Siirry pääsisältöön

Vuolijoki 5615

Vuolijoen lupa-alue on laajoista suoalueista ja talousmetsästä koostuva metsästyskohde Kainuun ja Pohjois-Savon rajalla. Metsästysalueeseen kuuluu myös Talaskankaan suojelualue, josta voit löytää luonnontilaista vanhaa metsää. Alueella on yleensä runsaat teerikannat. 

Vuolijoen metsästysalueen länsiosissa on tuulivoimapuisto. Lisätietoa metsästyksestä tuulivoimalan alueella.

Vuolijoki

29405 ha
Ei
Kanalinnut, Vesilinnut, Pienpedot, Jänis, Majava
Kanalinnut, Vesilinnut ja jänis
Vesilinnut ja jänis, Pienpedot, Majava
Kanalinnut

Vuorokausilupa

Metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi jokaiselle lupa-alueelle on määritelty myytävien lupien enimmäismäärä. Lupia myydään kunnes tämä määrä saavutetaan.

Lupakohtaiset saaliskiintiöt on kerrottu lupaehdoissa.

Alle 15-vuotias voi metsästää pienriistaa ilman omaa lupaa sellaisen henkilön metsästysluvan saaliskiintiöön, joka on täyttänyt 18 vuotta ja omaa aseen hallussapitoluvan. Alle 15-vuotiaan metsästäjän täytyy myös olla hänen välittömässä valvonnassaan.

Kanalintuluvat

Vuorokausilupa Hinta
Täysi-ikäiselle, 1 vrk 20 €
Alle 18-vuotiaalle, 1 vrk 5 €
Vuonna 2024 Pohjanmaan ja Kainuun alueilla myynti alkaa 14.6. ja 30.8.

Vesilintu- ja jänisluvat

Vuorokausilupa Hinta
1 vuorokausi 12 €

Luvat tulevat myyntiin 17.6.2024.

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Kanalintujen kausiluvat

Alueelle ei ole saatavilla kausilupaa kanalinnuille.

Muut kausiluvat

Kausilupa on hyvä vaihtoehto, jos haluat metsästää usein samalla alueella, ja sinulla ei ole mahdollisuutta metsästää jonkin metsästysseuran mailla.

Luvat tulevat myyntiin 17.6.2024.

Vesilintu- ja jänisluvat

Huomaathan, että vesilintu- ja jäniskausilupia ei enää haeta lupahakujärjestelmän kautta, vaan niitä voit ostaa verkkokaupasta tai palvelunumeron kautta samaan aikaan lyhytaikaisten vesilintu- ja jänislupien kanssa.

Lupa Hinta
Kausilupa (voimassa 1.8.–30.4.) 90 €
Osakausilupa (voimassa 1.11.–30.4.) 70 €
Jousimetsästäjän kausilupa (voimassa 1.8.–30.4.) 50 €

Majavaluvat

Lupa Hinta
Kausilupa (20.8.–30.4.) 25 €

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Lupaehdot

Huomioitavaa tällä alueella

Vuolijoen metsästysalueella sijaitsee osa syyskuussa 2017 valtioneuvoston asetuksella 644/2017 perustetusta Rimpinevan luonnonsuojelualueesta. Asetuksen mukaisesti Rimpinevan luonnonsuojelualueen Kajaanin kaupungin puoleisella osalla vesilintujen metsästys on kielletty. Lisäksi muiden metsästyslain mukaisten riistaeläinten metsästys on sallittua metsästysaikojen mukaisesti vain 20.9.–14.4. välisenä aikana (lukuun ottamatta supikoiran ja minkin loukkupyyntiä). Asetus koskee sekä metsästysluvalla että paikkakuntalaisen oikeudella metsästäviä. Asetus astui voimaan 1.11.2017. Katso asetus täältä (finlex.fi).

Lupa-alueen kartta löytyy Retkikartta.fi-palvelusta ja tältä sivulta.

Lisäksi Vuolijoen lupa-alueeseen kuuluvalla Talaskankaan luonnonsuojelualueella on tulenteko sallittu vain merkityille nuotiopaikoille. Paikkakuntalaisen oikeudella metsästävät eivät enää vuodesta 2023 alkaen tarvitse Talaskankaalle erillistä Metsähallituksen maksutonta lupaa.

Neuvonta

  • Erälupien palvelunumero: 020 69 2424 (avoinna arkisin 9-15)

Palveluita alueella