Siirry pääsisältöön

Vetsijoki 1571

Suomen ja Norjan valtiot neuvottelevat parhaillaan Tenojoen pääuoman kalastuksesta. Mikäli neuvotteluissa päädytään lohikantojen heikon tilanteen vuoksi lisärajoituksiin, Metsähallitus arvioi omalta osaltaan, onko myös Tenon sivujokien Vetsijoen ja Utsjoen lupamyyntiä syytä rajoittaa.

Toistaiseksi lupia ei siis aseteta myyntiin. Mahdollisesta lupamyynnin aloittamisesta ilmoitetaan Eräluvat.fi-sivuston uutispalstalla ja tällä sivulla. Lue lisää.

Matala ja nopeavirtainen Vetsijoki saa alkunsa Vetsijärvestä ja laskee Tenojokeen. Joki sijaitsee suurimmaksi osaksi Kaldoaivin erämaassa, ja sillä on pituutta noin 30 kilometriä. Korkeuseroa lähtöpaikasta Tenojokeen kertyy yli 200 metriä. Lompoloita ja suvantomaisia syvänteitä on harvassa.

Vetsijoki on tärkeä lisääntymisjoki Jäämeren lohelle. Lohikannan turvaaminen ja kasvattaminen perustuu riittävään kutukantaan ja kiintiöityyn kalastuslupien määrään. Kalastusta säädellään sivuvesisäännöllä ja lupaehdoilla.

Alueella ei ole muuta asutusta kuin yksityismailla sijaitsevat vapaa-ajan asunnot.

Vetsijoki

Vapakalastus
Pääsääntöisesti 1.7.–20.8. Tarkista viikoittainen rauhoitusaika lupaehdoista.
Perhokalastus, Heittokalastus
Merilohi, Taimen, Harjus
Luontainen kalasto, ei istutuksia

Luvan ostaminen

Vapalupien määrä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa etukäteen.

Vetsijoen vapalupa-alueelle on myynnissä sata 12 tunnin kalastuslupaa. Samalle vuorokaudelle vapaluvan voi ostaa enintään kuusi (6) henkilöä.

Mikäli olet tilannut lupasi puhelinmyynnistä, huomioi, että lupasi tulee olla maksettuna laskussa olevaan eräpäivään mennessä.

Luvan hinta ja voimassaoloaika

Vetsijoen vapaluvan hinta on 20 euroa 12 tunnilta. Luvan voimassaolo alkaa kello 7.00 tai 19.00.

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Perhe voi ostaa perheluvan, jonka hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen yhden hengen lupiin verrattuna. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–16.

 

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Pääsääntöisesti 1.7.–20.8. Tarkista viikoittainen rauhoitusaika lupaehdoista.

Viikoittainen rauhoitusaika

Alueella on jokaviikkoinen 24 tunnin rauhoitusaika, jolloin kaikenlainen kalastaminen on kiellettyä. Rauhoitusaika alkaa sunnuntaisin kello 19.00 ja päättyy maanantaisin kello 19.00.

Luvan piiriin kuuluvat vesialueet ja aluerajoitukset

Vetsijoen vapalupa oikeuttaa kalastamaan vain niissä vesissä, jotka on merkitty kalastusalueeksi lupa-alueen karttaan. Vetsijoessa on kalastuskielto- ja yksityisvesialueita, eikä Vetsijoen vapalupa oikeuta kalastamaan näillä vesialueilla.

Lupa-alueen rajat voi tarkistaa lupa-alueen kartasta.

Kalastusvälineet ja syötit

Sallittuja vieheitä ovat uistin ja perho.

Syöttikaloja on ehdottomasti kiellettyä tuoda muilta vesistöalueilta Tenojoen vesistöön eli myös Vetsijokeen. Muista vesistöistä pyydystettyjä kaloja on myös kiellettyä perata vesistön valuma-alueella luonnonvesien välittömässä läheisyydessä.

Kalastusvälineiden desinfiointi

Kalastusvälineet, jotka tuodaan vapalupa-alueelle Utsjoen ulkopuolelta, on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista. Näin estetään Gyrodactylys salaris -loisen leviäminen Jäämereen laskeviin vesistöihin.

Desinfioinnista tulee esittää todistus kalastuksenvalvojalle, jos valvoja sitä pyytää. Todistuksen desinfioinnista saa seuraavista desinfiointipisteistä:

 • Kalastajan Majatalo (Karigasniemi)
 • Juha Lohi (Seitala)
 • Tenon Tunturituvat ky (Tanssijoki)
 • Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu (Yläköngäs)
 • Lomakylä Valle (Utsjoki)
 • Uulan Säästö (Utsjoki)
 • Tenon Lohituvat (Niemelä)
 • Pub Restaurant Rastigaisa (Utsjoki)
 • Vetsituvat (Vetsikko)
 • Vetsikon leirintämökit (Vetsikko)
 • Tenon Lohiranta (Niittyranta)
 • Nuorgamin Lomakeskus (Nuorgam).

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Lohi Vähintään 30 cm 1.9.–30.11. *
Taimen Vähintään 50 cm 1.9.–30.11. *
Harjus Vähintään 30 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella

* Lohen ja taimenen rauhoitusaikana kalastaminen lupa-alueella ei ole sallittua muutenkaan.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Lohi 1 yksilö
Taimen 1 yksilö
Harjus tai siika 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Metsähallitus suosittelee, että kyttyrälohet ja koiralohet otetaan saaliiksi.

Tämän kalastuskohteen saalispalaute jätetään vastaamalla Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen kalastuskyselyyn. Linkin kyselyyn löydät verkkokaupan asiakastililtäsi kohdasta Tilaushistoria. Lisäksi saat sähköpostitse pyynnön vastata kyselyyn.

Lisätiedot

Alueen palvelut

Alueella ei ole merkittyjä retkeilypolkuja, huollettuja tulipaikkoja eikä autio- tai vuokratupia. 

Huomioitavaa tällä alueella

Lupa-alue alkaa noin kahden kilometrin päässä Utsjoen ja Nuorgamin välisestä maantiestä ja jokisuusta ylävirtaan. Jokisuussa on yksityisiä vesi- ja maa-alueita. Metsähallitus ei suosittele kulkemaan eikä pysäköimään autoa tien varteen näillä alueilla. Myöskään yksityismaille johtaviin liittymiin ei suositella pysäköimään.