Siirry pääsisältöön

Storskär 4011

Maalahden kunnassa, pinta-ala 3 619 hehtaaria.

Alue on tärkeä lintujen pesimäalue. Kalastuksessa tulee huomioida lintujen pesimisrauha, maihinnousua ei suositella 1. huhtikuuta – 31. heinäkuuta muualle kuin satamiin. Liikkuminen vain polkuja pitkin.

Tarkista alueen säännöistä liikkumisrajoitukset, leiriytyminen, tulenteko ynnä muut.

Storskär

Pyydyskalastus
Kalenterivuosi. Tarkista aluerajoitukset lupaehdoista.
Katiska, Verkko, Rysä, Atrain, Harppuuna, Jousi, Pitkäsiima, Syöttikoukku
Ahven, Hauki, Kuha, Made, Merilohi, Siika, Särkikalat, Silakka

Luvan ostaminen

Tällä alueella yhden pyydysluvan hinta on 12 euroa. Yhdelle henkilölle, pyynti- tai venekunnalle myydään enintään kahdeksan pyydyslupaa.

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan.

Perinteisistä muovisista pyydysmerkeistä luovuttiin vuonna 2020. Kalastajalle ei enää lähetetä erillisiä merkkejä luvan ostamisen jälkeen, vaan riittää, että kalastaja merkitsee pyydykseen nimensä ja puhelinnumeronsa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa luvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Eräluvat-sovelluksella voi ostaa pyydysluvat helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai credit-kortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi. Tarkista aluerajoitukset lupaehdoista.

Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen. Kaupallisen kalastuksen luvat kalastajan täytyy hankkia erikseen. Lisää tietoa kaupallisen kalastuksen luvista saa kalastuksen erityisasiantuntija Veijo Honkaselta soittamalla numeroon 040 571 4397 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen veijo.honkanen(a)metsa.fi.

Aluerajoitukset

Kalastus on kielletty

 • rysien käyttöön varatuilla paikoilla
 • Södra Vikenissä 15. maaliskuuta – 15. kesäkuuta
 • Storsandenissa ja Skvättanissa 1. toukokuuta – 31. elokuuta.

Nämä alueet on merkitty lupa-alueen karttaan.

Pyydysrajoitukset

Yhdellä pyynti- tai venekunnalla saa olla pyynnissä verkkoja enintään 240 metriä, ellei kyseinen pyynti- tai venekunta harjoita kaupallista kalastusta. Näin on määrätty kalastuslain 49. pykälässä.

Lupa-alueella on kiellettyä käyttää pintaverkkoja.

Verkkojen solmuvälin täytyy olla

 • vähintään 60 millimetriä 1. tammikuuta – 15. toukokuuta
 • vähintään 40 millimetriä 16. toukokuuta – 31. joulukuuta.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Lohi Vähintään 60 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Rasvaevällinen taimen Kaiken kokoiset vapautettava Ympäri vuoden
Rasvaevätön taimen Vähintään 50 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella
Kuha Vähintään 42 cm Ei rauhoitusaikaa
Harjus Kaiken kokoiset vapautettava Ympäri vuoden

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt

Yksi vapaa-ajankalastaja saa ottaa saaliiksi enintään kaksi (2) lohta vuorokaudessa. Näin on määrätty kalastusasetuksen 4. pykälässä.

Sallitut pyydykset

Pyydyslupa oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

 • yksi verkko, jonka pituus on enintään 31 metriä
 • yksi rysä tai mertapyydys, jonka korkeus on alle 1,5 metriä
 • 3 katiskaa
 • yksi pitkäsiima, jossa on enintään 100 koukkua
 • 10 syöttikoukkua
 • yksi atrain (tuulastuksessa), harppuuna tai jousi.

Yksi pyydyslupa oikeuttaa siis käyttämään kerrallaan vain yhdenlaista pyydystä. Yksi pyydyslupa ei siis salli esimerkiksi verkon ja katiskan pitämistä pyynnissä yhtaikaa, vaan sitä varten kalastaja tarvitsee kaksi pyydyslupaa.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2015 mukaisesti. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero.

Asetus 1360/2015 on luettavissa Finlexin verkkosivulla (finlex.fi).

Katso tästä esitteestä, kuinka pyydykset merkitään oikein (PDF, 515 kt, avautuu uuteen välilehteen).

Yleiset lupaehdot

Lupa on voimassa vasta sitten, kun se on maksettu. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan ja näytettävä ne Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle, jos valvoja sitä pyytää.

Luvan haltija on henkilö, jonka nimi on kirjattu lupaan. Hän vastaa kalastuksesta, jota luvalla harjoitetaan. Ennen kalastamista kalastaja on velvollinen varmistamaan, että hänen harjoittamansa kalastus on luvallista ja laillista.

Pyydyslupa on pyynti- tai venekuntakohtainen, ja se on voimassa kalenterivuoden.

Lupa on voimassa niillä Metsähallituksen vesialueilla, jotka on mainittu lupa-alueen vesialueluettelossa ja/tai lupa-alueen kartalla. Vesialueluettelo on PDF-tiedostona kohdekartan yhteydessä.

Metsähallitus voi perua luvan, mikäli lupaehtoja rikotaan.

Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18–64-vuotiaiden on suoritettava myös valtion kalastonhoitomaksu, paitsi jos kalastus on onkimista tai pilkkimistä.