Siirry pääsisältöön

Lestijärvi 5636

Lestijärven metsästysalue tarjoaa laajoja yhtenäisiä alueita, kirkasvetisiä järviä, erämaisia maisemia sekä monipuolisia metsästysmahdollisuuksia niin metsäkanalintujen, jänisten kuin vesilintujenkin pyytäjille. Alueeseen kuuluvia vesialueita on mm. Iso-Lemmistönjärvessä ja Lestijärvessä. Huomioithan mökkiasutuksen erityisesti vesilinnustuksen yhteydessä.

Teeren soidinmetsästystä on rajoitettu alueella. Katso lisätietoja kohdasta Huomioitavaa tällä alueella.

Valtioneuvosto ja Ympäristöministeriö ovat antaneet 6.4.2022 asetukset Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (245/2022 ja 246/2022). Asetusten mukaiset rauhoitusmääräykset astuvat voimaan 1.5.2022. Luonnonsuojelualueilla metsästyksessä on 1.5.2022 alkaen lajikohtaisia rajoituksia. Katso lisää lupaehtojen kohdasta Huomioitavaa tällä alueella.

Lestijärvi

19893 ha
Ei
Kanalinnut, Vesilinnut, Jänis, Pienpedot, Majava
Kanalinnut, Vesilinnut ja jänis
Kanalinnut, Vesilinnut ja jänis, Pienpedot, Majava
Metsäkanalinnut, metsäjänis, pienpedot, vesilinnut

Vuorokausilupa

Metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi jokaiselle lupa-alueelle on määritelty myytävien lupien enimmäismäärä. Lupia myydään kunnes tämä määrä saavutetaan.

Lupakohtaiset saaliskiintiöt on kerrottu lupaehdoissa.

Alle 15-vuotias voi metsästää pienriistaa ilman omaa lupaa sellaisen henkilön metsästysluvan saaliskiintiöön, joka on täyttänyt 18 vuotta ja omaa aseen hallussapitoluvan. Alle 15-vuotiaan metsästäjän täytyy myös olla hänen välittömässä valvonnassaan.

Kanalintuluvat

Vuorokausilupa Hinta
Täysi-ikäiselle, 1 vrk 20 €
Alle 18-vuotiaalle, 1 vrk 5 €
Vuonna 2024 Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen alueilla myynti alkaa 10.6. ja 26.8.

Vesilintu- ja jänisluvat

Vuorokausilupa Hinta
1 vuorokausi 12 €

Luvat tulevat myyntiin 17.6.2024.

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Kanalintujen kausiluvat

Kausilupa on hyvä vaihtoehto, jos haluat metsästää usein samalla alueella, ja sinulla ei ole mahdollisuutta metsästää jonkin metsästysseuran mailla.

Lupa Hinta
Kausilupa (1.8.–30.4.) 160 €
Jousimetsästäjän kausilupa 80 €
Lapin kaupunkilaislupa (Kemi ja Tornio) 80 €

Hakuaika vuonna 2024

Kausilupaa voit hakea aina metsästyskautta edeltävänä keväänä. Haku alkaa 1.4.2024 ja päättyy 30.4.2024 kello 16.00.

 

Kausilupaa kannattaa hakea sähköisesti. Näin voit hyödyntää myös edellisvuoden hakemuksesi. Järjestelmä on avoinna hakuaikana. Lupahakemukset vastaanottavat ja käsittelevät Metsähallituksen eräsuunnittelijat. Siirry lupahakujärjestelmään (lupahaku.eraluvat.fi).

 

Voit myös tulostaa täytettävän lomakkeen ja palauttaa sen lupa-aluetta vastaavaan toimipaikkaan hakuaikana. Tulosta hakulomake tästä (PDF, 789kt).

Muut kausiluvat

Kausilupa on hyvä vaihtoehto, jos haluat metsästää usein samalla alueella, ja sinulla ei ole mahdollisuutta metsästää jonkin metsästysseuran mailla.

Luvat tulevat myyntiin 17.6.2024.

Vesilintu- ja jänisluvat

Huomioithan, ettei vesilintu- ja jäniskausilupia enää haeta lupahakujärjestelmän kautta. Niitä voi ostaa verkkokaupasta tai palvelunumerosta, aivan kuten lyhytaikaisia lupia vesilinnun ja jäniksen metsästykseen.

Lupa Hinta
Osakausilupa (voimassa 1.11.–30.4.) 70 €

Koko kauden kausilupia vesilinnulle ja jänikselle ei ole saatavilla tälle alueelle.

Pienpetoluvat

Lupa Hinta
Kausilupa (1.8.–30.4.) 12 €

Majavaluvat

Lupa Hinta
Kausilupa (20.8.–30.4.) 25 €

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Lupaehdot

Huomioitavaa tällä alueella

Valtioneuvosto on antanut 6.4.2022 asetuksen Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (245/2022). Luonnonsuojelualueilla metsästyksessä on 1.5.2022 alkaen lajikohtaisia rajoituksia. Metsästysalueella sijaitsevat Isonevan, Lehtosenjärven ja Lestijoen yläjuoksun luonnonsuojelualueet (245/2022 Valtioneuvoston asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista) sekä Iso-Ruonasen luonnonsuojelualue  (246/2022 Ympäristöministeriön asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista).

Isonevan, Lehtosenjärven ja Lestijoen yläjuoksun luonnonsuojelualueilla saa metsästää ainoastaan:

  • metsäjänistä, rusakkoa, metsoa ja teertä
  • minkkiä ja supikoiraa 1.9. - 31.3. välisenä aikana

Iso-Ruonasen luonnonsuojelualueella saa pyytää ainoastaan:

  • minkkiä ja supikoiraa 1.9. - 31.3. välisenä aikana

Muun pienriistan metsästys on Isonevan, Lehtosenjärven, Lestijoen yläjuoksun ja Iso-Ruonasen luonnonsuojelualueilla kielletty. Alueet on merkitty lupa-alueen karttaan sekä Retkikartta.fi-karttapalveluun.

Isonevan, Lehtosenjärven, Lestijoen yläjuoksun ja Iso-Ruonasen luonnonsuojelualueilla koirien koulutus ja avotulen teko on kielletty.

Teeren soidinmetsästystä on rajoitettu lupa-alueella. Metsästysrajoitus kohdistuu vain merkittävimmille soidinalueille. Soidinmetsästykseltä on rauhoitettu Isoneva, Siliäneva sekä Iso-Vihtasen neva. Teeren metsästys on niillä kiellettyä koko metsästyskauden ajan aamuisin kello 5:00–10:00 välisenä aikana. Muun riistan metsästys, samoin kuin teeren pyynti muina vuorokaudenaikoina, on kuitenkin sallittua. Huomioi Isonevan luonnonsuojelualueen rauhoitussäännökset! Rajoitusalueet on merkitty lupa-alueen karttaan sekä Retkikartta.fi-karttapalveluun.

Majavaluvalla koiran irtipitäminen ei ole sallittua. 

Pienpetoluvalla koiran irtipito on sallittu ainoastaan lupaehdoissa mainittujen pienpetojen metsästykseen 20.8. - 30.4. välisenä aikana. Koiran irtipito muussa tarkoituksessa kuten koiran ulkoilutus ilman pienpetojen metsästystarkoitusta, muun riistan ajattaminen tai koiran kouluttaminen muilla riistalajeilla, on kielletty.

Neuvonta

  • Erälupien palvelunumero: 020 69 2424 (avoinna arkisin 9-15)

Palveluita alueella