Yleisillä vesialueilla tarkoitetaan Suomen aluevesiä merellä ja suuria järvien selkiä. Suuret järvenselät ovat pituudeltaan ja leveydeltään kahdeksan kilometriä tai suurempia. Yleisiä vesialueita on meren lisäksi seuraavissa järvissä: Oulujärvi, Lappajärvi, Höytiäinen, Pyhäselkä, Orivesi, Koitere, Puruvesi, Päijänne ja Inarijärvi.

Yleiset vesialueet on merkitty peruskarttoihin, ja ne saa näkyviin myös Retkikartta.fi:n karttoihin Karttatasot-välilehden kautta.

Kalastusjärjestelyt yleisillä vesialueilla poikkeavat muiden valtion vesien kalastusjärjestelyistä. Kalastuksesta valtion yleisellä vesialueella säädetään kalastuslain (379/2015) 8 §:ssä. Lue lisää kalastuslaista (finlex.fi) >

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ELY-keskukset voivat tehdä asetuksia tai määräyksiä koskien esimerkiksi yleisen vesialueen kalastusjärjestelyitä ja pyyntimittoja.

Kalastus merellä yleisellä vesialueella

Kalastamisesta valtion yleisillä vesialueilla merellä sanotaan kalastuslain (379/2015) 8 §:ssä seuraavasti:

"Suomen talousvyöhykkeellä ja yleisillä vesialueilla meressä jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta täyttäneillä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisella on oikeus harjoittaa vapaa-ajan kalastusta. Edellä tarkoitetuilla alueilla Suomeen rekisteröidyillä kaupallisilla kalastajilla on oikeus harjoittaa kaupallista kalastusta.

Euroopan unionin jäsenvaltioihin rekisteröidyillä kalastusaluksilla on yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä säädetty oikeus kaupalliseen kalastukseen Suomen talousvyöhykkeellä ja aluevesillä.

Jos kaupallisen kalastus tarve sitä edellyttää, voi Metsähallitus vuokrata kaupalliselle kalastajalle Suomen talousvyöhykkeellä tai yleisellä vesialueella meressä olevan lohen tai taimenen pyyntipaikan. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kalastusoikeus ei ole voimassa näillä pyyntipaikoilla.

Oikeudesta kalastaa ja kalastusluvista yleisellä vesialueella päättää Metsähallitus ottaen huomioon kalavarojen valtakunnalliset hoitosuunnitelmat."

Harjoittaakseen vapaa-ajankalastusta merellä yleisellä vesialueella 18–64-vuotiaat maksavat kalastonhoitomaksun. Vapakalastuksessa rajoituksia vapojen enimmäismäärään ei ole.

Vapaa-ajan pyydyskalastuksessa on seuraavia kalastuslain (379/2015) 49 §:ssä ja kalastusasetuksen (1360/2015) 5 §:ssä määrittelemiä rajoitteita muun muassa pyydysten kokoon ja niiden enimmäismääriin:

  • - Yli 1,5 metriä korkean rysän (isorysä) käyttö sekä troolin käyttö on sallittua vain kaupallisille kalastajille.
  • - Koukkupyydyksissä (esimerkiksi pitkäsiima ja lohisiima) koukkujen enimmäismäärä on 100 pyyntikuntaa kohti.
  • - Verkkopyydyksiä saa olla enintään 240 metriä pyynti- tai venekuntaa kohden.

Kaupallisilla kalastajilla on oikeus käyttää suurempia pyydyksiä ja pyydysmääriä.

Pyydysten merkintävelvoitteet koskevat myös yleistä vesialuetta, vaikka siellä ei tarvitakaan varsinaisia pyydysmerkkejä pyydyksissä. Pyydyksen asettajan yhteystiedot tulee kuitenkin olla kaikissa pyydyksissä selvästi havaittavissa.

Lue lisää kalastusasetuksesta (finlex.fi) >

Kalastus järvellä yleisellä vesialueella

Metsähallitus vastaa sisävesien yleisvesialueiden kalastusjärjestelyistä.

Vapakalastus

Järvien yleisillä vesialueilla kalastamiseen vain yhdellä vavalla ja vieheellä oikeuttaa pelkän kalastonhoitomaksun maksaminen. Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet saavat kuitenkin kalastaa sisävesien yleisvesialueilla maksamatta kalastonhoitomaksua.

Viehekalastamiseen usealla vavalla (vetouisteluun) tarvitaan paikallinen viehekalastuksen yhteislupa. Viehekalastuksen yhteislupia myyvät paikalliset kalatalousalueet. Tietoa kalatalousalueista (ahven.net) >

Pyydyskalastus

Järvien yleisillä vesialueilla kalastamiseen verkolla tai muulla pyydyksellä vapaa-ajankalastajan täytyy kalastonhoitomaksun maksamisen lisäksi hankkia pyydyslupa. Eri järvien yleisvesialueilla on omat pyydyslupa-alueensa. Metsähallitus myy pyydyslupia seuraavien järvien yleisvesille:

Oulujärvi
Lappajärvi
Päijänne
Pyhäselkä
Orivesi
Puruvesi

Pyydyslupia näiden järvien yleisvesialueille voi ostaa Erälupien palvelunumerosta 020 69 2424. Höytiäisen ja Koitereen yleisvesialueiden pyydyskalastusluvat myydään osana järvikohtaista yhteislupaa. Höytiäiselle ja Koitereelle lupia myyvät kalastusalueet. Höytiäisen lupa-alueen tiedot löytyvät täältä ja Koitereen lupa-alueen täältä.

Kaupallinen kalastus

Kaupalliseen kalastukseen sisävesien yleisvesialueilla myöntää luvat Metsähallitus. Metsähallitus järjesti loppuvuonna 2016 ammattikalastajille lupahaun niille yleisvesialueille, joissa nykyiset luvat päättyvät vuoden lopussa. Aiemmat kalastusalueiden myöntämät voimassa olevat luvat jatkuvat luvan voimassaoloajan mukaisesti.