Siirry pääsisältöön

Peurajärvi 7626

Nurmeksen kaupungin alueella sijaitseva metsästyskohde, joka rajoittuu pohjoisessa Kainuun maakunnan rajaan sekä osittain Hiidenportin kansallispuistoon. Alueella on vaaroja, pieniä ja isompia jokia ja järviä, kangasmaita, ojitettuja soita ja avosoita. Alue on suurimmaksi osaksi metsätalouskäytössä, mutta alueelta löytyy myös koskemattomampia seutuja. Alueella on vähän isoja avosoita. Metsästysalueen sisällä sijaitsevat Peurajärven virkistysalue ja Peurajärven kalastusalue.

Majavanmetsästystä on rajoitettu lupa-alueella.

 

Metsästysalueeseen kuuluu useita luonnonsuojelualueita, joissa metsästystä on rajoitettu. 

Katso lisätietoja rajoituksista lupaehtojen kohdasta Huomioitavaa tällä alueella.

Peurajärvi

21592 ha
Ei
Kanalinnut, Vesilinnut, Jänis, Majava, Pienpedot
Kanalinnut, Vesilinnut ja jänis
Kanalinnut, Vesilinnut ja jänis, Majava, Pienpedot
metso, teeri, pyy, telkkä, tavi, sinisorsa, metsäjänis, pienpedot, kanadanmajava

Vuorokausilupa

Metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi jokaiselle lupa-alueelle on määritelty myytävien lupien enimmäismäärä. Lupia myydään kunnes tämä määrä saavutetaan.

Lupakohtaiset saaliskiintiöt on kerrottu lupaehdoissa.

Alle 15-vuotias voi metsästää pienriistaa ilman omaa lupaa sellaisen henkilön metsästysluvan saaliskiintiöön, joka on täyttänyt 18 vuotta ja omaa aseen hallussapitoluvan. Alle 15-vuotiaan metsästäjän täytyy myös olla hänen välittömässä valvonnassaan.

Kanalintuluvat

Vuorokausilupa Hinta
Täysi-ikäiselle, 1 vrk 20 €
Alle 18-vuotiaalle, 1 vrk 5 €
Vuonna 2024 Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen alueilla myynti alkaa 10.6. ja 26.8.

Vesilintu- ja jänisluvat

Vuorokausilupa Hinta
1 vuorokausi 12 €

Luvat tulevat myyntiin 17.6.2024.

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Kanalintujen kausiluvat

Kausilupa on hyvä vaihtoehto, jos haluat metsästää usein samalla alueella, ja sinulla ei ole mahdollisuutta metsästää jonkin metsästysseuran mailla.

Lupa Hinta
Kausilupa (1.8.–30.4.) 160 €
Jousimetsästäjän kausilupa 80 €
Lapin kaupunkilaislupa (Kemi ja Tornio) 80 €

Hakuaika vuonna 2024

Kausilupaa voit hakea aina metsästyskautta edeltävänä keväänä. Haku alkaa 1.4.2024 ja päättyy 30.4.2024 kello 16.00.

 

Kausilupaa kannattaa hakea sähköisesti. Näin voit hyödyntää myös edellisvuoden hakemuksesi. Järjestelmä on avoinna hakuaikana. Lupahakemukset vastaanottavat ja käsittelevät Metsähallituksen eräsuunnittelijat. Siirry lupahakujärjestelmään (lupahaku.eraluvat.fi).

 

Voit myös tulostaa täytettävän lomakkeen ja palauttaa sen lupa-aluetta vastaavaan toimipaikkaan hakuaikana. Tulosta hakulomake tästä (PDF, 789kt).

Muut kausiluvat

Kausilupa on hyvä vaihtoehto, jos haluat metsästää usein samalla alueella, ja sinulla ei ole mahdollisuutta metsästää jonkin metsästysseuran mailla.

Luvat tulevat myyntiin 17.6.2024.

Vesilintu- ja jänisluvat

Huomioithan, ettei vesilintu- ja jäniskausilupia enää haeta lupahakujärjestelmän kautta. Niitä voi ostaa verkkokaupasta tai palvelunumerosta, aivan kuten lyhytaikaisia lupia vesilinnun ja jäniksen metsästykseen.

