Siirry pääsisältöön

Heinävesi 7668

Metsästysalue koostuu kuudesta eri alueesta Heinäveden ja pieneltä osin myös Liperin kunnan alueella. Lupa-alueen piirteisiin kuuluvat kumpuilevat sekä mäkiset maastot, joita ympäröi Kermajärvi useilta suunnilta. Maasto on paikoitellen kivistä ja kallioista. Ei isoja avosuoalueita. Metsäkanalinnuista pyy on yleisin saalis, mutta myös metsoja ja teeriä saadaan alueelta eräksi. Metsästysalueeseen kuuluu Kermajärven luonnonsuojelualue, jossa on sallittu ainoastaan teeren, pyyn, metsäjäniksen ja rusakon metsästys (ks. lupaehdot). Alue on kokonaan metsätalouskäytössä lukuun ottamatta Kermajärven luonnonsuojelualuetta. Metsästysalueeseen kuuluu vesialueita Kermajärven Hyövynlahdella ja Marinselällä sekä muutamia saaria. Muuten vesialueita on vähän. Alueella on hyvä metsäautotieverkosto.

Heinävesi

7099 ha
Ei
Kanalinnut, Pienpedot, Majava, Jänis, Vesilinnut
Kanalinnut, Vesilinnut ja jänis
Kanalinnut, Pienpedot, Majava
teeri, pyy, vesilinnut, metsäjänis, pienpedot

Vuorokausilupa

Metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi jokaiselle lupa-alueelle on määritelty myytävien lupien enimmäismäärä. Lupia myydään kunnes tämä määrä saavutetaan.

Lupakohtaiset saaliskiintiöt on kerrottu lupaehdoissa.

Alle 15-vuotias voi metsästää pienriistaa ilman omaa lupaa sellaisen henkilön metsästysluvan saaliskiintiöön, joka on täyttänyt 18 vuotta ja omaa aseen hallussapitoluvan. Alle 15-vuotiaan metsästäjän täytyy myös olla hänen välittömässä valvonnassaan.

Kanalintuluvat

Vuorokausilupa Hinta
Täysi-ikäiselle, 1 vrk 17 €
Alle 18-vuotiaalle, 1–7 vrk 10 €
Vuonna 2023 Pohjanmaan ja Kainuun alueilla myynti alkaa 9.6. ja 1.9.

Vesilintu- ja jänisluvat

Vuorokausilupa Hinta
Täysi-ikäiselle, 1 vrk 10 €
Alle 18-vuotiaalle, 1–7 vrk 10 €

Luvat tulevat myyntiin 12.6.2023.

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Kanalintujen kausiluvat

Kausilupa on hyvä vaihtoehto, jos haluat metsästää usein samalla alueella, ja sinulla ei ole mahdollisuutta metsästää jonkin metsästysseuran mailla.

Lupa Hinta
Kausilupa (1.8.–30.4.) 130 €
Jousimetsästäjän kausilupa 65 €
Lapin kaupunkilaislupa (Kemi ja Tornio) 67 €

Hakuaika vuonna 2023

Kausilupaa voit hakea aina metsästyskautta edeltävänä keväänä. Haku alkaa 1.4.2023 ja päättyy 2.5.2023 kello 16.00.

 

Kausilupaa kannattaa hakea sähköisesti. Näin voit hyödyntää myös edellisvuoden hakemuksesi. Järjestelmä on avoinna hakuaikana. Lupahakemukset vastaanottavat ja käsittelevät Metsähallituksen eräsuunnittelijat. Siirry lupahakujärjestelmään (lupahaku.eraluvat.fi).

 

Voit myös tulostaa täytettävän lomakkeen ja palauttaa sen lupa-aluetta vastaavaan toimipaikkaan hakuaikana. Hakulomake lisätään tähän maaliskuun aikana.

Muut kausiluvat

Kausilupa on hyvä vaihtoehto, jos haluat metsästää usein samalla alueella, ja sinulla ei ole mahdollisuutta metsästää jonkin metsästysseuran mailla.

Luvat tulevat myyntiin 12.6.2023.

Vesilintu- ja jänisluvat

Huomioithan, ettei vesilintu- ja jäniskausilupia enää haeta lupahakujärjestelmän kautta. Niitä voi ostaa verkkokaupasta tai palvelunumerosta, aivan kuten lyhytaikaisia lupia vesilinnun ja jäniksen metsästykseen.

Lupa Hinta
Osakausilupa (voimassa 1.11.–30.4.) 55 €

Koko kauden kausilupia vesilinnulle ja jänikselle ei ole saatavilla tälle alueelle.

Pienpetoluvat

Lupa Hinta
Kausilupa (1.8.–30.4.) 10 €

Majavaluvat

Lupa Hinta
Kausilupa (20.8.–30.4.) 20 €

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Lupaehdot

Huomioitavaa tällä alueella

Metsästysalueeseen kuuluu Kermajärven luonnonsuojelualue (441/2014 Valtioneuvoston asetus Saimaan luonnonsuojelualueista). Alue on merkitty lupa-alueen karttaan. Kermajärven luonnonsuojelualueella saa valtioneuvoston asetuksen nojalla metsästää vain 1.10. - 31.12. välisenä aikana teertä, pyytä, metsäjänistä ja rusakkoa. Muu pienriistan metsästys on Kermajärven suojelualueella kiellettyä kaikkina aikoina. Kermajärven luonnonsuojelualueella myös hirvenmetsästys on sallittu 1.10. - 31.12. välisenä aikana.

Pienpetoluvalla koiran irtipito on sallittu ainoastaan lupaehdoissa mainittujen pienpetojen metsästykseen 20.8 - 30.4 välisenä aikana. Koiran irtipito muussa tarkoituksessa kuten koiran ulkoilutus ilman pienpetojen metsästystarkoitusta, muun riistan ajattaminen tai koiran kouluttaminen muilla riistalajeilla, on kielletty.

Majavaluvalla koiran irtipitäminen ei ole sallittua.