Siirry pääsisältöön

Siera-Yöttäjä 7614

Siera-Yöttäjän rauhallinen metsästysalue koostuu viidestä eri aluekokonaisuudesta, jotka sijaitsevat lyhyen ajomatkan päässä toisistaan. Kohteella on pääosin metsätalousmaata, mutta alueelta löytyy myös koskemattomampia alueita ja useita isojakin avosuoalueita. Alue on mäkien ja kumpujen, jokien ja järvien sekä kangasmaiden, ojitettujen soiden ja avosoiden muodostama tilkkutäkki.

Ylä-Keyritty-järven pohjoisrannalla on leiri- ja kurssikeskus Metsäkartano ja metsästysalue myös rajoittuu osittain Puolustusvoimien Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueeseen. Puolustusvoimat järjestää ammuntoja ainakin 11.-15.9.2023, 16.-17.9.2023 sekä 26.-28.9.2023 välisinä aikoina. Seuraa ammunta- ja melutiedotteita YLE:n teksti-tv sivulta 592 tai puolustusvoimat.fi sivustolta.

Kainuun ja Pohjois-Savon rajalla sijaitseva Tiilikkajärven kansallispuisto on laajentunut, ja lakimuutos on astunut voimaan 1.6.2023. Kansallispuistoon on lisätty uusia valtion omistuksessa olevia maita Rautavaaran kunnassa. Laajennusalueet ulottuvat 7614 Siera-Yöttäjän pienriistalupa-alueelle, ja lupa-alueen pinta-ala on pienentynyt. 

Valtioneuvosto ja Ympäristöministeriö ovat antaneet 11.2.2021 asetukset Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista (140/2021 ja 141/2021). Asetusten mukaiset rauhoitusmääräykset astuvat voimaan 1.5.2021. Luonnonsuojelualueilla metsästyksessä on 1.5.2021 alkaen ajallisia ja lajikohtaisia rajoituksia.

Katso lisätietoja rajoituksista lupaehtojen kohdasta Huomioitavaa tällä alueella.

Siera-Yöttäjä

27796 ha
Ei
Kanalinnut, Vesilinnut, Pienpedot, Jänis, Majava
Kanalinnut, Vesilinnut ja jänis
Kanalinnut, Pienpedot, Majava
metso, teeri, pyy, metsäjänis, telkkä, tavi, sinisorsa, kanadanmajava, pienpedot

Vuorokausilupa

Metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi jokaiselle lupa-alueelle on määritelty myytävien lupien enimmäismäärä. Lupia myydään kunnes tämä määrä saavutetaan.

Lupakohtaiset saaliskiintiöt on kerrottu lupaehdoissa.

Alle 15-vuotias voi metsästää pienriistaa ilman omaa lupaa sellaisen henkilön metsästysluvan saaliskiintiöön, joka on täyttänyt 18 vuotta ja omaa aseen hallussapitoluvan. Alle 15-vuotiaan metsästäjän täytyy myös olla hänen välittömässä valvonnassaan.

Kanalintuluvat

Vuorokausilupa Hinta
Täysi-ikäiselle, 1 vrk 17 €
Alle 18-vuotiaalle, 1–7 vrk 10 €
Vuonna 2023 Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen alueilla myynti alkaa 5.6. ja 28.8.

Vesilintu- ja jänisluvat

Vuorokausilupa Hinta
Täysi-ikäiselle, 1 vrk 10 €
Alle 18-vuotiaalle, 1–7 vrk 10 €

Luvat tulevat myyntiin 12.6.2023.

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Kanalintujen kausiluvat

Kausilupa on hyvä vaihtoehto, jos haluat metsästää usein samalla alueella, ja sinulla ei ole mahdollisuutta metsästää jonkin metsästysseuran mailla.

Lupa Hinta
Kausilupa (1.8.–30.4.) 130 €
Jousimetsästäjän kausilupa 65 €
Lapin kaupunkilaislupa (Kemi ja Tornio) 67 €

Hakuaika vuonna 2023

Kausilupaa voit hakea aina metsästyskautta edeltävänä keväänä. Haku alkaa 1.4.2023 ja päättyy 2.5.2023 kello 16.00.

 

Kausilupaa kannattaa hakea sähköisesti. Näin voit hyödyntää myös edellisvuoden hakemuksesi. Järjestelmä on avoinna hakuaikana. Lupahakemukset vastaanottavat ja käsittelevät Metsähallituksen eräsuunnittelijat. Siirry lupahakujärjestelmään (lupahaku.eraluvat.fi).

