisää vastauksia Usein kysyttyä kalastuksesta -sivulta.