Lupa Hinta
Osakausilupa (voimassa 1.11.–30.4.) 70 €

Koko kauden kausilupia vesilinnulle ja jänikselle ei ole saatavilla tälle alueelle.

Pienpetoluvat

Lupa Hinta
Kausilupa (1.8.–30.4.) 12 €

Majavaluvat

Lupa Hinta
Kausilupa (20.8.–30.4.) 25 €

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Lupaehdot

Huomioitavaa tällä alueella

Valtioneuvosto on antanut 11.2.2021 asetuksen Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista (140/2021). Luonnonsuojelualueilla metsästyksessä on 1.5.2021 alkaen ajallisia ja lajikohtaisia rajoituksia. Metsästysalueella sijaitsee Paistinvaaran ja Murtovaaran luonnonsuojelualueet (140/2021 Valtioneuvoston asetus Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista). Edellä mainituilla suojelualueilla saa metsästää ainoastaan:

  • teertä ja metsoa
  • villisikaa, metsäjänistä ja rusakkoa 1.9.-28.2. välisenä aikana
  • minkkiä ja supikoiraa 1.9.-28.2 välisenä aikana

Muun pienriistan metsästys on Paistinvaaran ja Murtovaaran luonnonsuojelualueilla kielletty. Alueet on merkitty lupa-alueen karttaan.

Lisäksi metsästysalueella sijaitsee Kuoppasuon luonnonsuojelualue (140/2021 Valtioneuvoston asetus Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista). Kuoppasuon suojelualueella saa metsästää ainoastaan:

  • villisikaa 1.9.-28.2. välisenä aikana

Muun pienriistan metsästys, mukaan lukien minkin ja supikoiran metsästys, on Kuoppasuon luonnonsuojelualueella kielletty. Alue on merkitty lupa-alueen karttaan.

Pienpetoluvalla koiran irtipito on sallittu ainoastaan pienpetoluvan lupaehdoissa mainittujen lajien metsästykseen 20.8 - 30.4 välisenä aikana. Koiran irtipito muussa tarkoituksessa kuten koiran ulkoilutus ilman lupaehdoissa mainittujen lajien metsästystarkoitusta, muun riistan ajattaminen tai koiran kouluttaminen muilla riistalajeilla, on kielletty.

Majavanmetsästystä on rajoitettu lupa-alueella. Metsästys on kielletty Porttijoessa välillä maakunnan raja Mäntyjärvi, Syrjälammilla, Porkkapurossa, Retjanlammessa, Peurajärvessä, Mäntyjärvessä, Iso-Valkeisessa sekä Mäntyjärven ja Iso-Valkeisen välisessä joessa, Valkolammessa, Lehmilammessa, Harjulammessa, Urtti-Valkeisessa, Mätäsjärven ja Mäntyjärven välisessä joessa, Telkkälammessa, Peurajärvestä etelään laskevassa Peurajoessa, Ylimmäisessä-Jokijärvessä, Keskimmäisessä-Jokijärvessä sekä Alimmaisessa-Jokijärvessä ja siitä laskevasta Mäntyjoessa sekä osittain Peurajokeen laskevassa Joutenpurossa ja Ahmopurossa sekä osittain Mäntyjokeen laskevassa Kuoppapurossa. Majavan metsästyskielto koskee myös em. vesistöjen rantoja sekä osittain em. vesistöihin laskevia sivuojia ja puroja. Katso tarkemmat rajaukset lupa-alueen kartasta tai Retkikartta.fi-palvelusta.

Vesilintujen metsästys on kielletty Peurajärven vapalupa-alueen kohteilla Iso-Valkeinen ja Urtti Valkeinen.

Alueella esiintyy säännöllisesti kaikkia suurpetoja.

Metsäpeuroja esiintyy ajoittain metsästysalueella.

Neuvonta

  • Erälupien palvelunumero: 020 69 2424 (avoinna arkisin 9-15)

Palveluita alueella