 

Voit myös tulostaa täytettävän lomakkeen ja palauttaa sen lupa-aluetta vastaavaan toimipaikkaan hakuaikana. Hakulomake lisätään tähän maaliskuun aikana.

Muut kausiluvat

Kausilupa on hyvä vaihtoehto, jos haluat metsästää usein samalla alueella, ja sinulla ei ole mahdollisuutta metsästää jonkin metsästysseuran mailla.

Luvat tulevat myyntiin 12.6.2023.

Vesilintu- ja jänisluvat

Huomioithan, ettei vesilintu- ja jäniskausilupia enää haeta lupahakujärjestelmän kautta. Niitä voi ostaa verkkokaupasta tai palvelunumerosta, aivan kuten lyhytaikaisia lupia vesilinnun ja jäniksen metsästykseen.

Lupa Hinta
Osakausilupa (voimassa 1.11.–30.4.) 55 €

Koko kauden kausilupia vesilinnulle ja jänikselle ei ole saatavilla tälle alueelle.

Pienpetoluvat

Lupa Hinta
Kausilupa (1.8.–30.4.) 10 €

Majavaluvat

Lupa Hinta
Kausilupa (20.8.–30.4.) 20 €

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Lupaehdot

Huomioitavaa tällä alueella

Valtioneuvosto on antanut 11.2.2021 asetuksen Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista (140/2021). Luonnonsuojelualueilla metsästyksessä on 1.5.2021 alkaen ajallisia ja lajikohtaisia rajoituksia. Metsästysalueella sijaitsee Raesärkän ja Piilopirtinaho-Marjomäen luonnonsuojelualueet (140/2021 Valtioneuvoston asetus Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista). Edellä mainituilla suojelualueilla saa metsästää ainoastaan:

  • teertä ja metsoa
  • villisikaa, metsäjänistä ja rusakkoa 1.9.-28.2. välisenä aikana
  • minkkiä ja supikoiraa 1.9.-28.2 välisenä aikana

Muun pienriistan metsästys on Raesärkän ja Piilopirtinaho-Marjomäen luonnonsuojelualueilla kielletty. Alueet on merkitty lupa-alueen karttaan

Metsästysalueella sijaitsee Pahavaaran luonnonsuojelualue (140/2021 Valtioneuvoston asetus Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista). Pahavaaran suojelualueella saa metsästää ainoastaan:

  • teertä ja metsoa
  • villisikaa, metsäjänistä ja rusakkoa 1.9.-28.2. välisenä aikana

Muun pienriistan metsästys, mukaan lukien minkin ja supikoiran metsästys, on Pahavaaran luonnonsuojelualueella kielletty. Alue on merkitty lupa-alueen karttaan.

Ylä-Keyritty-järven pohjoisrannalla on leiri- ja kurssikeskus Metsäkartano, jonka ympäristössä liikkuu paljon retkeilijöitä; vältä siis metsästystä Metsäkartanon reittien ja rakennelmien läheisyydessä.

Alue rajoittuu osittain Puolustusvoimain Sotinpuron ampuma-alueeseen. Ampuma-aikoina osa tiestöstä varsinkin Yöttäjä -järven läheisyydessä on suljettu puomeilla. Metsästysalue ei kuitenkaan kuulu varoalueeseen, joten sinne pääsee. Yöttäjä -järven luoteispuolelle pääsee parhaiten suoraan Matomäen kautta, jonka silta on uusittu syksyllä 2005. Lisätietoja saa ammuntojen aikana varoupseerilta numerosta 0299 451 871. Puolustusvoimat ei vastaa ampuma-alueella liikkuville metsästyskoirille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Sotinpurolla suoritetaan myös räjäytyksiä Iisalmen asevarikon toimesta.

Pienpetoluvalla koiran irtipito on sallittu ainoastaan pienpetoluvan lupaehdoissa mainittujen lajien metsästykseen 20.8 - 30.4 välisenä aikana. Koiran irtipito muussa tarkoituksessa kuten koiran ulkoilutus ilman lupaehdoissa mainittujen lajien metsästystarkoitusta, muun riistan ajattaminen tai koiran kouluttaminen muilla riistalajeilla, on kielletty.

Neuvonta

  • Erälupien palvelunumero: 020 69 2424 (avoinna arkisin 9-15)

Palveluita alueella