Siirry pääsisältöön

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä. Lue uutinen aiheesta.

Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa, toisinaan kalastaja tarvitsee lisäksi vesialueen omistajan luvan. Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekä valvotaan kalastusta ja neuvotaan kalastajia. Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin (finlex.fi). Lisätietoja saa sähköpostitse eraluvat@metsa.fi ja puhelimitse 020 69 2424.

LUE OHJE: Näin ostat kalastonhoitomaksun lahjaksi!

Maksa kalastonhoitomaksu

HINTA JA VOIMASSAOLO

Kalastonhoitomaksussa on aina kyse kalenterivuorokausista (alkaa ja päättyy kello 00.00) ja kalenterivuosista (1. tammikuuta – 31. joulukuuta), mutta viikkomaksun voimassaolon voi aloittaa haluamastaan viikonpäivästä (tällöinkin alkaa ja päättyy klo 00.00). Hinnat säätää eduskunta kalastuslaissa. 

Myyntipaikat

 

Sovelluksella voit maksaa kalastonhoitomaksun helposti ja nopeasti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Erälupien puhelinpalvelu palvelee arkisin kello 9-15.

 

Tietoa kalastonhoitomaksusta

Maksuvelvollisuus

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä.

Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos vain onkii, pilkkii tai litkaa silakkaa yhtä vapaa käyttäen, tai on alle 18-vuotias, täyttänyt 70 vuotta tai täyttänyt vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä. Kalastonhoitomaksun saa kuitenkin maksaa tällöinkin – se on sijoitus luontoon.

 

Kalastonhoitomaksun ja kalastuslupien tarpeen määrittävät kalastustapa ja kalastajan ikä

 

Kalastustapa 18–69-vuotiaat * Alle 18-vuotiaat ja 70 vuotta täyttäneet *

Onkiminen, pilkkiminen ja
silakanlitkaus yhdellä vavalla.

Maksuton.** Maksuton.**
Onkiminen, pilkkiminen ja
silakanlitkaus usealla vavalla.
Kalastonhoitomaksu ja vesialueen omistajan lupa. Vesialueen omistajan lupa.
Viehekalastus yhdellä vavalla. Kalastonhoitomaksu.** Maksuton.**
Viehekalastus usealla vavalla. Kalastonhoitomaksu ja vesialueen omistajan lupa. *** Vesialueen omistajan lupa. ***
Pyydyskalastus ja ravustus. Kalastonhoitomaksu ja vesialueen omistajan lupa. *** Vesialueen omistajan lupa. ***

* Kalastaja, joka on täyttänyt vähintään 65 vuotta 31.12.2023 mennessä eli syntynyt vuonna 1958 tai aiemmin, on vapautettu kalastonhoitomaksusta. Tämä johtuu siitä, että eduskunta nosti maksuvelvollisuuden yläikärajaa 2023, mutta vapautti maksusta ne, jotka ehtivät täyttää vanhan lain mukaisen yläikärajan.

** Ei voimassa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla eikä kohdekohtaisen luvan vaativilla erityiskohteilla. Jos kalastus on niissä sallittu, tarvitaan joissain kohteissa yhdelläkin vavalla kalastukseen kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan lupa, tai joissain kohteissa myös onkimiseen, pilkkimiseen ja silakkalitkaukseen vesialueen omistajan lupa.

*** Ei koske kalastusta valtion yleisellä vesialueella merellä, jossa kalastukseen usealla vavalla ja vapaa-ajan pyydyskalastukseen riittää pelkkä kalastonhoitomaksu. Alle 18-vuotias tai 70 vuotta täyttänyt (tai vähintään 65 vuotta täyttänyt 31.12.2023 mennessä) ei tarvitse mitään lupaa.

Kalastusoikeus

Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa sekä valtion yleisellä vesialueella meressä. Usealla vavalla kalastaminen ja pyydyskalastus vaatii kalastonhoitomaksun lisäksi vesialuekohtaisen kalastusluvan ***. Niitä myy vesialueen omistaja, esimerkiksi valtion vesille Metsähallitus. 

Rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot ja -rajoitukset.

Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastukseen Ahvenanmaalla.

Maksujen käyttökohteet

Metsähallitus tilittää maksut kuukausittain maa- ja metsätalousministeriölle. Kertyneillä varoilla ylläpidetään kalastusmahdollisuuksia ja pidetään huolta vesiluonnosta.

Varoja myönnetään kalatalousalueille kalakantojen kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun, vesialueiden omistajille korvauksina vesien käytöstä kalastamiseen, järjestöille neuvontapalveluihin ja kalastuksenvalvontaan sekä eri toimijoille hankkeisiin, joilla parannetaan kalojen elinoloja.

Lue lisää kalastonhoitomaksuvarojen kohdentamisesta.
Katso esimerkkejä kalastonhoitomaksuilla rahoitetuista hankkeista.

