Vetsijoki 1571

Vetsijoki on Galdoaivin erämaassa sijaitseva ja Tenojokeen laskeva sivujoki. Matala ja nopeavirtainen n. 30  km:n pituinen joki joka saa alkunsa Vetsijärvestä. Lompoloita ja suvantomaisia syvänteitä on harvassa. Korkeuseroa lähtöpaikasta Tenojokeen kertyy yli 200 metriä. Vetsijoki on tärkeä Jäämeren lohen lisääntymisjoki. Lohikannan turvaaminen ja lisääminen perustuu riittävään kutukantaan ja kiintiöityyn kalastuslupien määrään. Kalastusta säädellään sivuvesisäännöllä ja lupaehdoilla.

Alueella ei ole pysyvää asutusta yksityismailla sijaitsevia vapaa-ajan asuntoja lukuun ottamatta.

Viikkorauhoitus: Kalastus on kiellettyä sunnuntain klo 19:00 ja maanantain klo 19:00 välisenä aikana.

Kalastuslupien määrä on rajoitettu, joten tarkista lupien saatavuus etukäteen. Lupia myydään 1.7.-20.8. väliselle ajalle.

Vetsijoki

Vapakalastus
1.7 - 20.8. Kalastusvuorokausi alkaa 07:00/19:00.
Perhokalastus, Heittokalastus
Merilohi, Taimen, Harjus
Luontainen kalasto, ei istutuksia

Luvan ostaminen

Huom! Mikäli olet tilannut lupasi puhelinmyynnistä huomioi, että lupasi tulee olla maksettuna laskussa olevaan eräpäivään mennessä. 

Lupakiintiöt: 100 lupavuorokautta. Vuorokaudessa myydään enintään 6 lupaa/vrk.

Lupahinnat: 20 €/12 tuntia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka on avoinna arkisin kello 9–16.

 

 

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

1.7 - 20.8. Kalastusvuorokausi alkaa 07:00/19:00.

Sallitut pyydykset: uistin ja perho

Lupa-alue: Lupa oikeuttaa kalastamaan vain lupa-aluekarttaan merkityllä alueella. Vetsijoessa on yksityisvesialueita, jotka eivät kuulu lupa-alueeseen. Vesialueiden rajat on merkitty luvan mukana tulostettavaan lupa-aluekarttaan.

Saalisilmoitus: Tenojoen- ja sen sivuvesien kalastussäännön mukaisesti saalisilmoitus on pakollinen. Saalistiedustelukyselyt lähetetään kalastajille luvan päättymisen jälkeen.

Viikkorauhoitus: Kalastus on kiellettyä sunnuntai klo 19:00 - maanantai klo 19:00 välisenä aikana.

Kalastusvälineiden desinfiointi: Ylä-Lapin kuntien ulkopuolelta tuotavat kalastusvälineet on desinfioitava kalatautien leviämisen estämiseksi ennen kalastuksen aloittamista. Desinfioinnista tulee esittää todistus. Desinfioinnin, joista saa todistuksen, voi suorittaa Tenojoen varrella seuraavissa matkailuyrityksissä: Kalastajan Majatalo (Karigasniemi), Juha Lohi (Seitala), Tenon Tunturituvat ky (Tanssijoki), Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu (Yläköngäs), Lomakylä Valle (Utsjoki), Uulan Säästö (Utsjoki), Tenon Lohituvat (Niemelä), Pub Restaurant Rastigaisa (Utsjoki), Vetsituvat (Vetsikko), Vetsikon leirintämökit (Vetsikko), Tenon Lohiranta (Niittyranta), Nuorgamin Lomakeskus (Nuorgam).

Syöttikalojen käyttö ja kalojen perkaus: Syöttikalojen tuominen muilta vesistöalueilta Tenojoen vesistöön on kielletty. Syöttikalojen käyttäminen on kielletty Tenojoen vesistön valuma-alueella. Muista vesistöistä pyydystettyjä kaloja ei saa puhdistaa vesistön valuma-alueella luonnonvesien välittömässä läheisyydessä  (MMM:n asetus nro 1376/2004).

Pyyntimitat ja rauhoitukset

  • Lohi 30 cm
  • Kaikki taimenmuodot 50 cm
  • Harjus 30 cm

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Lohi ja taimen 1 kala/lupa
Muut lohikalat 3 lohikalaa/lupa

 

Lisätiedot

Palvelut

Alueella ei ole merkittyjä retkeilypolkuja, huollettuja tulipaikkoja eikä autio- tai vuokratupia. 

Lupa-alue alkaa noin kaksi kilometriä jokisuusta ylävirtaan Utsjoki-Nuorgam maantieltä. Jokisuussa on yksityisiä vesi- ja maa-alueita, joiden kautta ei suositella kulkemista ja eikä autojen pysäköintiä tien varteen ja yksityismaille johtaviin liittymiin.