Saaristomeren Kansallispuisto 6015

Paraisten ja Kemiönsaaren kunnissa olevat Metsähallituksen vesialueet. Lupa ei ole voimassa kansallispuiston liikkumisrajoitusalueilla. Pyydyskalastuslupia myydään vain Paraisten ja Kemiönsaaren kunnissa vakituisesti asuville sekä alueella mökkikiinteistön omistaville. Asiakasta kohti myydään lupa enintään 4 verkolle.

Saaristomeren Kansallispuisto

Pyydyskalastus, Ammattikalastus, Viehekalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Rysä, Katiska, Pitkäsiima, Syöttikoukku, Atrain, Harppuuna, Jousi
Ahven, Hauki, Kuha, Made, Siika, Silakka, Säyne, Taimen

Luvan ostaminen

Hinnat:

 • 10 € / pyydysmerkki

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Lupa ja maksukuitti ovat oltava mukana kalastettaessa.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi
 • Kalastuslain 49 §:n mukaan muilla kuin kaupallisilla kalastajilla saa olla pyynnissä enintään 240 metriä verkkoa / pyynti- tai venekunta.
 • Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen, jota koskevat luvat tulee hankkia erikseen. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen luvista, erikoissuunnittelija Mikko Malin, 040-8377548, tai mikko.malin@metsa.fi.
 • Tarkista Saaristomeren kansallispuiston säännöistä rauhoitusalueet, liikkumiskieltoalueet, maihinnouskiellot ja muut rajoitukset. Mm. avotulenteko ja leiriytyminen on sallittu vain osoitetuilla paikoilla.
 • Taimenen kalastus meressä pintaverkoilla kielletty (kal.as. 12 §)
 • Lohta merestä pyydettäessä verkon pienin sallittu solmuväli on 80 mm (kal.as. 12 §)
 • Leveyspiirin 62o30'N(Öskata) eteläpuolella siikaa merestä pyydettäessä verkon pienin sallittu solmuväli on 43 mm. Siian verkkopyyntinä pidetään kalastusta, jossa saaliin painosta vähintään puolet on siikaa (kal.as.12 §).

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Pyyntimitat:

Lohi vähintään 60 cm (kal. as. 2 §).
Rasvaevätön taimen vähintään 50 cm (kal. as. 2 §).
Kuha vähintään 42 cm (kal. as. 2 §).

Rauhoitetut lajit:

 • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu (kal. as. 1 §).
  Harjus on rauhoitettu (kal. as. 1 §).

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Vapaa-ajan kalastuksessa 2 lohta /vrk/ kalastaja (kal. as. 4 §)

Sallitut pyydykset

Yksi verkkomerkki oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

 • 1 verkko, pituus enintään 31 m,
 • 1 rysä, korkeus alle 1,5 m
 • 3 katiskaa
 • 1 pitkäsiima, enintään100 koukkua
 • 10 syöttikoukkua
 • Atrain (tuulastus), harppuuna ja jousi

Pyydysten merkintä uuden kalastusasetuksen mukaisesti.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2016 mukaisesti sekä pyydykset on merkittävä  luvan mukana annetuilla pyydysmerkeillä. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero tai postiosoite.

Katso esite pyydysten merkinnästä.

Yleiset lupaehdot

 • Lupa on voimassa vasta maksettuna. Lupa maksutositteineen on pidettävä mukana sekä näytettävä pyydettäessä Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle.
 • Luvan haltija (=nimi kirjattu lupaan) vastaa luvalla tapahtuvasta kalastuksesta. Kalastaja on velvollinen selvittämään harjoittamansa kalastuksen luvallisuus ja laillisuus.
 • Lupa on voimassa vesialueluettelossa mainituilla Metsähallituksen vesialueilla.
 • Lupa voidaan perua, mikäli lupaehtoja rikotaan.
 • Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18-64 vuotiaiden on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu, kun kalastus on muuta kuin onkimista ja pilkkimistä.
 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi
 • Pyydyslupa on pyynti- ja venekuntakohtainen ja lupa on voimassa kalenterivuoden.