Maksutosite

Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen, mutta sen voi myös hankkia toiselle. Luvan haltijasta tulee ilmoittaa nimi, yhteystiedot ja syntymäaika (ei henkilötunnusta). Kalastonhoitomaksurekisteriä ylläpitää Metsähallitus.

Maksusta saatava kuitti on tosite kalastonhoitomaksun maksamisesta. Maksukuitti on pidettävä mukana kalastettaessa ja pyydettäessä näytettävä viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle paperisena, muovisena tai sähköisenä. Myös kalastuskortti on todistus kalastonhoitomaksusta. Se lähetetään koko vuoden kalastonhoitomaksun maksaneille Suomu-lehden mukana huhti-lokakuussa.  

Jos kalastajalla ei ole tositetta mukanaan, hänet määrätään käymään seitsemän päivän kuluessa poliisiasemalla näyttämässä kalastushetkellä voimassa olleen todisteen.  Sanktio kalastonhoitomaksun laiminlyönnistä on 100 euron suuruinen rikesakko.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä kelpaa todisteeksi kalastonhoitomaksusta tarkastustilanteessa?

Todisteeksi kalastonhoitomaksusta käyvät

  • paperinen tai sähköinen kuitti kalastonhoitomaksun suorittamisesta tai
  • Suomu-lehden mukana tuleva kalastuskortti.

Lisäksi kalastajan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. Kalastonhoitomaksun tulee olla maksettuna tarkastushetkellä. Jos kalastajalla ei ole kuittia tai kalastuskorttia mukanaan, valvoja määrää hänet käymään seitsemän päivän kuluessa poliisiasemalla näyttämässä todisteen, joka on ollut voimassa kalastushetkellä. Jos kalastaja on ikänsä puolesta vapautettu kalastonhoitomaksusta, tulee hänen todistaa valvojille ikänsä.

Jos täyttää kuluvana vuonna 65, tarvitseeko maksaa kalastonhoitomaksua?

Kalastonhoitomaksu pitää maksaa siihen päivään saakka, kunnes täyttää 70 vuotta. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää vähintään 65 vuotta vanhan lain voimassaoloaikana eli 31.12.2023 mennessä. Heitä nuorempia koskee uusi ikäraja. Kalastonhoitomaksun voi maksaa paitsi koko vuodeksi myös yhdeksi tai seitsemäksi päiväksi kerrallaan.

Millä alueilla kalastonhoitomaksu ei riitä?

Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan seisovilla vesillä eli järvillä, lammilla ja merialueilla. Pelkkä kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan Ahvenanmaan vesialueilla, vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla eikä vesialueilla, joilla ELY-keskus on rajoittanut kalastusta. (Edellä mainitut koski- ja virta-alueet ovat pääasiassa samoja alueita, joilla vanhan lain aikainen läänikohtainen viehekalastusmaksukaan ei oikeuttanut kalastamaan.)

Ennen viehekalastamaan lähtemistä kannattaa tarkastaa Kalastusrajoitus.fi-verkkopalvelusta, onko kohde merkitty vaelluskalavesistöksi – silloin pelkkä kalastonhoitomaksu ei oikeuta viehekalastamaan sen koski- ja virta-alueilla. Vaelluskalavesistön muilla kuin koski- ja virta-alueilla viehekalastus kalastonhoitomaksulla on sallittu. Viehekalastus koski- ja virta-alueella on mahdollista, jos vesialueen omistaja myy alueelle lupia tai alueelle on perustettu erityiskalastuskohde. Asia tulee selvittää vesialueen omistajalta tai luvanmyyjiltä. Myös muut paikalliset kalastusrajoitukset täytyy aina varmistaa ennen kalastamista.

Mistä löytää kalastuslupien myyjän?

Vesialueen omistajien (ahven.net) kalastuslupien myyjän löytämistä helpottaa, jos tietää, mille alueelle on menossa kalastamaan. Monella kalatalousalueella on verkkosivut, joilla annetaan ohjeita tarvittavien lupien ostamiseen. 

Apua myyjän löytämiseen saa myös kalatalouskeskuksista, jotka ovat jakautuneet maakunnittain. Kalatalouskeskuksien yhteystiedot löytyvät Kalatalouden Keskusliiton verkkosivuilta (ahven.net). Neuvoja antavat myös Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kalatalousasiantuntijat, jotka toimivat alueellisesti ympäri Suomen. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kotisivu on Vapaa-ajankalastaja.fi. 

Moni kunta ja kaupunki kertoo omilla verkkosivuillaan, millaisia kalastuslupia heidän vesialueillaan vaaditaan. Valtion vesialueille lupia myydään Eräluvat.fi-verkkokaupassa ja Erälupien palvelunumerossa. 

Lue lisää vastauksia Usein kysyttyä kalastuksesta -sivulta.