Siirry pääsisältöön

Elimo-Kitsi-Piilo 7638

Elimo-Kitsi-Piilon metsästysalue on pinta-alaltaan suurin Metsähallituksen metsästysalue Etelä-Suomessa. Lieksan kaupungin ja Ilomantsin kunnan alueella sijaitseva Elimo-Kitsi-Piilo on vuodesta toiseen suosituimpia Pohjois-Karjalan metsästysalueita yhdessä Ilomantsin metsästysalueen kanssa. Alueelta löytyy vaaroja, jokia, järviä, kangasmaita, ojitettuja soita ja avosoita. Alue on suurimmaksi osaksi metsätalousaluetta, mutta myös koskemattomampia alueita löytyy. Lupa-alueen eteläosassa sijaitsee Kissansuo-Raanisuo-Tohlinsuon soidensuojelualue, joka kuuluu alueen suosituimpiin jahtikohteisiin. Lounaiskulmastaan metsästysalue rajoittuu Patvinsuon kansallispuistoon. Pienriistanmetsästäjät tavoittelevat alueelta ensisijaisesti kanalintuja, mutta alue on myös kanadanmajavan metsästäjien suosiossa. Alueella esiintyy säännöllisesti kaikkia suurpetoja.

Majavanmetsästystä on rajoitettu lupa-alueella. Metsästysalue rajoittuu lähes kokonaan itäiseltä osaltaan rajavyöhykkeeseen, ja alueeseen kuuluu myös osittain Ruunaan retkeilyalue, jossa metsästystä on rajoitettu. 

Valtioneuvosto ja Ympäristöministeriö ovat antaneet 11.2.2021 asetukset Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista (140/2021 ja 141/2021). Asetusten mukaiset rauhoitusmääräykset astuvat voimaan 1.5.2021. Luonnonsuojelualueilla metsästyksessä on 1.5.2021 alkaen ajallisia ja lajikohtaisia rajoituksia. 

Katso lisätietoja rajoituksista lupaehtojen kohdasta Huomioitavaa tällä alueella.

Elimo-Kitsi-Piilo

61864 ha
Ei
Kanalinnut, Vesilinnut, Pienpedot, Majava, Jänis
Kanalinnut, Vesilinnut ja jänis
Kanalinnut, Pienpedot, Majava
metso, teeri, pyy, metsäjänis, telkkä, tavi, sinisorsa, kanadanmajava, pienpedot

Vuorokausilupa

Metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi jokaiselle lupa-alueelle on määritelty myytävien lupien enimmäismäärä. Lupia myydään kunnes tämä määrä saavutetaan.

Lupakohtaiset saaliskiintiöt on kerrottu lupaehdoissa.

Alle 15-vuotias voi metsästää pienriistaa ilman omaa lupaa sellaisen henkilön metsästysluvan saaliskiintiöön, joka on täyttänyt 18 vuotta ja omaa aseen hallussapitoluvan. Alle 15-vuotiaan metsästäjän täytyy myös olla hänen välittömässä valvonnassaan.

Kanalintuluvat

Vuorokausilupa Hinta
Täysi-ikäiselle, 1 vrk 17 € (1.1.2024 alkaen 20 €)
Alle 18-vuotiaalle, 1–7 vrk 10 € (1.1.2024 alkaen 5 €/vrk)
Vuonna 2023 Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen alueilla myynti alkaa 5.6. ja 28.8.

Vesilintu- ja jänisluvat

Vuorokausilupa Hinta
1 vuorokausi 10 € (1.1.2024 alkaen 12 €)

Luvat tulevat myyntiin 12.6.2023.

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Kanalintujen kausiluvat

Kausilupa on hyvä vaihtoehto, jos haluat metsästää usein samalla alueella, ja sinulla ei ole mahdollisuutta metsästää jonkin metsästysseuran mailla.

Lupa Hinta
Kausilupa (1.8.–30.4.) 130 € (1.1.2024 alkaen 160 €)
Jousimetsästäjän kausilupa 65 € (1.1.2024 alkaen 80 €)
Lapin kaupunkilaislupa (Kemi ja Tornio) 67 € (1.1.2024 alkaen 80 €)

Hakuaika vuonna 2023

Kausilupaa voit hakea aina metsästyskautta edeltävänä keväänä. Haku alkaa 1.4.2023 ja päättyy 2.5.2023 kello 16.00.

 

Kausilupaa kannattaa hakea sähköisesti. Näin voit hyödyntää myös edellisvuoden hakemuksesi. Järjestelmä on avoinna hakuaikana. Lupahakemukset vastaanottavat ja käsittelevät Metsähallituksen eräsuunnittelijat. Siirry lupahakujärjestelmään (lupahaku.eraluvat.fi).

 

Voit myös tulostaa täytettävän lomakkeen ja palauttaa sen lupa-aluetta vastaavaan toimipaikkaan hakuaikana. Hakulomake lisätään tähän maaliskuun aikana.

