Siirry pääsisältöön

Vetsijoki 1571

Tenojoen pääuoman ja sivujokien lohenkalastus on kielletty vuonna 2023 lohikantojen suojelemiseksi sekä Norjassa että Suomessa. Tästä syystä Metsähallitus ei tänä vuonna myy lainkaan kalastuslupia Tenojokeen laskeviin Vetsijokeen ja Utsjokeen.


Matala ja nopeavirtainen Vetsijoki saa alkunsa Vetsijärvestä ja laskee Tenojokeen. Joki sijaitsee suurimmaksi osaksi Kaldoaivin erämaassa, ja sillä on pituutta noin 30 kilometriä. Korkeuseroa lähtöpaikasta Tenojokeen kertyy yli 200 metriä. Lompoloita ja suvantomaisia syvänteitä on harvassa.

Vetsijoki on tärkeä lisääntymisjoki Jäämeren lohelle. Lohikannan turvaaminen ja kasvattaminen perustuu riittävään kutukantaan ja kiintiöityyn kalastuslupien määrään. Kalastusta säädellään sivuvesisäännöllä ja lupaehdoilla.

Alueella ei ole muuta asutusta kuin yksityismailla sijaitsevat vapaa-ajan asunnot.

Vetsijoki

Vapakalastus
Pääsääntöisesti 1.7.–20.8. Tarkista viikoittainen rauhoitusaika lupaehdoista.
Perhokalastus, Heittokalastus
Merilohi, Taimen, Harjus
Luontainen kalasto (ei istutuksia)

Luvan ostaminen

Vapalupien määrä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa etukäteen.

Vetsijoen vapalupa-alueelle on myynnissä sata 12 tunnin kalastuslupaa. Samalle vuorokaudelle vapaluvan voi ostaa enintään kuusi (6) henkilöä.

Mikäli olet tilannut lupasi puhelinmyynnistä, huomioi, että lupasi tulee olla maksettuna laskussa olevaan eräpäivään mennessä.

Luvan hinta ja voimassaoloaika

Vetsijoen vapaluvan hinta on 20 euroa 12 tunnilta. Luvan voimassaolo alkaa kello 7.00 tai 19.00.

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Perhe voi ostaa perheluvan, jonka hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen yhden hengen lupiin verrattuna. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Pääsääntöisesti 1.7.–20.8. Tarkista viikoittainen rauhoitusaika lupaehdoista.

Viikoittainen rauhoitusaika

Alueella on jokaviikkoinen 24 tunnin rauhoitusaika, jolloin kaikenlainen kalastaminen on kiellettyä. Rauhoitusaika alkaa sunnuntaisin kello 19.00 ja päättyy maanantaisin kello 19.00.

Luvan piiriin kuuluvat vesialueet ja aluerajoitukset

Vetsijoen vapalupa oikeuttaa kalastamaan vain niissä vesissä, jotka on merkitty kalastusalueeksi lupa-alueen karttaan. Vetsijoessa on kalastuskielto- ja yksityisvesialueita, eikä Vetsijoen vapalupa oikeuta kalastamaan näillä vesialueilla.

Lupa-alueen rajat voi tarkistaa lupa-alueen kartasta.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Sallittuja vieheitä ovat uistin ja perho.

Ylä-Lapissa (eli myös Vetsijoen vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Vetsijoen vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia, tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista. Desinfioinnista tulee esittää todistus kalastuksenvalvojalle, jos valvoja sitä pyytää. Todistuksen desinfioinnista saa seuraavista desinfiointipisteistä:

 • Kalastajan Majatalo (Karigasniemi)
 • Juha Lohi (Seitala)
 • Tenon Tunturituvat ky (Tanssijoki)
 • Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu (Yläköngäs)
 • Lomakylä Valle (Utsjoki)
 • Uulan Säästö (Utsjoki)
 • Tenon Lohituvat (Niemelä)
 • Pub Restaurant Rastigaisa (Utsjoki)
 • Vetsituvat (Vetsikko)
 • Vetsikon leirintämökit (Vetsikko)
 • Tenon Lohiranta (Niittyranta)
 • Nuorgamin Lomakeskus (Nuorgam).

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Lohi Vähintään 30 cm 1.9.–30.11. *
Taimen Vähintään 50 cm 1.9.–30.11. *
Harjus Vähintään 30 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella

* Lohen ja taimenen rauhoitusaikana kalastaminen lupa-alueella ei ole sallittua muutenkaan.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Lohi 1 yksilö
Taimen 1 yksilö
Harjus tai siika 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Metsähallitus suosittelee, että kyttyrälohet ja koiralohet otetaan saaliiksi.

Lisätiedot

Alueen palvelut

Alueella ei ole merkittyjä retkeilypolkuja, huollettuja tulipaikkoja eikä autio- tai vuokratupia. 

Huomioitavaa tällä alueella

Lupa-alue alkaa noin kahden kilometrin päässä Utsjoen ja Nuorgamin välisestä maantiestä ja jokisuusta ylävirtaan.

Utsjoen varressa on paljon yksityisiä vesi- ja maa-alueita. Näiden alueiden kautta ei tule kulkea eikä autoa saa pysäköidä niille johtaviin liittymiin. Huomioithan myös kalastaessasi, että näiden kiinteistöjen kotirauha säilyy.

Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta sekä Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi).