Saaristomeren Kansallispuisto 6015

Paraisten ja Kemiönsaaren kunnissa olevat Metsähallituksen vesialueet. Lupa ei ole voimassa kansallispuiston liikkumisrajoitusalueilla. Pyydyskalastuslupia myydään vain Paraisten ja Kemiönsaaren kunnissa vakituisesti asuville sekä alueella mökkikiinteistön omistaville. Asiakasta kohti myydään lupa enintään 4 verkolle.

Saaristomeren Kansallispuisto

Pyydyskalastus, Ammattikalastus, Viehekalastus
Kalenterivuosi
Verkko, Rysä, Katiska, Pitkäsiima, Syöttikoukku, Atrain, Harppuuna, Jousi
Ahven, Hauki, Kuha, Made, Siika, Silakka, Säyne, Taimen

Luvan ostaminen

Tällä alueella yhden pyydysluvan hinta on 10 euroa.

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan.

Perinteisistä muovisista pyydysmerkeistä luovutaan vuonna 2020. Kalastajalle ei enää lähetetä erillisiä merkkejä luvan ostamisen jälkeen, vaan riittää, että kalastaja merkitsee pyydykseen nimensä ja puhelinnumeronsa.

 

Eräluvat-verkkokaupassa luvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Eräluvat-sovelluksella voi ostaa pyydysluvat helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka on avoinna arkisin kello 9–16.

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi

Yhdellä pyynti- tai venekunnalla saa olla pyynnissä verkkoja enintään 240 metriä, ellei kyseinen pyynti- tai venekunta harjoita kaupallista kalastusta. Näin on määrätty kalastuslain 49. pykälässä.

Pyydyslupa ei oikeuta kaupalliseen kalastukseen. Kaupallista kalastusta koskevat luvat kalastajan tulee hankkia erikseen. Lisätietoja kaupallisen kalastuksen luvista saa eräsuunnittelija Olli Urpaselta soittamalla numeroon 040 720 5963 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen olli.urpanen(a)metsa.fi.

 • Tarkista Saaristomeren kansallispuiston säännöistä rauhoitusalueet, liikkumiskieltoalueet, maihinnouskiellot ja muut rajoitukset. Mm. avotulenteko ja leiriytyminen on sallittu vain osoitetuilla paikoilla.
 • Taimenen kalastus meressä pintaverkoilla kielletty (kal.as. 12 §)
 • Lohta merestä pyydettäessä verkon pienin sallittu solmuväli on 80 mm (kal.as. 12 §)
 • Leveyspiirin 62o30'N(Öskata) eteläpuolella siikaa merestä pyydettäessä verkon pienin sallittu solmuväli on 43 mm. Siian verkkopyyntinä pidetään kalastusta, jossa saaliin painosta vähintään puolet on siikaa (kal.as.12 §).

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Kalalaji Pyyntimitta Rauhoitusaika
Lohi Vähintään 60 cm (kal.as.2 §) -
Rasvaevällinen taimen Kaiken kokoiset vapautettava Ympäri vuoden (kal.as.1 §)
Rasvaevätön taimen Vähintään 50 cm (kal.as.2 §) -
Kuha Vähintään 42 cm (kal.as.2 §) -
Harjus Kaiken kokoiset vapautettava Meressä ympäri vuoden (kal.as.1 §)

 

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Yksi vapaa-ajankalastaja saa ottaa saaliiksi enintään kaksi (2) lohta vuorokaudessa (kal. as. 4 §).

Sallitut pyydykset

Pyydyslupa oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:

 • yksi verkko, jonka pituus on enintään 31 metriä
 • yksi rysä, jonka korkeus on alle 1,5 metriä
 • 3 katiskaa
 • yksi pitkäsiima, jossa on enintään 100 koukkua
 • 10 syöttikoukkua
 • yksi atrain (tuulastuksessa), harppuuna tai jousi.

Yksi pyydyslupa oikeuttaa siis käyttämään kerrallaan vain yhdenlaista pyydystä. Yksi pyydyslupa ei siis salli esimerkiksi verkon ja katiskan pitämistä pyynnissä yhtaikaa, vaan sitä varten kalastaja tarvitsee kaksi pyydyslupaa.

Pyydysten merkintä

Seisovat pyydykset tulee merkitä kalastusta koskevan asetuksen 1360/2015 mukaisesti. Pyydyksiin on myös merkittävä kalastajan nimi ja puhelinnumero.

Asetus 1360/2015 on luettavissa Finlexin verkkosivulla (finlex.fi).

Katso esite pyydysten merkinnästä (PDF, 515 kt) >

Yleiset lupaehdot

 • Lupa on voimassa vasta sitten, kun se on maksettu. Kalastajan on pidettävä lupa ja maksutosite mukana kalastaessaan ja näytettävä ne Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle, jos valvoja sitä pyytää.
 • Luvan haltija on henkilö, jonka nimi on kirjattu lupaan. Hän vastaa kalastuksesta, jota luvalla harjoitetaan. Ennen kalastamista kalastaja on velvollinen varmistamaan, että hänen harjoittamansa kalastus on luvallista ja laillista.
 • Lupa on voimassa niillä Metsähallituksen vesialueilla, jotka on mainittu lupa-alueen vesialueluettelossa. Vesialueluettelo on PDF-tiedostona kohdekartan yhteydessä.
 • Metsähallitus voi perua luvan, mikäli lupaehtoja rikotaan.
 • Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18–64-vuotiaiden on suoritettava myös valtion kalastonhoitomaksu, paitsi jos kalastus on onkimista tai pilkkimistä.
 • Metsähallitus suosittelee kalastajaa antamaan saalispalautteen osoitteessa www.tuikki.fi jokaisen kalastuskerran jälkeen.
 • Pyydyslupa on pyynti- tai venekuntakohtainen, ja se on voimassa kalenterivuoden.