Metsähallituksen tavoite kalavesien hoidossa on luontaisten kala- ja rapukantojen vahvistaminen ja säilyttäminen. Hoitotoimet tähtäävät siihen, että tulevaisuudessa kalavesillä olisi kalalajeille yhä paremmat lisääntymisedellytykset ja kalastajille turvatut kalastusmahdollisuudet.

Työn kulmakivi on kalastajien Tuikki.fi-palvelussa antama saalispalaute. Palautetta antamalla jokainen kalastaja pääsee ottamaan osaa kalastuksen ja kalavesien hoidon kehittämiseen. Mitä enemmän palautteita saadaan, sitä tarkempi kuva hoidon tarpeista muodostuu.

Kalavesien hoito on paljon muutakin kuin istutuksia. Arvokkaiden kalakantojen tukeminen ja elvyttäminen voi pohjautua esimerkiksi elinympäristöjen kunnostuksiin, vaellusesteiden ohittamiseen tai vähäarvoisemman kalan tehopyyntiin kalaston rakenteen korjaamiseksi.

Kalastusasiat ovat julkisia hallintotehtäviä, eli Metsähallitus ei kerää kalastusluvista voittoa valtiolle. Kalastuslupa on sijoitus luontoon, sillä lupatuloilla muun muassa hoidetaan kalojen elinympäristöjä.

Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä

Kolmivuotisessa hankkeessa perustetaan kalastuskohteita, joissa kalastajalla on entistä suurempi todennäköisyys saada isoja kaloja saaliikseen.

Tutustu hankkeeseen >

Esteet pois

Ympäristöministeriön ja Metsähallituksen hankkeessa selvitettiin kalojen nousuesteitä puroissa ja joissa Iijoen vesistöalueella.

Tutustu hankkeeseen >