Muut kausiluvat

Kausilupa on hyvä vaihtoehto, jos haluat metsästää usein samalla alueella, ja sinulla ei ole mahdollisuutta metsästää jonkin metsästysseuran mailla.

Luvat tulevat myyntiin 12.6.2023.

Vesilintu- ja jänisluvat

Huomioithan, ettei vesilintu- ja jäniskausilupia enää haeta lupahakujärjestelmän kautta. Niitä voi ostaa verkkokaupasta tai palvelunumerosta, aivan kuten lyhytaikaisia lupia vesilinnun ja jäniksen metsästykseen.

Lupa Hinta
Osakausilupa (voimassa 1.11.–30.4.) 55 € (1.1.2024 alkaen 70 €)

Koko kauden kausilupia vesilinnulle ja jänikselle ei ole saatavilla tälle alueelle.

Pienpetoluvat

Lupa Hinta
Kausilupa (1.8.–30.4.) 10 € (1.1.2024 alkaen 12 €)

Majavaluvat

Lupa Hinta
Kausilupa (20.8.–30.4.) 20 € (1.1.2024 alkaen 25 €)

Mistä luvan voi hankkia 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen pienriistalupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9–15.

 

Lupaehdot

Huomioitavaa tällä alueella

Valtioneuvosto on antanut 11.2.2021 asetuksen Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista (140/2021). Luonnonsuojelualueilla metsästyksessä on 1.5.2021 alkaen ajallisia ja lajikohtaisia rajoituksia. Metsästysalueella sijaitsee Patvin (eri alue kuin Patvinsuon kansallispuisto), Pönttövaaran-Pahkavaaran, Koskutkankaan, Lieksan itärajan ja Ukonsärkkä-Jäkäläkankaan luonnonsuojelualueet (140/2021 Valtioneuvoston asetus Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista). Edellä mainituilla suojelualueilla saa metsästää ainoastaan:

  • teertä ja metsoa
  • villisikaa, metsäjänistä ja rusakkoa 1.9.-28.2. välisenä aikana
  • minkkiä ja supikoiraa 1.9.-28.2. välisenä aikana

Muun pienriistan metsästys on Patvin, Pönttövaara-Pahkavaaran, Koskutkankaan, Lieksan itärajan ja Ukonsärkkä-Jäkäläkankaan luonnonsuojelualueilla kielletty. Alueet on merkitty lupa-alueen karttaan.

Metsästysalueella sijaitsee Miikkulankankaan-Anttosenkankaan luonnonsuojelualue (140/2021 Valtioneuvoston asetus Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista). Miikkulankankaan-Anttosenkankaan suojelualueella saa metsästää ainoastaan:

  • teertä ja metsoa
  • villisikaa, metsäjänistä, rusakkoa ja kettua 1.9.-28.2. välisenä aikana
  • minkkiä ja supikoiraa 1.9.-28.2 välisenä aikana

Muun pienriistan metsästys on Miikkulankankaan Anttosenkankaan  luonnonsuojelualueella kielletty. Alue on merkitty lupa-alueen karttaan.

Metsästysalueen kuuluu myös osittain Ruunaan retkeilyalue. Metsästys on Ruunaan retkeilyalueella kielletty Koskikierros-polkureitin ja Lieksanjoen välissä, samoin itse Lieksanjoella lukuun ottamatta pienpetojen loukkupyyntiä (Ruunaan retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelma). 

Majavanmetsästystä on rajoitettu lupa-alueella. Metsästys on kielletty Litmonlammessa ja Mäntyjoessa Litmonlammen ja Mäntyjärven välissä. Metsästyskielto koskee myös em. vesistöjen ranta-alueita.

Katso tarkemmat rajaukset rajoitusalueista lupa-alueen kartasta tai Retkikartta.fi-palvelusta.

Pienpetoluvalla koiran irtipito on sallittu ainoastaan pienpetoluvan lupaehdoissa mainittujen lajien metsästykseen 20.8 - 30.4 välisenä aikana. Koiran irtipito muussa tarkoituksessa kuten koiran ulkoilutus ilman lupaehdoissa mainittujen lajien metsästystarkoitusta, muun riistan ajattaminen tai koiran kouluttaminen muilla riistalajeilla, on kielletty.

Rajavyöhyke

Tämä lupa-alue rajoittuu idässä rajavyöhykkeeseen, jolla metsästys on kielletty. Kiinnitä erityistä huomiota koiran päästämiseen irti rajavyöhykkeen läheisyydessä. Puutu koiran kulkuun varhaisessa vaiheessa ja ota koira kiinni, mikäli se liikkuu riistan perässä rajan suuntaan. Rajavyöhykkeellä liikkumiseen tarvitaan aina lupa. Lisätietoa luvan hakemisesta löytyy Rajavartiolaitoksen sivulta (raja.fi).

Neuvonta

  • Erälupien palvelunumero: 020 69 2424 (avoinna arkisin 9-15)

Palveluita alueella